Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Tadiyalehu
Member
Posts: 480
Joined: 29 Jul 2014, 09:53

ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን .......

Post by Tadiyalehu » 25 Jan 2022, 14:20

አህያ!


Weyni
Member
Posts: 292
Joined: 14 Sep 2007, 18:47

Re: ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን .......

Post by Weyni » 25 Jan 2022, 19:43

ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን ፈረስ ጋላቢ

ethioscience
Member
Posts: 3246
Joined: 01 Nov 2019, 17:37

Re: ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን .......

Post by ethioscience » 25 Jan 2022, 19:44

You can choose between kemalam Agames/donkey gala አህያ

Who are you?

ቅማላም አጋሜ ?

I encourage you to ask your daddy 😧😧😧😧 moron Tadeyalehu

Tadiyalehu
Member
Posts: 480
Joined: 29 Jul 2014, 09:53

Re: ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን .......

Post by Tadiyalehu » 26 Jan 2022, 00:46

Weyni wrote:
25 Jan 2022, 19:43
ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን ፈረስ ጋላቢ
ወዴት ወዴት?! ያልፈጠረብሽን!?
ፈረስ መጋለብ የጀግኖቹ ኦሮሞዎች ታሪክ ነው።
አማራና ፈረስ አይተዋወቁም። ይልቅ አማራና አህያ ይቀራረባል። ለምሣሌ፤ አንደኛ፦ በጎጃሜ አማራ ሀገር አህያ ጥሩ ምግብ ነው። ሁለተኛ፦የአብዛኛው አማራ አስተሣሠብ የአህያ ነው። ሶስተኛ፦ አብዛኛው አማራ (ሚንሊክን ጨምሮ) አህያ ጋላቢ ነው።
አራተኛ፦ ሌላም አህያና አማራን የሚያቆራኝ ብዙ ምሣሌ ማቅረብ ይቻላል።

TGAA
Member
Posts: 4218
Joined: 07 Apr 2019, 20:34

Re: ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን .......

Post by TGAA » 26 Jan 2022, 01:03

Tadiyalehu wrote:
26 Jan 2022, 00:46
Weyni wrote:
25 Jan 2022, 19:43
ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን ፈረስ ጋላቢ
ወዴት ወዴት?! ያልፈጠረብሽን!?
ፈረስ መጋለብ የጀግኖቹ ኦሮሞዎች ታሪክ ነው።
አማራና ፈረስ አይተዋወቁም። ይልቅ አማራና አህያ ይቀራረባል። ለምሣሌ፤ አንደኛ፦ በጎጃሜ አማራ ሀገር አህያ ጥሩ ምግብ ነው። ሁለተኛ፦የአብዛኛው አማራ አስተሣሠብ የአህያ ነው። ሶስተኛ፦ አብዛኛው አማራ (ሚንሊክን ጨምሮ) አህያ ጋላቢ ነው።
አራተኛ፦ ሌላም አህያና አማራን የሚያቆራኝ ብዙ ምሣሌ ማቅረብ ይቻላል።
Are you stupid or something?


Naga Tuma
Member+
Posts: 5006
Joined: 24 Apr 2007, 00:27

Re: ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን .......

Post by Naga Tuma » 26 Jan 2022, 08:09

Tadiyalehu wrote:
25 Jan 2022, 14:20
አህያ!
ኦሮሞ ብሎ ኢትዮጵያዊ፣ ኣማራ ብሎ ኢትዮጵያዊ፣ ኢትዮጵያዊ ብሎ ኣይሮፕላን ኣስፈጣሪ ማለት ኣትችልም?

የሰዉ ልጅ መፍጠር የጀመረዉ ጥንት ነዉ። የዱር እንስሳን እና እፅዋትን ማላመድም የተጀመረዉ፣ ኢትዮጵያ ዉስጥ ጨምሮ፣ ጥንት ጊዜ ነዉ።

ግመል ማላመድ የተጀመረዉ ጥንት ጊዜ ቢሆን ነዉ ስሙ ዛሬ ተስፋፍቶ የሚታወቀዉ። ጋለ፣ ግመል፣ ካሜል።

የትኛዉ የዱር እንስሳ የተላመደዉ ዬት ኣካባቢ ነዉ ለሚለዉ ጥያቄ ጂኦግራፊ ሃያል ማስረጃ ነዉ።

እፅዋትን ማላመድ ወደ ግብርና ኣሸጋገረ። ገበሬ መሆን ተጀመረ ማለት ነዉ።

ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ነኝ ብሎ መጽሃፍ የፃፈዉ የታሪክ ተመራማሪዉ ፕሮፌሰር መሃመድ ሃሰን ገበሮዎች ፈረሰኞች ናቸዉ ብሏል፣ መጽሃፉን ኣገላብጠህ ከሆነ። ገበሬ ነኝ ያለዉን ነዉ ቦረናዉ ገበሮ ያለዉ። ቦረናዉ ደግሞ ጋለ ሲል ገበሬዉ ግመል ብሎ ከሆነ ኣላዉቅም። ቦረናን ሄጄ ያላየሁት ቢሆንም ከፈረሶች ይልቅ ግመሎች የሚበዙበት ይመስልኛል። ለዚህም ጂኦግራፊ ጥሩ ማብራርያ ሊሆን ይችላል።

ጥያቄህ ማሳሳቻ ወይም ማሳመኛ ለመሆን የታሰበ መሆኑን ኣላዉቅም። ነገር ግን ስንቱ ጥራዝ ነጣቂ ልያነበዉ ስላሚችል ጥራዝ ነጠቃ ስንት ቀዳዳ እንዳለዉ ካስተዋሉ ብዬ ነዉ።

Tadiyalehu
Member
Posts: 480
Joined: 29 Jul 2014, 09:53

Re: ኦሮሞ ብለን ፈረስ ካልን ፥ አማራ ብለን .......

Post by Tadiyalehu » 26 Jan 2022, 11:13

Naga Tuma wrote:
26 Jan 2022, 08:09
Tadiyalehu wrote:
25 Jan 2022, 14:20
አህያ!
ኦሮሞ ብሎ ኢትዮጵያዊ፣ ኣማራ ብሎ ኢትዮጵያዊ፣ ኢትዮጵያዊ ብሎ ኣይሮፕላን ኣስፈጣሪ ማለት ኣትችልም?

የሰዉ ልጅ መፍጠር የጀመረዉ ጥንት ነዉ። የዱር እንስሳን እና እፅዋትን ማላመድም የተጀመረዉ፣ ኢትዮጵያ ዉስጥ ጨምሮ፣ ጥንት ጊዜ ነዉ።

ግመል ማላመድ የተጀመረዉ ጥንት ጊዜ ቢሆን ነዉ ስሙ ዛሬ ተስፋፍቶ የሚታወቀዉ። ጋለ፣ ግመል፣ ካሜል።

የትኛዉ የዱር እንስሳ የተላመደዉ ዬት ኣካባቢ ነዉ ለሚለዉ ጥያቄ ጂኦግራፊ ሃያል ማስረጃ ነዉ።

እፅዋትን ማላመድ ወደ ግብርና ኣሸጋገረ። ገበሬ መሆን ተጀመረ ማለት ነዉ።

ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ነኝ ብሎ መጽሃፍ የፃፈዉ የታሪክ ተመራማሪዉ ፕሮፌሰር መሃመድ ሃሰን ገበሮዎች ፈረሰኞች ናቸዉ ብሏል፣ መጽሃፉን ኣገላብጠህ ከሆነ። ገበሬ ነኝ ያለዉን ነዉ ቦረናዉ ገበሮ ያለዉ። ቦረናዉ ደግሞ ጋለ ሲል ገበሬዉ ግመል ብሎ ከሆነ ኣላዉቅም። ቦረናን ሄጄ ያላየሁት ቢሆንም ከፈረሶች ይልቅ ግመሎች የሚበዙበት ይመስልኛል። ለዚህም ጂኦግራፊ ጥሩ ማብራርያ ሊሆን ይችላል።

ጥያቄህ ማሳሳቻ ወይም ማሳመኛ ለመሆን የታሰበ መሆኑን ኣላዉቅም። ነገር ግን ስንቱ ጥራዝ ነጣቂ ልያነበዉ ስላሚችል ጥራዝ ነጠቃ ስንት ቀዳዳ እንዳለዉ ካስተዋሉ ብዬ ነዉ።
Naga Tuma
ያንተን ጽሁፎች ማንበብ ደሥ ይለኛል።
ሶስት መስመር ብትጽፍ ከሶስት መስመር ውስጥ አንድ ነገር አገኛለሁ።


Post Reply