Ethiopia says Egypt proposal on Nile dam hurts ‘sovereignty’ – Washington Post

Ethiopia says Egypt proposal on Nile dam hurts ‘sovereignty’  Washington PostEthiopia says latest Egypt proposal on massive Nile dam project hurts country’s ‘sovereignty’