Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
AbebeB
Member
Posts: 3650
Joined: 15 Oct 2016, 10:31

አማሮች በአምቦ የአማራ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤ/ክርስቲያን ውስጥ በኦሮሚያ ላይ እየዶለቱ ነው ተባለ። በጌዶ የአማራ ኦርቶ/ ተዋ/ ቤ/ክን ውስጥ ጦር መሣሪያም መኖሩም ይጠረጠራል።

Post by AbebeB » 13 Sep 2019, 16:06

አማሮች በአምቦ የአማራ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤ/ክርስቲያን ውስጥ በኦሮሚያ ላይ እየዶለቱ ነው ተባለ። በጌዶ የአማራ ኦርቶ/ ተዋ/ ቤ/ክን ውስጥ ጦር መሣሪያም መኖሩም ይጠረጠራል።

#Amboo !
Amboo tti Gareen ABN,G-7,Eskindir Nagaa Mana Amnataa Ortodoxy jiddu gala godhatanii Kadhannaa da’oo gadhatanii walga’ii siyaasaa isaani Gareen walhiranii ta’aa jiru.
Oromoota eenyummaa isaanii gatanis ofti dabalanii marii gaggeessuun itti fufeera .
Qindeesitooni isaanii Qeesota sabaan kan biroo ta’anii fi Warreen Amboo keessatti siyaasa ABN fi G-7 gaggeessanii waliin qinda’aanii alkanii Guyyaa fiigaa jiru. Ajjandaan isaanii irra nuti qaqqabne akkana jedha .

-gaaffiin Sindoosiin oromiyaa gaafate akka fashala’uu Bakka hundatti qindeessuu fi mormuu.
Hiriira Guyyaa Fullbaana 4 Warri ABN waamaa jiru itti hirmaachuun milkeessu.
-Yoo danda’aan Walitti bu’insi amntaa akka milka’uu gochuun Kaayyoo ABN galmaan gahuu.
-Jawar,Obbo Baqqalaa ,Prof Ezqel ,Dr Etena ,Qeerroo fi ABO balaalfachuu kkf.
Sabni oromoo otoo kaayyoo jara ilmaan Nafxanyootaa kan Hin hubatiin oromoo Galaana Guddaa Fall’aanaan yaalutti jiratan irraa of qusadhaa.Walis gorsaa.Diina oromoo waliin oromoo hiriiru Baandaa ykn innis diinuma oromoo ti.

Walumagalatti Kaayyoon isaan qaawwaa argataniin qabsoo oromoo Sadarkaa olaanaa irra jiru Karaa isaanii danda’ameen laaffisuu ykn Dadhanbsiisuuf yaalii gochuu dha.
Hin milka’uuf.Dura dhaabbanna.Tulluu Guddaa harkaan dhiibdee jigsuuf yaalaa jirti jarri warri ABN fi G-7 kun.

Dábessá Gemelal