Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Bwendimu
Senior Member
Posts: 10035
Joined: 07 Apr 2007, 08:24

The scattered agazi army starving

Post by Bwendimu » 06 Mar 2018, 17:34

Agaaziin beeloftee nyaata kadhataa jirti jedhan

“Injifannoo!
Waraanni Agazii Labsii seeran Alaa Sababeeffachuun Oromiyaa bakka Adda addaa Qubatanii Jiran Waan Nyaatan Dhaburraa kan ka'e Lubbuun Itti Dhuftee Rakkachaa jiran.
Kun Kan Agarsiisu Lagannaan Gabaa Akka Oromiyatti Tokkummaan Gaggeeffamaa jiru Hojirra Ooluu Agarsiisa.
Jarattiin Hogga Barbaadan Yoo Mana keessan Banuu Baattan Ni Adabamtan jechaa nama Doorsisaa turte Hanga Fedhan Ifaajanis Milkaahuf dide.
Amma kunoo Waan Nyaannu Dhabnee Dhumuuf deemna Nyaata Nuuf Kennaa jedhanii Waywaatuu jalqaban.
Ummanni didnaan Dukkaana namaa cabsanii saamaa Oolan G/H. Lixaa Magaalaa Mi'eessotti”

TembienLiberation
Member
Posts: 3778
Joined: 27 Mar 2015, 06:12

Re: The scattered agazi army starving

Post by TembienLiberation » 06 Mar 2018, 18:43

That is a good one!

Let them come to Ankober. We will feed your Denqoro Tigre soldiers "be ret yetelewese tibs-siga"

All Tigrean soldiers and thier fooled Amhara-Oromo soldiers deserve starvationa and death for serving the Banda-Askari Tigre-Apartheid in the lions territory, Ethiopia!

Post Reply