Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
pushkin
Member+
Posts: 8627
Joined: 23 Jul 2015, 06:10

"ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by pushkin » 14 Jan 2022, 11:32

ተጋሩ፣ "ጥምየት ተኣሊሽና" ኢሎም ንዓለም ይጣርዑ ኣለዉ።

ተጋሩ፣ ኣበየናይ ክፍለ ዘበን ከ ጸጊብኩም ትፈልጡ?

ምስ ዓሰርተ ሕንጫላት ቆልዑ ተሓናጊርኩም፣ ሩባ መረብ ሰጊርኩም፣ እተን ኣዴታትኩም፣ "ዝጠሓን ዝልንቀጥ እኽሊ ዶ እንኤክን" እንዳበላ፣ ኣቦታትኩም ድማ "ናይ ጉልበት ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እየ" እንዳበሉ ዶ ኣይኮኑን ፎቖዶ ዓድታት ኤርትራ እንዳለመኑ ዘወን ዝብሉ ዝነበሩ።

ኣብ ኣፍደገ ፎቖዶ ዳሳት ናይ መርዓን ተስካርን ዶ ኣይኮኑን ምስ ቆልዓን ቁንጭልዒቶምን ተረፍ መረፍ ርካሽ ክበልዑ ከም ዝጠመየ ከልቢ ተሰጢሖም ዝውዕሉ ዝነበሩ። "ኣንታ ነዞም ዓጋመ ዘክርዎም ባ፣ ካብ'ቲ ተረፍ ርካሽ ሃብዎም" ይበሃል ዶ ኣይነበረን?

ኣብ እዋን ቀውዒ ፎቖዶ ዓውድታት እንዳዘርኩም ምእንተ ማርያም እንዳበልኩም ምልማን ዶ ኣይነበረን ስራሕኩም?

ፍቖዶ ከተማታት ኤርትራ፣ እተን ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ፣ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ፣ ናይ ባራት ሰራሕተኛ ኮይነን ይሰርሓ ኔረን። እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ትሽክም ድርብይ፣ ሸቀጥቲ በለስ፣ ኣብ ማሕረስን ጀራዲንን፣ ኣብ ሚኒዋለ ተቖጺሮም ዶ ኣይኮኑን ዝሰርሑ ኔሮም።

እንቱም ሰባት!? ተጋሩ ኮ ክደፍሩ!

ንኤርትራዊ፣ " ኣንታ ጥሙይ ስደተኛ" ክብልዎ ጀሚሮም ኔሮም።

ናብ ወሎ፣ ጎጃምን ወልቃይትን እዉን ሰጊርኩም ብኣምሓርኛ ትልምኑ ዶ ኣይነበርኩምን?

ተጋሩ፣ መዋእልኩም ጾር ሰከም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢኹም።

እዛ ዝሓለፈት 27 ዓመት፣ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰሪቕኩም፣ ታሪኽኩም ረሲዕኹም፣ ዘይምስልኹም ሒዝኩም ቢቕ ቢቕ ኢልኩም ኔርኩም።

ዋላ ኣብ'ተን 27 ዓመት፣ 85% ትግራዋይ ብረድኤት ስንዳይ ካናዳን ኣሜሪካን እዩ ዝዕንገል ኔሩ። ነዚ ድማ Safety Net program ዝብል መሸፈኒ ስም ኣውጺኦምሉ ኔሮም።

"እዘን እንቅዓ መሸላ ዘይውድኣ ይመስላ" ኢሎሞ ወለድና።

መዋእልኩም ኣብ ጥምየት፣ ሓሶት፣ ስርቂን ክፋኣተ ግብሪን ኢኹም ትነብሩ ኔርኩም።

ተንኮል ዘሪእኹም መከራ ትዓጽዱ ኣለኹም።

እመኑኒ፣ ብሕጂ እዩ እቲ ዝኸፍአ መከራኹም ክጅምር።

ብሕጂ 400 ዓመት ኣብ ውግእ፣ ጥምየት፣ መከራ፣ ሕሰምን ስደትን ክትነብሩ ኢኹም።

ተመስገን ኣምላኸይ ነዚ ዘርኣኻኒ!

ተመስገን!
ጓል ፈዳይን ሻዕቢያ ቫይናክ


Kuasmeda
Member+
Posts: 5825
Joined: 26 Mar 2015, 08:47

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Kuasmeda » 14 Jan 2022, 12:29

:mrgreen: :roll: :roll: :lol: :lol: :mrgreen:
pushkin wrote:
14 Jan 2022, 11:32
ተጋሩ፣ "ጥምየት ተኣሊሽና" ኢሎም ንዓለም ይጣርዑ ኣለዉ።

ተጋሩ፣ ኣበየናይ ክፍለ ዘበን ከ ጸጊብኩም ትፈልጡ?

ምስ ዓሰርተ ሕንጫላት ቆልዑ ተሓናጊርኩም፣ ሩባ መረብ ሰጊርኩም፣ እተን ኣዴታትኩም፣ "ዝጠሓን ዝልንቀጥ እኽሊ ዶ እንኤክን" እንዳበላ፣ ኣቦታትኩም ድማ "ናይ ጉልበት ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እየ" እንዳበሉ ዶ ኣይኮኑን ፎቖዶ ዓድታት ኤርትራ እንዳለመኑ ዘወን ዝብሉ ዝነበሩ።

ኣብ ኣፍደገ ፎቖዶ ዳሳት ናይ መርዓን ተስካርን ዶ ኣይኮኑን ምስ ቆልዓን ቁንጭልዒቶምን ተረፍ መረፍ ርካሽ ክበልዑ ከም ዝጠመየ ከልቢ ተሰጢሖም ዝውዕሉ ዝነበሩ። "ኣንታ ነዞም ዓጋመ ዘክርዎም ባ፣ ካብ'ቲ ተረፍ ርካሽ ሃብዎም" ይበሃል ዶ ኣይነበረን?

ኣብ እዋን ቀውዒ ፎቖዶ ዓውድታት እንዳዘርኩም ምእንተ ማርያም እንዳበልኩም ምልማን ዶ ኣይነበረን ስራሕኩም?

ፍቖዶ ከተማታት ኤርትራ፣ እተን ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ፣ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ፣ ናይ ባራት ሰራሕተኛ ኮይነን ይሰርሓ ኔረን። እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ትሽክም ድርብይ፣ ሸቀጥቲ በለስ፣ ኣብ ማሕረስን ጀራዲንን፣ ኣብ ሚኒዋለ ተቖጺሮም ዶ ኣይኮኑን ዝሰርሑ ኔሮም።

እንቱም ሰባት!? ተጋሩ ኮ ክደፍሩ!

ንኤርትራዊ፣ " ኣንታ ጥሙይ ስደተኛ" ክብልዎ ጀሚሮም ኔሮም።

ናብ ወሎ፣ ጎጃምን ወልቃይትን እዉን ሰጊርኩም ብኣምሓርኛ ትልምኑ ዶ ኣይነበርኩምን?

ተጋሩ፣ መዋእልኩም ጾር ሰከም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢኹም።

እዛ ዝሓለፈት 27 ዓመት፣ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰሪቕኩም፣ ታሪኽኩም ረሲዕኹም፣ ዘይምስልኹም ሒዝኩም ቢቕ ቢቕ ኢልኩም ኔርኩም።

ዋላ ኣብ'ተን 27 ዓመት፣ 85% ትግራዋይ ብረድኤት ስንዳይ ካናዳን ኣሜሪካን እዩ ዝዕንገል ኔሩ። ነዚ ድማ Safety Net program ዝብል መሸፈኒ ስም ኣውጺኦምሉ ኔሮም።

"እዘን እንቅዓ መሸላ ዘይውድኣ ይመስላ" ኢሎሞ ወለድና።

መዋእልኩም ኣብ ጥምየት፣ ሓሶት፣ ስርቂን ክፋኣተ ግብሪን ኢኹም ትነብሩ ኔርኩም።

ተንኮል ዘሪእኹም መከራ ትዓጽዱ ኣለኹም።

እመኑኒ፣ ብሕጂ እዩ እቲ ዝኸፍአ መከራኹም ክጅምር።

ብሕጂ 400 ዓመት ኣብ ውግእ፣ ጥምየት፣ መከራ፣ ሕሰምን ስደትን ክትነብሩ ኢኹም።

ተመስገን ኣምላኸይ ነዚ ዘርኣኻኒ!

ተመስገን!
ጓል ፈዳይን ሻዕቢያ ቫይናክ


Fiyameta
Member
Posts: 4462
Joined: 02 Aug 2018, 22:59

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Fiyameta » 14 Jan 2022, 13:17

Agame are the most ungrateful people. If you give an agame a ride, the entire trip he's plotting to carjack you. :lol: :lol:

pushkin
Member+
Posts: 8627
Joined: 23 Jul 2015, 06:10

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by pushkin » 14 Jan 2022, 14:12quindibu
Member
Posts: 2744
Joined: 31 Dec 2010, 13:17

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by quindibu » 14 Jan 2022, 15:06

Here is one of the well-known Agame cadres, Fitsum Berhane (a brother of Daniel Berhane), complaining how starvation has been creeping up in Tigray's 'middle class'. :roll: :roll:

Leaving aside the issue of whether this git's post is pure propganda or not, what perplexes me the most is the unashamed and unbridled desire of these people to be piggy-backed by others for eternity, for the underlying assumption of that post sounds like somehow someone has wronged these Agames for not feeding them...... Or even if we say it's a propaganda, the purpose of the post is again to get the sympathy of the World and be saved from the self-created quagmire and rewarded for bringing death and destruction to the region. Why do those people think the World owes them? When are they going ever to extricate themselves from absolute dependency on others for their own existence??? God!

Please wait, video is loading...

Fiyameta
Member
Posts: 4462
Joined: 02 Aug 2018, 22:59

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Fiyameta » 14 Jan 2022, 15:32

This letter was posted by the agame Sarcasm/eden/AbyssiniLdy/kerenite a few days ago. :lol: :lol: :lol:
quindibu
Member
Posts: 2744
Joined: 31 Dec 2010, 13:17

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by quindibu » 14 Jan 2022, 16:37

Fiyameta wrote:
14 Jan 2022, 15:32
This letter was posted by the agame Sarcasm/eden/AbyssiniLdy/kerenite a few days ago. :lol: :lol: :lol:As a society, they're doomed......

It would have been ok if they hadn't chosen to drag others down with them.

Fiyameta
Member
Posts: 4462
Joined: 02 Aug 2018, 22:59

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Fiyameta » 14 Jan 2022, 16:52

quindibu wrote:
14 Jan 2022, 16:37
Fiyameta wrote:
14 Jan 2022, 15:32
This letter was posted by the agame Sarcasm/eden/AbyssiniLdy/kerenite a few days ago. :lol: :lol: :lol:As a society, they're doomed......

It would have been ok if they hadn't chosen to drag others down with them.
I laughed reading the footnote of the letter, where the address says "KEDAMAY WEYANE" (ከዳማይ ወያነ) :lol: :lol: :lol:

Weyane.is.dead
Member
Posts: 4742
Joined: 19 Oct 2017, 11:19

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Weyane.is.dead » 14 Jan 2022, 21:10

Fruits of Weyanay democracy :P
Since the start of the war Tigray gained nothing nada zilch. Tigray and Tigrayans lost everything thanks to tplf vermin. Be zerachu aydres :mrgreen:

Hameddibewoyane
Member
Posts: 3422
Joined: 25 Sep 2019, 02:42

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Hameddibewoyane » 14 Jan 2022, 21:55

:lol: :lol: :lol: :lol:
pushkin wrote:
14 Jan 2022, 11:32
ተጋሩ፣ "ጥምየት ተኣሊሽና" ኢሎም ንዓለም ይጣርዑ ኣለዉ።

ተጋሩ፣ ኣበየናይ ክፍለ ዘበን ከ ጸጊብኩም ትፈልጡ?

ምስ ዓሰርተ ሕንጫላት ቆልዑ ተሓናጊርኩም፣ ሩባ መረብ ሰጊርኩም፣ እተን ኣዴታትኩም፣ "ዝጠሓን ዝልንቀጥ እኽሊ ዶ እንኤክን" እንዳበላ፣ ኣቦታትኩም ድማ "ናይ ጉልበት ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እየ" እንዳበሉ ዶ ኣይኮኑን ፎቖዶ ዓድታት ኤርትራ እንዳለመኑ ዘወን ዝብሉ ዝነበሩ።

ኣብ ኣፍደገ ፎቖዶ ዳሳት ናይ መርዓን ተስካርን ዶ ኣይኮኑን ምስ ቆልዓን ቁንጭልዒቶምን ተረፍ መረፍ ርካሽ ክበልዑ ከም ዝጠመየ ከልቢ ተሰጢሖም ዝውዕሉ ዝነበሩ። "ኣንታ ነዞም ዓጋመ ዘክርዎም ባ፣ ካብ'ቲ ተረፍ ርካሽ ሃብዎም" ይበሃል ዶ ኣይነበረን?

ኣብ እዋን ቀውዒ ፎቖዶ ዓውድታት እንዳዘርኩም ምእንተ ማርያም እንዳበልኩም ምልማን ዶ ኣይነበረን ስራሕኩም?

ፍቖዶ ከተማታት ኤርትራ፣ እተን ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ፣ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ፣ ናይ ባራት ሰራሕተኛ ኮይነን ይሰርሓ ኔረን። እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ትሽክም ድርብይ፣ ሸቀጥቲ በለስ፣ ኣብ ማሕረስን ጀራዲንን፣ ኣብ ሚኒዋለ ተቖጺሮም ዶ ኣይኮኑን ዝሰርሑ ኔሮም።

እንቱም ሰባት!? ተጋሩ ኮ ክደፍሩ!

ንኤርትራዊ፣ " ኣንታ ጥሙይ ስደተኛ" ክብልዎ ጀሚሮም ኔሮም።

ናብ ወሎ፣ ጎጃምን ወልቃይትን እዉን ሰጊርኩም ብኣምሓርኛ ትልምኑ ዶ ኣይነበርኩምን?

ተጋሩ፣ መዋእልኩም ጾር ሰከም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢኹም።

እዛ ዝሓለፈት 27 ዓመት፣ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰሪቕኩም፣ ታሪኽኩም ረሲዕኹም፣ ዘይምስልኹም ሒዝኩም ቢቕ ቢቕ ኢልኩም ኔርኩም።

ዋላ ኣብ'ተን 27 ዓመት፣ 85% ትግራዋይ ብረድኤት ስንዳይ ካናዳን ኣሜሪካን እዩ ዝዕንገል ኔሩ። ነዚ ድማ Safety Net program ዝብል መሸፈኒ ስም ኣውጺኦምሉ ኔሮም።

"እዘን እንቅዓ መሸላ ዘይውድኣ ይመስላ" ኢሎሞ ወለድና።

መዋእልኩም ኣብ ጥምየት፣ ሓሶት፣ ስርቂን ክፋኣተ ግብሪን ኢኹም ትነብሩ ኔርኩም።

ተንኮል ዘሪእኹም መከራ ትዓጽዱ ኣለኹም።

እመኑኒ፣ ብሕጂ እዩ እቲ ዝኸፍአ መከራኹም ክጅምር።

ብሕጂ 400 ዓመት ኣብ ውግእ፣ ጥምየት፣ መከራ፣ ሕሰምን ስደትን ክትነብሩ ኢኹም።

ተመስገን ኣምላኸይ ነዚ ዘርኣኻኒ!

ተመስገን!
ጓል ፈዳይን ሻዕቢያ ቫይናክ


Hameddibewoyane
Member
Posts: 3422
Joined: 25 Sep 2019, 02:42

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Hameddibewoyane » 15 Jan 2022, 02:09

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fiyameta wrote:
14 Jan 2022, 16:52
quindibu wrote:
14 Jan 2022, 16:37
Fiyameta wrote:
14 Jan 2022, 15:32
This letter was posted by the agame Sarcasm/eden/AbyssiniLdy/kerenite a few days ago.As a society, they're doomed......

It would have been ok if they hadn't chosen to drag others down with them.
I laughed reading the footnote of the letter, where the address says "KEDAMAY WEYANE" (ከዳማይ ወያነ) :lol: :lol: :lol:

Fiyameta
Member
Posts: 4462
Joined: 02 Aug 2018, 22:59

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Fiyameta » 15 Jan 2022, 03:11Signed by Birhan Woldu Menameno (መን አመኖ: Meaning: No one believes him) a.k.a. Daughter of Band Aid. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

The Lice Head Destroyer!
Member
Posts: 146
Joined: 08 Jan 2016, 10:11

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by The Lice Head Destroyer! » 15 Jan 2022, 03:16

Fiyameta wrote:
15 Jan 2022, 03:11


Signed by Birhan Woldu Menameno (መን አመኖ: Meaning: No one believes him) a.k.a. Daughter of Band Aid. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BANDA AID :mrgreen: :mrgreen:

Fiyameta
Member
Posts: 4462
Joined: 02 Aug 2018, 22:59

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Fiyameta » 15 Jan 2022, 03:35

A lil bird swooped by and told me that the terrorist, beggar, low IQ agame Aba Awash wrote the letter. :mrgreen: :mrgreen:

Fiyameta
Member
Posts: 4462
Joined: 02 Aug 2018, 22:59

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Fiyameta » 15 Jan 2022, 17:54

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Abdisa
Member
Posts: 4762
Joined: 25 Apr 2010, 19:14

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Abdisa » 15 Jan 2022, 18:43

:lol: :lol: :lol: :lol:
Fiyameta wrote:
14 Jan 2022, 15:32
This letter was posted by the agame Sarcasm/eden/AbyssiniaLady/kerenite a few days ago. :lol: :lol: :lol:
Fiyameta
Member
Posts: 4462
Joined: 02 Aug 2018, 22:59

Re: "ጥምየት ተኣሊሽና"!

Post by Fiyameta » 16 Jan 2022, 16:35

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:


Post Reply