Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Digital Weyane
Member+
Posts: 5530
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ሞታየት ያለበት! የታላቁ መሪያችን መለስ ዜናዊ አስከሬን ተቆፍሮ ሲወጣ ዮሚያሳይ ቪዲዮ! ዋይ ዋይ ዋይ ዋይ!

Post by Digital Weyane » 17 Dec 2021, 17:53

አታዮ ዓይንና እላረአየ ፣ እዝንና እላሰምዐ ተዘሚትና። ወዮ ወዮ ወዮ ወዮ :cry: :cry: :cry:

Digital Weyane
Member+
Posts: 5530
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ሞታየት ያለበት! የታላቁ መሪያችን መለስ ዜናዊ አስከሬን ተቆፍሮ ሲወጣ ዮሚያሳይ ቪዲዮ! ዋይ ዋይ ዋይ ዋይ!

Post by Digital Weyane » 22 Dec 2021, 00:53


በቪዴዮው ኡንዳየነው ፣ ዎደ ኤርትራ ምንም አይነት የጦር መሳሪያ እንዳይገባ ማእቀብ መጣል ምንም ፋይዳ የለውም። ሻዕቢያን ማነው ይህን ሁሉ መሳሪያ ያስታጠቀው? ጁንታዎች በማን መሳሪያ ነው የምንሞተው? ያላችሁ እንደሆነ እኛ በሰጠነው! አይደለም እንዴ? ዋይ ዋይ ዋይ ዋይ! :cry: :cry: :cry:[/quote]


Digital Weyane
Member+
Posts: 5530
Joined: 19 Jun 2019, 21:45

Re: ሞታየት ያለበት! የታላቁ መሪያችን መለስ ዜናዊ አስከሬን ተቆፍሮ ሲወጣ ዮሚያሳይ ቪዲዮ! ዋይ ዋይ ዋይ ዋይ!

Post by Digital Weyane » 26 Jan 2022, 20:32

ቦቲ ናይና ጦር መሳርያ አው ማዓንኮርና እላተዘበጥና ፣ እላተደሰቕና፣ እላተለወስና፣ ወግሀ ፀብሀ ንፍክር፣ ሓዙኒ ልቐቑኒ ንብል፣ ብባዶ ንምካሕ። ተጋሩ ታዩ ሽግርና? :roll: :roll:

Post Reply