በማረሚያ ቤቶች ስለሚፈፀመዉ ግፍ የፖሊስ ኮሚሽን አባላትን ያሳተፈዉ አስገራሚ ዉይይት