Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Abere
Member
Posts: 4241
Joined: 18 Jul 2019, 20:52

<የ ኢ-መደበኛ ትጥቅ አደረጃጀት በትግራይ እና በኦሮሚያ ውስጥ ስጋት አይደለም> የከብት ኦሮሙማ መንግስት ሰነድ።

Post by Abere » 14 Jan 2022, 12:39

<የ ኢ-መደበኛ ትጥቅ አደረጃጀት በትግራይ እና በኦሮሚያ ውስጥ ስጋት አይደለም> የከብት ኦሮሙማ መንግስት ሰነድ።በምድር ላይ የብልጥብልጥ ነኝ ብሎ የሚሸልለው ኦሮሙማ መንግስት ሰነድ በመድፍ፥ትንክ፥ሮኬት ወዘተ የተደራጀው ኢትዮጵያ የማታውቀው የትግሬ ወንበደ መደበኛ ሰራዊት ተደርጎ ሲወሰድ ብሌላ በኩል ደግሞ ሙሉ ትጥቅ እና ስንቅ እንድሁም ድርጅት የተሰጠው ኦነግ "ሸኔ" መደበኛ ሰራዊት ተደርጎ ተወስዷል። እነዚህ በትግራይ እና ኦሮሚያ ተብየው የሚገኙት ግን ስጋት አይደሉም። ስጋት ሁኖ የተገኘው ጥማድ በሬውን ሽጦ ቤተሰቡን ለመጠበቅ መሳርያ የታጠቀ የአማራ ገበሬ ግን ስጋት ተደርጎ ተወስዷል - ምክንያቱም መደበኛውን ኦነግ እና ወያኔን ስለሚታገልበት። ትናንት ከኦነግ ወይም ከወያኔ ተዋግተህ የማረከውን መሳርያ እራስህ ታጠቀው የተባለው አማራ ገበሬ ዛሬ መልሰህ ለወያኔ እና ኦነግ አስረክብ እየተባለ ነው። የጉድ አገር አይልቅም። ገልቱው ብአደን ይህን እንድያስፈጽም እየትረጎሰጎሰ ነው። ለአማራ ፋኖ አንድ መልዕክት ብቻ አለኝ - መሳሪያን ከመሳረከብህ በፊት አንድ ሁለት ተላላኪ ብአደን ወደ ሰማይ ቤት ልከሃቸው ደረሰኝ ትኬት ተቀበላቸው

የከብት ኦሮሙማ መንግስት አስጸያፊ ፍላጎት እጅግ ያቅለሸልሻል። እራሱ ላይ ብቻ እንድያስታወክ ከተፈለገ አፍንጫህን ላስ ማለት ብቻ ነው ከዚያ ውጭ ህሌና የሌለው ኦሮሙማ አናትህ ላይ ነው የሚጸዳዳው። ታወርደዋለህ መለት ነው ጢሙን አብርረህ።

Post Reply