Page 1 of 1

ኤርትሪያ ሔዶ ሳይለከፍ በሰላም የተመለሰ ማነዉ?

Posted: 20 Nov 2023, 12:05
by DefendTheTruth
ኢዚህ ላይ ማዉራት የማልፈልገዉ ና አንድ ጊዜ ከቅርብ ሰዉ የሰማዉት ነገር፣ ብያንስ ከ15 በፊት፣ መጥቶ ከፊቴ ድቅን አለ።

ሰዉዬዉ ለካፊ ነዉ፣ አቢዪንም መልከፍ ፈልጎ አቢዪ ቶሎ ነቄ አለ። ደደቦቹ እነ ዘመነ ካሴ፣ አንዳርጋቸዉ ፅጌ፣ ናዕምን ዘለቀ ና ሎሎች የተቀሩት የሻቢያን ሸክም ተሸክሞ ቀሩ።

እና ሌንጮ ለታ ና የተቀሩት የኦነግ በለስልጣነት በሰዉዬዉ ተመርዞ ቀሩ፣ አንዳንዶቹ ከወጡም ቦኋላ ሳይላቀቁ ሕይዎታቸዉ አለፈች። ነብሱን ይማር ና ገለሳ ድልቦ እዚህ ላይ የምለን ብዙ ይኖረዉ ነበር፣ እሱ ወደ እዉነት ሄዶዋል፣ እኔ የዉሸት አለም ዉስጥ ነኝ፣ አሁንም፡: ይቅርብኝ።

ስዩምን ስሙት!