Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Lakeshore
Member
Posts: 2476
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስለፈረጁ

Post by Lakeshore » 21 Jul 2021, 19:50

ኣሁን ኣጋሜ ጁንታን ልክ ይማስገባቱ ጉዳይ መስመር እየያዘ ነው ነተልይ ጀነራል ማሞ የኣምሃራ ልዩ ሃይል ኣዛዥ ሆኖ መሾሙ አጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይህ ማለት ግን የመከላከያውን ይገዳደራል ማለት ሳይሆን ጦረነቱን በተመለከተ ሁሉም ኣንድ ኣይነት አንዳይሆነ የተለያ ሃሳብ ወጋያውን በመምራት ኣኳያ አንዲሽራሽር አና የተለያየ ኣመለካከቶች አንዲቀርቡ አና የተሻለ ነው የተባለውን ለመምረጥ አደል የሰጣል። በተለይ ነተልይ በመከላከያ ወስጥ ያለውን ወያኔን ኣግዝፎ የማየት አና ለመድምሰስ ያለውን ዳተኝነት በሙሉ ለመቅረፍ የረዳል ብዬ ነው ያምምነው። እንዲሁም ሌሎች ክልልሎች ጋር የልምድ ለውውጥ ለማደረግ አና ኣብሮ የመስራቱንም ልድል የፈጥራል።

ኣሁን የውያኔ ኣቋም ወደ ተራ ውንበዴነት የወረደ ሆንዋል። በተጓዳኝ ግን ወያኔ ኣማራን አንድዋነኛ ጠላቱ የፈርጀ አና በማንፌስቶውም ላይ ያስቀመጠው ነው። አና ከወታደራዊ ትግል በተጓዳኝ የወያኔን ሞት ልማፋጠን ያማራ ክልል ምንግስትየሚከተለውን ማድረግ ኣለበት ብዬ ኣስባልሁ።

በመጀመሪያ ማንኛወም የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስለፈረጁ።

በሁልተኛ ደረጃ ምንኛውም ይትግሬ ተወላጅ ንግድ ወስጥ የተሰማራ ማንኛውንም ትግሬ ከምቅጠሩ በፊት ኣምሃራን ይሚሰራለት ካጣ ብቻ ይትግሬ ተወላጅ በኣምራ ውስጥ ምቅጠር የሚችለው። ይህንን ሳያደርግ የተገኘ ከፍተኛ ቅጣት አስከ ፈቃዱን መሰረዝ የሚያደርሰ ያለምንም ቅደመ ሁኔታ። ይህ የሚሆነው ቢቻል በራሳቸው ክልልላችንን ጥተው አዲወጡ ኣለብለዚያ ህጉን ያለምነም መሸራረፍ ኣክብረው አንዲኖሩ ለማድረግ ነው።

ሶስተኛ ማንኛውም ትግሬ ባለፉት ኣስራ ኣምስት ኣመታት ወስጥ ያገኘው የትምህርት ማስረጃ አንደገና በኣማራ ትምሀርት መምሪያ አንደግና ከተመዘነ ብሁላ ብቻ ክልልላችን ወስጥ ተቀባይነት የሚኖረው። ተቅጥሮ ለምስራት ደግሞ መጀመሪኣይ ያምራ ክልል ለማንኛውም ስራ ቅድሚያ የሰጠዋል ከዛበሁዋላ ብቻ ትግሬ ሊሰራ ይችላለ።

የህ ላለፉት ሃያ ሰባት ኣመታት ትግሬ ያለብቃታቸወና የሸት ይትምህርት ማስረጃ አይተሰጣቸው በተላዩ ክልሎች ያለ ብቃታቸው አንዳዋቂ ከተኛ ቦታ በምያዝ የጁንታውን የበላይነት ልማስቀጠል ስያሻጠሩ በብዛት ታይተዋል። ይህንን ለማስወገድ በተለይ ኣምራን በጠላትነት በመፈረጅ ምንም ይኢኮኖሚ ጥቃት ሲያደርሱበት ኖረዋል ኣና ኣሁን ያንን በተለይ መልኩ መፍት ሄ ይሚስጥ አና ያለፈውን የሚቀለብ ስር ነቀል ለውጥ መደረግ ኣለብት ፣

Lakeshore
Member
Posts: 2476
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስ

Post by Lakeshore » 21 Jul 2021, 20:22

ከኣሁን በፊት ይፈደራሉ መንግስት ተመሳሳይ ይጁንታውን የትምህርት ማስረጃ አንደገና ለመመዘን መመሰረታዊ ሃሳቡ ተስማምቶ ይህንን ኣጥንቶ ይሚያቀርብ ኮሚቴ አንዲቋቋም መወሰኑ የሚታወስ ነው።

የኣማራ ክልል ግን ከዚህ በትጨማሪ የበልጠ ስር ነቀል የሆነ በጁንታው ተጠቃሚ የነበሩ አና ለዛ ተጠቃሚንት ሲሉ ጁንታውን ስለሚደግፉ ማንኛውም በጁንታው ጊዜ ኣምራ ክልል ውስጥ የትግራይነት መታወቂያ ይዞ ይሚሰራ ወይም የሚነግድ ያምብቱ ንጁንታ ደጋፊነትዩ አንጂ በብቃቱ አንዳልሆነ ታውቆ የውሸት ዶክተር ሆነ ነጋዴ ተባሮ ቦታው ለኣማራ መሆን ኣለበት ኣምራ ለኣምራ አና ሌሎች በጁንታው ለተጨቆኑ ብሄሮች ብቻ ነው መሆን ያለባት።

የኣማራ መንግስት ይህንን ያጥረነቱ ኣንዱ ኣካል ሆኖ መታየት ኣለበት። ባለፈው ኣንዱ የኣየር ሃይል ጁንታ ኣምራ ክልል ወስጥ ተደብቆ መረጃ ሲያቀብል አና አዛ ባሉ ትግሬዎች አይተረዳ አንድቆየ ይታወቃል አንዚህ ፓራሳይቶች ምንም ከማደረግ ስለማይቆጠቡ ሳይቃጠል በቅጠል አንዲሉ በጊዜ ቦታቸው ማስገባት አና ሞታቸውን ማፋጠን ያስፈልጋል።

Sam Ebalalehu
Member
Posts: 2225
Joined: 23 Jun 2018, 21:29

Re: የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስ

Post by Sam Ebalalehu » 21 Jul 2021, 20:34

Lakeshore, you are desperate. You want the world to save TPLF. Your guys will cry we have become a second class citizen in our own country. You know what your doing. But the problem is we are much smarter than you tribal cadres.
Tigreans are Ethiopians. They have every right to work in any part of Ethiopia without discrimination. The TPLF and cadres like you might say Tigreans and TPLF are one and the same. We Ethiopians say they are not.
Do not try to paint an attack on TPLF is an attack on Tigreans.
You know you practically live on ER to save your dying TPLF. But please be cognizant the Ethiopian people are much more sophisticated to be mislead by a person like you.

Lakeshore
Member
Posts: 2476
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስ

Post by Lakeshore » 22 Jul 2021, 00:01

ኣዎ ስጋተህ ይገባኛል አንዲሁም ጥቂት አውነተኛ ትግሬ ዎች በኢትዮፕያ አንደነት የሚያምኑ ኣሉ። ነገርግን አዚህ ላይ መገንዘብ ያለብን ኣንድ ነገር ኣለ
ከኑግ ጋር የተገኘሽ ሰሊጥ ኣብረሽ ተወቀጭ ነው ወይም ለሃጣን የመጣ ለጻደቃን ይተርፋል ሆኖብን ነው።

በተጨማሪ ደግሞ ሌላው አንደምታየው ጋምቤላው፣ ሶማሌው፣ኣፋሩ፣ኦሮሞው፣ሲዳማው ማን ቀረ ለበልህ ከትግሬ ብስተቀር ጁንታውን ለመደምሰስ ገንዘባቸውን አንዲሁ አናቶች ወድ ልጆቻቸውን አንዲሁም ገበሬው ህይወቱን ለመሰዋት ቆረጦ ተነስቶ ኣምራ አና ኣፋር ክልል ከትሞዋል ነገር ግን መዝገሮቹ ትግሬ ዎች በወሬ አኛም ኣኢትዮጵያዊ ነን ስትል ትንሽ አንኳን አፍረት የላች ሁም። መብታችን ተነካ መብራት ኣጣን አዳታው ኣነሰ ምናምን ማለትና ማላዘን በስትቀር አስኪ አኛስ የበኩላችንን ምን ማድረግ አንችላለን ብላች ሁ ያደርጋች ሁት ምን ኣለ በወሬ አማ አናተ ኣንደኛ ጀግና ጭንቅ ሲመጣ ደብረጽዮን አንዳለው ኣምራ ወዳጃችን ነው ብሎኣል ያኔ ደግሞ አኛ ከኢትይጵያ ሱዳን የቀርበናል ኣምራን አደሲጋራ ኣጭሰን ረግጥን ጥለነዋል ብሎም ነበር አና ትግሬ ቃሉ ኣይታመንም ድርጊቱ ብቻ ነው። ልዚህም ነው ድሮ ትግሬ ለምስክረነት ኣይበቃም ኣይቆጠረም ነበር።

አንደነ ኣንት ኣይነቱ ትግሬ ደግሞ ከበሮ አይደለቃች ሁ ዛር አንዳለበት ጠንቋይ ስት ሽከረክሩ ታመሹ ነበር ያዛሬን ኣያድረገውና። በዚህ ላይ ከጠራጊ አስከ ስራ ኣስክያጅ በትግሬ ይመንግስትን ተቋማት ሞልታች ሁ ስትመዘብሩ ስታስመዘብሩ ጁንታ መቀሌ ከገባ በህዋላ ትግሬም ኢትዮጵያዊ ነው ብላች ሁ የትግራይ ጊዜኣዊ ኣስተደደር ትቋቁሞላች ሁ ምን ስት ሰሩ ነበር መርጃ ስታቀብሉ የጁንታውን ቢዝነሶች ኣዲስ ኣበባ ወስጥ ስታካሂድይና ቤታቸውን ስታከራዩላቸው መዳኒት ስትሉኩላቸው ህዝባችንን ለማስጨፍጭፍ ከሁልት ምቶ ሺ በላይ ቆንጨራ ስታስገቡ ኣልነበር ይርተያዝች ሁት። ኣንዳንድ የኦርሙማ ኣባልት ጋር በመመሳጠር መርጃ ልወጭ ጠላቶች በማሳልፍ ያህገር ክህደት ፈጽማች ሁዋል። ሓገር የማጠልሸት ዘመቻ አዛው ኣዲስ ኣበባ አና ባህርዳር ተቀምጣች ሁ። መብታች ሁን ማ አና ኣክብረን ኖረን ነበር ግን ያአንደ ሞኝ ነት ነው ይታየው።

ኣሁንም በተጨባጭ ጁንታውን ኣሳልፋች ሁ ካልሰጥች ሁ ማንኛውንም የጁንታውን አንቅስቃሴ ብግልጽ በሰልፍ ወጥታች ሁ ካላወገዛች ሁ አና አራሳች ሁን ከጁንታው ካልለያች ሁ ለጥቂት ትግሬ ብለን ህዝባችንን ኣደጋ ላይ ኣንጠልም። አራሳች ሁን ኢትይጵያዊነት በተግባር ማሳየት የንተ ተግባር ነው በወሬ ኣይሆንም።
ስለዚህ የኣምራ መንግስት ብግንባር ቀደምትንት ማንኛውንም ትግሬ ከምንግስት ስራ በማገድ ልጁንታ ይሚፈሰውን የመረጃ ፍሰት ማቆም።
ሆለተኛ ይህንን በማዴረግ ይሚያገኘውንም የኢኮኖሚ ድጋፍ ማቆም ።
ሶተኛ ያማራውን የነልቦና ከፍ ስለሚያደርግ ልክ ትግሬዎቹ አንዳደርጉት ሁሉንም ቅድሚያ ላማራው አዲሆን ቢያንስ በክልሉ ትግረዎቹም ውደ መቀሌ ሀደው መስራት አንዲችሉ ባስቸኳይ አንዲምቻችላቸውና አንዲሸኙ።
ኣራተኛ ለሌላው ክልልም ይህንን በኣርያነት በማሳየት ጁንታውን ከመላው ኣገሪቱ ጠራርጎ ማስወጣት ይቻላል።
ኣምስተኛ ትግሬ አትዮፕያዊነቱን በትገባር ጁንታውን በመዋጋት ልዩ ሃይሉን በበቂ ሁኔታ በገንዘብ በመርዳት ንዲሁም ጁንታው አንዲጠቃ ትክክለኛ መረጃ የሰጡ ብቻ አንድ ኢትዮፕያዊ መታየት አና በደማችን ያገኘነውን ነጻነት መጋርት የሚችሉት። ማንም ደሙን ባፈሰሰው ይማንም ትግሬ ዳር ቆሞ በሰላም ሊብላ ኣይገባውም።

Lakeshore
Member
Posts: 2476
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስ

Post by Lakeshore » 22 Jul 2021, 08:07

ይህንን ኣራያ መሆን ያለበትን አርምጃ በቁረጥ ቀን የኢትዮጵያ ልጅ ሙስጠፌ አና የክልሉ ፖሊስ በመወሰዱ። ጁንታው አንዳለው ጦረንቱን ወደ ህዝብ አናወደዋልን ነበር ያሉይት አኛም አንድዚህ ወደ ህዝብ አናወርደዋለን። ጦረነቱ መጠምንጃ ብቻ ኣይደልም በኢክኮኖምይ፣ በስነልቦና አንዲሁም ብመረጃ ፈሰት ለውያኔ ይሚጥቅመውን ማንኛውንም ንገር ብማስወገድ ጭምርም ነው።

ሌሎችም ክልሎች ተመሳሳይ አርምጃ በውስጥ ኣርበኛ ትግሬውች ላይ በተልይ ያነጣጠረ ነገርግን ሌሎች ቅረበት ያላቸውንም ያጠቃለለ ምሆን ኣለብት። ኣሁን ያለነው ጦረንት ላይ ነው ጥላታችንም ጁንታ ትግሬዎች ናቸው። ኣሁን አነሱ ለብዝበብዛ ያወጡትን ፈደራሊስም በመጠቀም ምንኛውም ክልል በክልልላቸው ወስጥ ያልይ ትግሬ ውችን ከማንኛውም ክክልል መንግስት ስራውች በማስወጣት ቅደሚያ ጦረነቱን ለመዋጋት ለዘመቱ ይክክልል ሃይሎችና ወዶ ዘማቾች አንዲሁም ቤተሰቦች ብሎም ለክልሉ ህዝብ በቅድምያ መሰጥት ኣለብት።
አኛም ኢትይጵያዊነን አያላይሚያላዝኑ ጁንታዎች ኣሉ ስለ ምብታቸው አንጂ ስለግደታቸው ኣንድም ነገር ሰርተው ያምያውቁ ኣገሪትዋን ለመዝረፍ የመጡ ምን ሰራች ሁ ብላች ሁ ጠይቋቸው ጁንታውን ለመዋጋት ከማገዝ አና በሶሻል ሚዲያ ይሀኣሰት ወሬ ከማራገብ። መቀሌ ጁንታው ገባ ሲባል ከበሮ አይደለቁ ጀግናው ሃይላችን ላይ ከመሳለቅ። ከትግራይ ኣንድ ኢንች መሬት ኣንሰጥም አያሉ ከመፎከር አና ለጁንታው ገንዘብ፣መድሃኒት በደብቅ ከማቅረብ ሌላ መከላከያውን ምርዝ አይሰጡ ከመግደል ሌላ። ለምን ባበላቸው ባረሰላቸው ከሌላው ወገኑ ቀንሶ መብራት ባገባላቸው ይህ ነው የትግሬ ውልታ አና ትግራይ አስክትለማ አኢትዮጵያ ትድማ አያሉ ነው የዘርፉን።

ሌላው በጣም ትኩረት መሰጠት ያለበት ማንኛውም ትግሬ ከክልሉ ውጭ መሬት በባለቤትነት መያዝ ውይም ምግዛት አንድማይችል ነው። ይሀም በተልይ ይማይካድራን፣ የጋምቤላ፣የመትከል፣ ጉራፈርዳ ኣይነት ጨፈጨፋውች በድጋሚ አንዳይፈጠር አና ትግሬውች በወልቃይት ሁመራ ጠለምት የመሳሰሉት ቦታዎች ህዝቡን በምግደል አና ትግሬ በማስፈር የመሬት ባለቤት ለሞሆን ይሞከሩት ይህንን ታሳቢ በማድረግ ነበር ከውጭ ጠላቶች ጋር አስከማበር የደረሱት። ይህ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አልባት ምግኘት ያለበት ጉዳይ ነውና ካሁኑ ጊዜ የተሻል ኣለ ብዬ ኣላምንም።

ብያዙት ሜአት አንኳን አረሻ ብለው ይትግሬ ጨፍጫፊ ሲያሰለጥኑበት ኣምራን ቅሞ ሲለምን ማየት ነው ይምንፈልገው ብለው በገዛ ኣገሩ ባይተዋር ያደረጉት ይማን ኣገር አንድሆነ ኣስረግጥን ልናስረዳቸው የገባል። ትግሬ በሌላው ክልል ጎረበት አንጂ ባለበት ሊሆን ኣይችልም በተልይ ባምራ ክልል ወደፊትም ቢሆን አንዳይስቡት ተደርጎ መሰራታለበት።

Lakeshore
Member
Posts: 2476
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስ

Post by Lakeshore » 22 Jul 2021, 08:45

በተልይ ክልሎች አዳሁን ተስማሚ ጊዜ ሊኖር ኣይችልም በግፍ በትግሬ ጁንታ የተውሰደባች ሁን ምሬት አና ሃብት። ልምን በትሉ ኣሁን ያለነው ከትግሬው ጋር ጦረነት ላይ ነው ብሎም ኣሁን ያለው ትግሬ ኣገሪትዋን ለመጋጥ አና ለመክፋፈል ይመቸኛል ብሎ ያወጣው ህገ ምንግስት ነው። ኣሁን ባለው ኣደረጃጀት ክልሎች በክልልላቸው ማንኛውንም ህዝቤን ይጠቅማል ያሉትን ማድረግ ይችላሉ። ኣሁን ማንኛወንም ጁንታው አና ደጋፊዎቹ የያዙትን መሬት ክልሉ ወስዶ አንድገና ለህዝቡ ካላከፋፈለ ይሚሆነው ነገር ልክ ኣዲስ ኣበባ ውስጥ አንዳሆንው ኣይነት ነው። ዓሁን በኣዲስ ኣባበ ውስጥ ያሉ የጁንታው ህንጻዎች ፋብሪካዎች ቢዝነሶች መንግስት ስልሆነ ቀድሞ አርምጃ የውሰደው ልዩ ጊዝያው ስራስኪያገ ደረጅት ቅጥሮ አያስተዳደረ ገቢው ለማእከላዊ መንግስት ኣደረገው ነገር ግን ከኣዲስ ኣበባ ህዝብ ላይ በተወሰደ መሬት ላይ የተገንቡ ናቸው። ኣሁን ያሉት የኦርሙማ ትረኘነት ስሜት ያላቸው አነ ኣዳነች ኣበበ አና ታየ ድንደኣ ትነስተው ኣዲስ ኣብባ ትክክለኛ ልጆችዋ ሲመሩኣዋት ድረስ ተጠቅሚ ኣት ሆንም ማለት ነው።

በክልሎችም አንድዚሁ ነው የሚሆነው በምስከረም ኣዲስ መንግስት ተቋቁሞ አና ኣዲስ ይህገምንግስት ማሻሻያ ከውጣ ክልሎች አንዳሁኑ ያለ የተበታተነ ስልጣን ኣይኖራቸውም ሁሉም ነገር በማእከላዊ መንግስት ይሁንታ ስለሚሆን። የተበደለውን ህዝባቸውን ለመካስ አና ውያኔ ብገፍ ያከማቸውን ሃብት ኣሁን ነው ምነጥቅ ያለበት አንዲሁም ከማንኛውም ይክልል መሬት ላይ ኣንድም ትግሬ ሳይቀር መነቀል ኣለበት። ገዝቼ ነው ምብቴ ነው ይሚለው ማደናገርያ ኣይሰራም አምቢ ካለም ገቢ ማድረግ አና ደዛውን ማጥፋት ነው ልክ አነሱ አንዳደረጉትና ከህዝብ አንደነጠቁት። ጊዜው ኣሁን ነው።

Lakeshore
Member
Posts: 2476
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስ

Post by Lakeshore » 22 Jul 2021, 13:06

ምእከላዊ ምንግስት አንዲሁም ይክልል መንግስታት በክልልላቸው ያሉትን ማንኛንም ትግሬ ለትዮጵያ ኣንደነት ያላቸውን ቀናይነት ማረጋገጥ ኣለበ። ይሄንኑ ለማሳካት ሁለት ነገሮች መደረግ ኣልበት።

ኣንደኛ ትግረዉች ብቻ ወጥተው የኢትዮጵያን መከላከያ አና ህዝባዊ ሰርስዊት የሚደግፍ አና ይ ወያኔ ጁንታን የሚያወግዝ ሰላማዊሰልፍ ተጠርቶ ትግረዎቹ አዛላይ በመግኘት አና ይፊርማ ስንስረኣት በማድረግ ክምንግስት ጎን በመቆም ሰራዊቱን አንድሚደግፉ ብማስታውቀ አትይጵያዊነታቸውን አንዲያደሱ።

ሁለተኛው ማንኛውም ትግሬ ከገቢው ላይ ቢያንስ ኣምስት ፐርስንት የሚሆነውን ለጦረነቱ አንዲውል ገንዘብ አንዲሁም የቁሳቁስ ማሰባሰብ ብትግሬ ውች ስም አንዲያደርጉ ማድረግ።

በተልያየ ምክኛት ይህንን ሳያደርጉ የቀሩ ግን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ክሚኖሩበት ክልል ማንኛውንም ኣይነት የስራ የንገድ ዬርሻ አንዲሁም የህክምና አና አና የፖሊስ ኣገለግሎት አንዳያገኙ ማድረግ ከማንኛውም ይመንገስት ኣገልግሎት የስልክ ዪንተርነት የምብራት ኣገልግሎት አንዳየገኙ አና ተመዝግበው በመጠልያ ካምፕ ውስጥ ያልም የምግብ አርዳታ ደረጀት አንዲረዳቸው ማድረግ። ትግራይን መገንጠል ኣይደለም ይሚፈልጉት የዜግነት ግደታቸውን አንድማንኛውም ኢትዮጵያዊ ካልተወጡ አንድ ፖቴንሻል ጠላት ነው መታየት ያለባቸው። ማከላዊ ምንገስት አንኳን ይህንን ማድረግ ጊዜ ቢፈጀበትም ከንዚህ ጥገኞች በውርስ በመዋጮ የሚገጀውን ክልሎች ለጦረንት ይሚያወጡትን ቡጀት መደጎሚያ በማድረግ ህዝባቸውን ትግሬ ዎቹ ከሚፈጥሩት የኢኮኖሚ ኣሻጥር አና የኑሮ አደነት መታደግ ይገባቸዋል። በሁዋላ ምርጫ ሲመጣ ብቻ ይሄን ኣድርገልሃለው ማለት ብቻ ሳይሆን ኣሁን በችግሩ ጊዜ ከጎኑ መቆም ያስፈልጋል።

Lakeshore
Member
Posts: 2476
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስ

Post by Lakeshore » 23 Jul 2021, 17:36

ምእከላዊ ምንግስት አንዲሁም ይክልል መንግስታት በክልልላቸው ያሉትን ማንኛንም ትግሬ ለትዮጵያ ኣንደነት ያላቸውን ቀናይነት ማረጋገጥ ኣለበ። ይሄንኑ ለማሳካት ሁለት ነገሮች መደረግ ኣልበት።

ኣንደኛ ትግረዉች ብቻ ወጥተው የኢትዮጵያን መከላከያ አና ህዝባዊ ሰርስዊት የሚደግፍ አና ይ ወያኔ ጁንታን የሚያወግዝ ሰላማዊሰልፍ ተጠርቶ ትግረዎቹ አዛላይ በመግኘት አና ይፊርማ ስንስረኣት በማድረግ ክምንግስት ጎን በመቆም ሰራዊቱን አንድሚደግፉ ብማስታውቀ አትይጵያዊነታቸውን አንዲያደሱ።

ሁለተኛው ማንኛውም ትግሬ ከገቢው ላይ ቢያንስ ኣምስት ፐርስንት የሚሆነውን ለጦረነቱ አንዲውል ገንዘብ አንዲሁም የቁሳቁስ ማሰባሰብ ብትግሬ ውች ስም አንዲያደርጉ ማድረግ።

በተልያየ ምክኛት ይህንን ሳያደርጉ የቀሩ ግን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ክሚኖሩበት ክልል ማንኛውንም ኣይነት የስራ የንገድ ዬርሻ አንዲሁም የህክምና አና አና የፖሊስ ኣገለግሎት አንዳያገኙ ማድረግ ከማንኛውም ይመንገስት ኣገልግሎት የስልክ ዪንተርነት የምብራት ኣገልግሎት አንዳየገኙ አና ተመዝግበው በመጠልያ ካምፕ ውስጥ ያልም የምግብ አርዳታ ደረጀት አንዲረዳቸው ማድረግ። ትግራይን መገንጠል ኣይደለም ይሚፈልጉት የዜግነት ግደታቸውን አንድማንኛውም ኢትዮጵያዊ ካልተወጡ አንድ ፖቴንሻል ጠላት ነው መታየት ያለባቸው። ማከላዊ ምንገስት አንኳን ይህንን ማድረግ ጊዜ ቢፈጀበትም ከንዚህ ጥገኞች በውርስ በመዋጮ የሚገጀውን ክልሎች ለጦረንት ይሚያወጡትን ቡጀት መደጎሚያ በማድረግ ህዝባቸውን ትግሬ ዎቹ ከሚፈጥሩት የኢኮኖሚ ኣሻጥር አና የኑሮ አደነት መታደግ ይገባቸዋል። በሁዋላ ምርጫ ሲመጣ ብቻ ይሄን ኣድርገልሃለው ማለት ብቻ ሳይሆን ኣሁን በችግሩ ጊዜ ከጎኑ መቆም ያስፈልጋል።

Lakeshore
Member
Posts: 2476
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የኣምሃራ ክልል መንግስት ወስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በሙሉ ክስራቸው በማንሳት ቀደሚያ ለክልሉ አና ሌሎች ከትግራይ ሌላ ባሉ ተወላጆች መተካት ኣልበት። ምክኛቱም ኣማራን በጠላትነት ስ

Post by Lakeshore » 24 Jul 2021, 19:10

ትግሬዎችን ተዋቸው ባረነትን በጣም ከመለማመዳቸውም በላይ ነጻ ናችሁ በትላቸው ለምን ይሉሃል። አርዳታ የለም ኣርሳች ሁ ብሉ ብትላቸው ለምን አርዳታውን ለማን ልት ሰጡት ነው ኣናርስም ይሉሃል። ይውርዳታ አህል ካመጣው ጋር ያብራሉ ኣገር ማለት ለነሱ ትርጉም የለው።
ባርነት አንድ ስልጣኔ ይሚያይን ህዝብ ዝም ብለህ ዓጥብቀህ መጫን ነው አንጂ ከድሮም ጀምሮ ለመጣው ማጎንበስ ለማዳቸው ነው።

Post Reply