Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Kuasmeda
Member+
Posts: 6001
Joined: 26 Mar 2015, 08:47

ኣይተ ኣዋሽ/ኣባ ዓጋመ (ዓርሰ ቅትለት) ካብ ምፍጻም ድሒኑ!

Post by Kuasmeda » 16 Jan 2022, 19:12

ኣረጋይ ሐጎስ ኣብዚ መድረኽ ብ ኣዋሽ/ኣባ ሳጓ ዝፍለጥ ወላዲት ኣዲኡ በ 0.25/ሕርካም/ስሙኒ አብ ኣባሻውል እንዳተገብረት ከምዝወለደቶን ወላዲ ኣብኡ ከምዘይፍለጥ፣ ይኹን እምበር ካብቶም አርባዕተ ውሽማታት ኣዲኡ ብስም ሐጎስ ገብረኣነንያ ንዝፍለጥ ዓጋመ ከምዝሃበቶ ምንጭታት ሓቢሮም።

ወላዲት ኣደን ምናስ ሓፍቱ ንኣዋሽ/ኣባ


pushkin
Member+
Posts: 8885
Joined: 23 Jul 2015, 06:10

Re: ኣይተ ኣዋሽ/ኣባ ዓጋመ (ዓርሰ ቅትለት) ካብ ምፍጻም ድሒኑ!

Post by pushkin » 16 Jan 2022, 19:30

:mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
'
Kuasmeda wrote:
16 Jan 2022, 19:12
ኣረጋይ ሐጎስ ኣብዚ መድረኽ ብ ኣዋሽ/ኣባ ሳጓ ዝፍለጥ ወላዲት ኣዲኡ በ 0.25/ሕርካም/ስሙኒ አብ ኣባሻውል እንዳተገብረት ከምዝወለደቶን ወላዲ ኣብኡ ከምዘይፍለጥ፣ ይኹን እምበር ካብቶም አርባዕተ ውሽማታት ኣዲኡ ብስም ሐጎስ ገብረኣነንያ ንዝፍለጥ ዓጋመ ከምዝሃበቶ ምንጭታት ሓቢሮም።

ወላዲት ኣደን ምናስ ሓፍቱ ንኣዋሽ/ኣባ


tarik
Senior Member+
Posts: 26714
Joined: 26 Feb 2016, 13:04

Re: ኣይተ ኣዋሽ/ኣባ ዓጋመ (ዓርሰ ቅትለት) ካብ ምፍጻም ድሒኑ!

Post by tarik » 16 Jan 2022, 19:58

Kuasmeda wrote:
16 Jan 2022, 19:12
ኣረጋይ ሐጎስ ኣብዚ መድረኽ ብ ኣዋሽ/ኣባ ሳጓ ዝፍለጥ ወላዲት ኣዲኡ በ 0.25/ሕርካም/ስሙኒ አብ ኣባሻውል እንዳተገብረት ከምዝወለደቶን ወላዲ ኣብኡ ከምዘይፍለጥ፣ ይኹን እምበር ካብቶም አርባዕተ ውሽማታት ኣዲኡ ብስም ሐጎስ ገብረኣነንያ ንዝፍለጥ ዓጋመ ከምዝሃበቶ ምንጭታት ሓቢሮም።

ወላዲት ኣደን ምናስ ሓፍቱ ንኣዋሽ/ኣባ

ኣረጋይ ሓጎስ ጋህታፍ ዓጋመ ኣፍ ሓርኢ ዓጋመ ከም ዝኾነ ቀደም ነጊርና ነርና፣ግን ዝሰምዕ ተሳኢኑ ነይኑ።ሕጂ ድማ ኣረጋይ ሓጎስ ኣዋሽ/ኣባ ድማ ኮይኑ።!!! WEEY GUUD !!!
:roll: :mrgreen:

Hameddibewoyane
Member
Posts: 3534
Joined: 25 Sep 2019, 02:42

Re: ኣይተ ኣዋሽ/ኣባ ዓጋመ (ዓርሰ ቅትለት) ካብ ምፍጻም ድሒኑ!

Post by Hameddibewoyane » 16 Jan 2022, 20:45

:lol: :lol: :lol: :lol:
Kuasmeda wrote:
16 Jan 2022, 19:12
ኣረጋይ ሐጎስ ኣብዚ መድረኽ ብ ኣዋሽ/ኣባ ሳጓ ዝፍለጥ ወላዲት ኣዲኡ በ 0.25/ሕርካም/ስሙኒ አብ ኣባሻውል እንዳተገብረት ከምዝወለደቶን ወላዲ ኣብኡ ከምዘይፍለጥ፣ ይኹን እምበር ካብቶም አርባዕተ ውሽማታት ኣዲኡ ብስም ሐጎስ ገብረኣነንያ ንዝፍለጥ ዓጋመ ከምዝሃበቶ ምንጭታት ሓቢሮም።

ወላዲት ኣደን ምናስ ሓፍቱ ንኣዋሽ/ኣባ


Digital Weyane
Member+
Posts: 5526
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ኣይተ ኣዋሽ/ኣባ ዓጋመ (ዓርሰ ቅትለት) ካብ ምፍጻም ድሒኑ!

Post by Digital Weyane » 16 Jan 2022, 21:13

ምስ Aba Awash አው ትግራይ ከለና እይና ንፋለጥ። ኡኖይ ልኡኖኡ ርእሰን ይቑንንአን ነይረን። ዳሕራይ ወያነ ብልተሸነፈማ ኡኖኡ ርእሰን ክነፅያ ብዝጀመራ ኡኖይ ለለ ሕማቕ ርእየን ፀጉረን ክላፅየአን ጀሚረን። ኡቶም ላይ ቀረባ የዕሩኽቱ ዝኾንና <<ወዲታ ለፃይ ርእሳ>> ብዝብል ሳጓ እይና ንፈልጦ። ኡቱ አውራ ዘሕዝን ግን እተን ርእሰን ለፃይ ኡኖኡ ወደን Aba Awash ኡንተ ሞይቱ ዝነፅይኦ ፀጉሪ የብለንን። እዙይስ ማዓንጣኻ'ዶ የቖርፂ። ዋይ ዋይ ዋይ ዋይ ! :cry: :cry: :cry: :cry:

Ejersa
Member
Posts: 3658
Joined: 05 Nov 2019, 10:39

Re: ኣይተ ኣዋሽ/ኣባ ዓጋመ (ዓርሰ ቅትለት) ካብ ምፍጻም ድሒኑ!

Post by Ejersa » 16 Jan 2022, 21:14

:lol: :lol: :lol: :lol:
Kuasmeda wrote:
16 Jan 2022, 19:12
ኣረጋይ ሐጎስ ኣብዚ መድረኽ ብ ኣዋሽ/ኣባ ሳጓ ዝፍለጥ ወላዲት ኣዲኡ በ 0.25/ሕርካም/ስሙኒ አብ ኣባሻውል እንዳተገብረት ከምዝወለደቶን ወላዲ ኣብኡ ከምዘይፍለጥ፣ ይኹን እምበር ካብቶም አርባዕተ ውሽማታት ኣዲኡ ብስም ሐጎስ ገብረኣነንያ ንዝፍለጥ ዓጋመ ከምዝሃበቶ ምንጭታት ሓቢሮም።

ወላዲት ኣደን ምናስ ሓፍቱ ንኣዋሽ/ኣባ


Kuasmeda
Member+
Posts: 6001
Joined: 26 Mar 2015, 08:47

Re: ኣይተ ኣዋሽ/ኣባ ዓጋመ (ዓርሰ ቅትለት) ካብ ምፍጻም ድሒኑ!

Post by Kuasmeda » 16 Jan 2022, 22:49

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Digital Weyane wrote:
16 Jan 2022, 21:13
ምስ Aba Awash አው ትግራይ ከለና እይና ንፋለጥ። ኡኖይ ልኡኖኡ ርእሰን ይቑንንአን ነይረን። ዳሕራይ ወያነ ብልተሸነፈማ ኡኖኡ ርእሰን ክነፅያ ብዝጀመራ ኡኖይ ለለ ሕማቕ ርእየን ፀጉረን ክላፅየአን ጀሚረን። ኡቶም ላይ ቀረባ የዕሩኽቱ ዝኾንና <<ወዲታ ለፃይ ርእሳ>> ብዝብል ሳጓ እይና ንፈልጦ። ኡቱ አውራ ዘሕዝን ግን እተን ርእሰን ለፃይ ኡኖኡ ወደን Aba Awash ኡንተ ሞይቱ ዝነፅይኦ ፀጉሪ የብለንን። እዙይስ ማዓንጣኻ'ዶ የቖርፂ። ዋይ ዋይ ዋይ ዋይ ! :cry: :cry: :cry: :cry:

Ejersa
Member
Posts: 3658
Joined: 05 Nov 2019, 10:39

Re: ኣይተ ኣዋሽ/ኣባ ዓጋመ (ዓርሰ ቅትለት) ካብ ምፍጻም ድሒኑ!

Post by Ejersa » 16 Jan 2022, 23:57

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Digital Weyane wrote:
16 Jan 2022, 21:13
ምስ Aba Awash አው ትግራይ ከለና እይና ንፋለጥ። ኡኖይ ልኡኖኡ ርእሰን ይቑንንአን ነይረን። ዳሕራይ ወያነ ብልተሸነፈማ ኡኖኡ ርእሰን ክነፅያ ብዝጀመራ ኡኖይ ለለ ሕማቕ ርእየን ፀጉረን ክላፅየአን ጀሚረን። ኡቶም ላይ ቀረባ የዕሩኽቱ ዝኾንና <<ወዲታ ለፃይ ርእሳ>> ብዝብል ሳጓ እይና ንፈልጦ። ኡቱ አውራ ዘሕዝን ግን እተን ርእሰን ለፃይ ኡኖኡ ወደን Aba Awash ኡንተ ሞይቱ ዝነፅይኦ ፀጉሪ የብለንን። እዙይስ ማዓንጣኻ'ዶ የቖርፂ። ዋይ ዋይ ዋይ ዋይ ! :cry: :cry: :cry: :cry:

Post Reply