ነጭ ነጯን ከዘመዴ ጋር - ቀጥታ ስርጭት | Zemede November 20, 2022