Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Thomas H
Senior Member
Posts: 12251
Joined: 27 Jan 2007, 16:30
Location: Kaliti
Contact:

ኢትዮጵያ ውስጥ ብርሃኑ ነጋ በሚመራቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ እየተካሄደ ያለው ይሄ ነው

Post by Thomas H » 17 Sep 2023, 22:51

አንድ ለትምህርት ቤቱ አዲስ የሆነ መምህር ክላስ ዉስጥ ገብቶ እራሱን ካስተዋወቀ በኃላ ።

አንድ ተማሪ ጋሼ ስለ ጠቅላላ እዉቀት ጥያቄ አለኝ ብሎ ተነሳ።

ተማሪ፦ ዝሆንን ፍሪጅ ዉስጥ ለማስገባት ብንፈልግ እንዴት አድርገን እናስገበዋለን?

መምህር፦አላወኩም

ተማሪ፦ቀላል እኮነዉ ፤ፍሪጁን በመክፈት፥

ሌላም ጥያቄ አለኝ መምህር፦እሺ ቀጥል

ተማሪ፦አህያንስ ፍሪጅ ዉስጥ ማስገባት ብንፈልግስ እንዴት አድርገን ነዉ የምናስገባት?

መምህር፦ይችማ ቀላል አይደለች፣ ፍሪጅን በመክፈት

ተማሪ፦አይደለም ፤መጀመርያ ዝሆኑን ማዉጣት

መምህር፦ይገርማል

ተማሪ፦አሁንም ጥያቄ አለኝ
መምህር፦እሺ

ተማሪ፦ሁሉም እንስሳ የነብር ልደት ሆኖ ሄደዋል አንድ እንስሳ ብቻ ቀረ ማነዉ እሱ?

መምህር፦አንበሳ ምክንያቱም ሁሉንም እንስሳት ስለሚበላቸዉ።

ተማሪ፦አይደለም፣አህያ ነች ምክንያቱም ከሰሀታት በፊት ፍሪጅ ዉስጥ ስለነበረች።

መምህር፦እየቀለድክ ነዉ?

ተማሪ፦አሁን የመጨረሻ ጥያቄ ባህር ተሻግረህ ለማለፍ ፈራህ ምክንያቱም አዞ አለ ብለህ ስለምታስብ።እንዴት ብለህ መሻገር ትችላለህ?

መምህር፦በጀልባ ነዋ !
ተማሪ፦ አይደለም ፣እየዋኘህ ምክንያቱም አዞ የነብርን ልደት ለማክበር ስለሄደ 😄

Post Reply