Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Lakeshore
Member
Posts: 1846
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

የጋላን የተሳሳተስነ ልቦናና ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by Lakeshore » 03 May 2021, 18:47

አዚህ ላይ ኣነድ ነገር ማስታወስ የገባል ባለፈው ጽሁፌ አንሱ አኮ ወደው ኣይደለም ከነሱ መጠንቀቅ ነው አንጂ አነሱን መጥላት ኣይገባም በለን ተማምናል አይሄም የኣሁኑ ሂደት ከዛው የቀጠለ ነው።

አነ ሼምለስ ኣብዲሳ፤ኣዳነች ኣበበ፣ለማ መገርሳ፣ዳውድ ኢብሳ፣ጃዋር ፣በቄለ ገሪባ ከወሬ ብስተቀር ለጋላ ህዝብ ምንም የፈጠሩልት ነገር የለም። ገና ለገና አንዲያውም የባስ ያለውን የ ጋላውን በጀት ኣዲስ ኣባባ አያመጡ በሚልዮን ያፈሱታል።

አዚህ ኣዺስ ኣብባ ያለው ቢያንስም ቢበዛ ትንሽ ተጠቃሚ ሆንዋል ኬንዚህ ሰውች ድንቁረና ልክ ኣጋሜዎቹ አንዳደረጉት። የዘረፉትን ገንዘብ አዚህ የኣማራን ቆነጃጅት ሲጋብዙበት አና ኣሸሼ ግዳሜ ሲሉበት መቀሌ ያለው ችጋራ የጠበሰውን ኣጋሜ ማየት አንኳን ተጠይፈው አንደ ኣፓርታይድ የራሰኣቸውን ሰፈር በልዩ ሃይል የሚጠብቅ ፈጥረው ነበር። ከኣምስት ኣራት ሚሊዮን የምሆነው በልመና በሚገኝ የረዳታ አህል ጥገኛ ኣድርገው በምያዣነት ነበር ጠፍረው የያዙት።

ያ ጥቅማቸው ሲነካና ጥጋባቸውን መቆጣጠር ሲያቅጣቸው ደግሞ ልጆቻቸውን ወደ ውጭ ሃገር ካልሆነም ወደ ኣዲስ ኣባባ በመላክ የቀረውን ችጋራም ህዝብ ግን የርዳታ ዱቄት ህን ኣታገኝም አኛ ያልከንህን ካላደርግ ህ በለው ወደ ጦረነት ማገዱት። መቀሌ የቀረውንም ኣና ኣብሮ ዋቸው ያልሄደውን ወደ ሃምሳ ሺ የሚተጋውን ለባ፣ቀማኛ፣ነብሰ ገዳይ አንዲሁም ሬፒስቶችን ፈቶ ለቀቀበት።

ጋሎቹም በቀጥታ ይሄንኑ ነው አያደረጉት ያለው። በፊት በገልጽኩት ትንታኔ ላይ

አንደ ኣንቶዮ አና ባሀሪይ ኦሮሞ ከሁሉም አኢትዮጵያ ነገዶች በባህሪም ሆነ በባህል አንድሁም በስበና የተልየነው የላሉ። ለዚሁም አንደ ምሳሌ አስካሁን ደረስ በ ጋላ ስልጣኔ የተሰራ የሚባል ኣንድም ነገር በኣርኪዎሎጊ ፣ብስነጽሁፍ በባሀል ወጥ የሆነ ኣለባበስ ኣመጋጋገብ የለም።

ሁለተኛ በሁሉም ነገዶች ውስጥ ያለ ገን በጋላ ነገድ ውስጥ የሌለ አንድ ሃይማኖት፣ የተረጋጋ ግብርና ማሀበረስብ የለም።

በሲስተኛ ፔጋኒዝም አጀግ ሰር የሰደደ አና አምነትንም የሚሻገር ከልት(የ ጣኦት ኣምለኮ ስረኣት)የተተብተበ በተለያዩ ግዚያትም ከኣውሮፓ ጭምር የምጡ የሃይማኖት ሰባኪዎች በወለጋ ኣሩሲ በጋሞ ለማስተማር የሞከሩት በጋሎች ወስጥ ግን መሰረት ልይዝ ባለመቻሉ አስካሁን ምንም ኣይነት ወጥ አምነት የለለው ማህበረስብ ነው።

የህ ደግሞ ጋላ የሚታወቅበትን ጭካኔ ለጋሎቹ አንደ ኣንድ የኣምልኮ መንገድ ኣድረገው ስለሚያዩት ከጸጸት ነጻ አንዲሆኑና ምንም ኣይነት የጥፋተኝነት ስሜት አንዳይኖራቸው ኣደርጓል። ለዚሁም ደግሞ ሰሞኑን በኣጣዬ፣ ጉራፈርድስ።ሻሸመኔ በደኖ አና የመሳሰሉት በጋሎች የተፈጸሙ ገድያዎችን አያዩ ምንም ኣይነት ሰሜት የማይሰጣቸው የጋላ መሪዎች ግልጸ ማስረጃ ናቸውይሄ በኔ ኣመለካከት ነው አንጂ በጽሁፉ ኣልተካተተም።

ወደው ሳይሆን ነገሩ በነሱ ኣስተሳሰብ በየጊዘው ከሚደረግ የኣምልኮ(ቹልት) ስረኣት የተለየ ኣደረገው ስለማያዩት ነው። የልቁንም ሌላውን የኢትዮጵያ ህዘብ የበለጠ ያስገረመው አና ያስቅጣው አንሱንም አንደራሱ በሱ ባህል መሰረት ጉዳዩን አንዲያወግዙ አና አንዲቃወሙ መጠበቁና ያ ኣለምሆኑ ነው።

አዚህ ላይ ምሪዎቹም አንደ ጋላ በኣደጉበት ኣምልኮ ማየት ኣለመቻላችን ነው ለችገሩ ከነሱ መፍትሄ አንድንጠብቅ ያደረገን። አነሱ በግልጽ ነግረውናል ግን በጋላው ህብረተሰብ አና በለላው ኢትዮጵያው ውስጥ የሞራል ኢኩዊቫለንሲ ስለሌለ አና የጋላው መሪውች የቆሙለት ግብ አና ለላው አንደ ሃገር ብሰፈው የሚያሰበው ህዝብ መሃከል የተለያ የሞራል ቫልዩ ነው ያለው።

በክርስትናውና ቤስላሙ አንዲሁም ለሎቹ ሰውን መግደል አንደ መጨረሻ ደረጃ ህጥያት በሰማይ ወንጀል በምድር አንድሆነ የሚታመን ሶሺያል ኖርም ነው ግን በጋላው ህብረተሰብ ለጎሳው የሚደረግ ኣስተውጾ ተደርጎ ነው የሚቆጠርው የላል ኣንትሮፕሎጂስቱ ኣንቶንዮ።

በመቀጠልም ኣንዳንድ ጋሎች ኣባ ገዳ የሚባል የምንደር ኣለቃ የሚመራ የወራሪዎች ቡድን ያቋቁማል። አና በየሶስት ወይም ኣራት ኣምታት የሚደጋገሙ ወረራ ዎችንና ግድያ አና ጥፋትን ባጎራባች ጎሳዎች ላይ የደርጋል። ለዚህም ዋና ምክኛታቸው ኣድረጎ ያስቀመጠው ጋሎች ኣርቢዎች ናቸው ቀደምቶቹ አንዲያውም ኣያርሱም ኣሁንም አንድምናየው ሰማን ያ በመቶ የሚሂነው አርሻ መላው ነገድ በተለይ በደገኛው ኣምሃራ ህዝብ ነው።

ስልዚህ ለም ሳር ባለበት የሰፍሩና ያግጦሽ ሲያልቅ ኣባ ገዳዎች መረቀው ወርሪወን ሃይል ወደ ተጎራባች ጎሳዎች የልካሉ የገደሉትን ገደለው የተረፈውን ጋሎቹ የከፋፈላሉ በዚህ ጊዜ ኣዲስ ሚስት ብዙ ከብቶች አና ምሬት ይገኛሉ። የህንን ለማስቀጠል የሚደርጉ ልማዶች ሪቱዋልስ ኣሉ ከተወረረው ማህበረሰብ የወንዶችን ብልት በምቁረጥ በዙ የገደለው የቆረጠ ግናባሩ ላይ በማደርግ የሸለማል ብዙ ሴቶች ያገኛል ተሰሚነቱ ይጨምራል።

በንድዚህ ሁኔታ ይተዘረፈው አስኪያልቅ የቆዩና አንደገና ለሌላ ወረራ አና ግደያ ይሄዳሉ። ለዚሁም ሁልጊዜ ለመግደል ሲለማመዱ ስለሚቆዩ ኣእምሮኣቸው ውስጥ ሁሌ አንደት ጭካኔን የበለጠ ማሳየት አንጂ ኣዛኝነት አንደ ድክመት የሚቆጠር አና አስከ ሞት የሚያደርስ ነው።

ሰለዚህ ይጋላ ሀብረተሰብ ከኢትዮጵያውን ብህል ሆነ ስነልቦና በጣም የተለይ ነው። አነሱን በማንነነታቸው ተረድቶ አራስንም ለላውንም የመጠብቅ የተለይ ኣመለካከት መፈጠር ኣለበት የላል ጸሃፊው።

ይህንን መሰረት በማድረግ የኣምራው መንግስት ጋሎችን ለማስተማረና የስነልቦና ለእልና ለማቀዳጀትና ብሎም ሰላም ለማስፈር አንዲሁም ክኢትዮጵያ ኣንድነት ልያገኙት የሚችሉትን ጥቅም ለማስገንዘብ በምጀመሪያ ኣስተሳሰባቸውን የምቅየር የምጀመሪያው አቅድ ነው። በፈረንጆቹ (( winning the heart and soul )) የሚባለው የትግል ስልት ነው። በጣም መበራአታታት ያለበት ኣንዱ የትግል ስልት ነው።
Last edited by Lakeshore on 03 May 2021, 19:50, edited 2 times in total.

banebris2013
Member
Posts: 698
Joined: 09 Apr 2013, 20:53

Re: የጋላንን ስነ ልቦናና የተሳሳተ ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by banebris2013 » 03 May 2021, 19:08

Lakeshore wrote:
03 May 2021, 18:47
አዚህ ላይ ኣነድ ነገር ማስታወስ የገባል ባለፈው ጽሁፌ አንሱ አኮ ወደው ኣይደለም ከነሱ መጠንቀቅ ነው አንጂ አነሱን መጥላት ኣይገባም በለን ተማምናል አይሄም የኣሁኑ ሂደት ከዛው የቀጠለ ነው።

አነ ሼምለስ ኣብዲሳ፤ኣዳነች ኣበበ፣ለማ መገርሳ፣ዳውድ ኢብሳ፣ጃዋር ፣በቄለ ገሪባ ከወሬ ብስተቀር ለጋላ ህዝብ ምንም የፈጠሩልት ነገር የለም። ገና ለገና አንዲያውም የባስ ያለውን የ ጋላውን በጀት ኣዲስ ኣባባ አያመጡ በሚልዮን ያፈሱታል።

አዚህ ኣዺስ ኣብባ ያለው ቢያንስም ቢበዛ ትንሽ ተጠቃሚ ሆንዋል ኬንዚህ ሰውች ድንቁረና ልክ ኣጋሜዎቹ አንዳደረጉት። የዘረፉትን ገንዘብ አዚህ የኣማራን ቆነጃጅት ሲጋብዙበት አና ኣሸሼ ግዳሜ ሲሉበት መቀሌ ያለው ችጋራ የጠበሰውን ኣጋሜ ማየት አንኳን ተጠይፈው አንደ ኣፓርታይድ የራሰኣቸውን ሰፈር በልዩ ሃይል የሚጠብቅ ፈጥረው ነበር። ከኣምስት ኣራት ሚሊዮን የምሆነው በልመና በሚገኝ የረዳታ አህል ጥገኛ ኣድርገው በምያዣነት ነበር ጠፍረው የያዙት።

ያ ጥቅማቸው ሲነካና ጥጋባቸውን መቆጣጠር ሲያቅጣቸው ደግሞ ልጆቻቸውን ወደ ውጭ ሃገር ካልሆነም ወደ ኣዲስ ኣባባ በመላክ የቀረውን ችጋራም ህዝብ ግን የርዳታ ዱቄት ህን ኣታገኝም አኛ ያልከንህን ካላደርግ ህ በለው ወደ ጦረነት ማገዱት። መቀሌ የቀረውንም ኣና ኣብሮ ዋቸው ያልሄደውን ወደ ሃምሳ ሺ የሚተጋውን ለባ፣ቀማኛ፣ነብሰ ገዳይ አንዲሁም ሬፒስቶችን ፈቶ ለቀቀበት።

ጋሎቹም በቀጥታ ይሄንኑ ነው አያደረጉት ያለው። በፊት በገልጽኩት ትንታኔ ላይ

አንደ ኣንቶዮ አና ባሀሪይ ኦሮሞ ከሁሉም አኢትዮጵያ ነገዶች በባህሪም ሆነ በባህል አንድሁም በስበና የተልየነው የላሉ። ለዚሁም አንደ ምሳሌ አስካሁን ደረስ በ ጋላ ስልጣኔ የተሰራ የሚባል ኣንድም ነገር በኣርኪዎሎጊ ፣ብስነጽሁፍ በባሀል ወጥ የሆነ ኣለባበስ ኣመጋጋገብ የለም።

ሁለተኛ በሁሉም ነገዶች ውስጥ ያለ ገን በጋላ ነገድ ውስጥ የሌለ አንድ ሃይማኖት፣ የተረጋጋ ግብርና ማሀበረስብ የለም።

በሲስተኛ ፔጋኒዝም አጀግ ሰር የሰደደ አና አምነትንም የሚሻገር ከልት(የ ጣኦት ኣምለኮ ስረኣት)የተተብተበ በተለያዩ ግዚያትም ከኣውሮፓ ጭምር የምጡ የሃይማኖት ሰባኪዎች በወለጋ ኣሩሲ በጋሞ ለማስተማር የሞከሩት በጋሎች ወስጥ ግን መሰረት ልይዝ ባለመቻሉ አስካሁን ምንም ኣይነት ወጥ አምነት የለለው ማህበረስብ ነው።

የህ ደግሞ ጋላ የሚታወቅበትን ጭካኔ ለጋሎቹ አንደ ኣንድ የኣምልኮ መንገድ ኣድረገው ስለሚያዩት ከጸጸት ነጻ አንዲሆኑና ምንም ኣይነት የጥፋተኝነት ስሜት አንዳይኖራቸው ኣደርጓል። ለዚሁም ደግሞ ሰሞኑን በኣጣዬ፣ ጉራፈርድስ።ሻሸመኔ በደኖ አና የመሳሰሉት በጋሎች የተፈጸሙ ገድያዎችን አያዩ ምንም ኣይነት ሰሜት የማይሰጣቸው የጋላ መሪዎች ግልጸ ማስረጃ ናቸውይሄ በኔ ኣመለካከት ነው አንጂ በጽሁፉ ኣልተካተተም።

ወደው ሳይሆን ነገሩ በነሱ ኣስተሳሰብ በየጊዘው ከሚደረግ የኣምልኮ(ቹልት) ስረኣት የተለየ ኣደረገው ስለማያዩት ነው። የልቁንም ሌላውን የኢትዮጵያ ህዘብ የበለጠ ያስገረመው አና ያስቅጣው አንሱንም አንደራሱ በሱ ባህል መሰረት ጉዳዩን አንዲያወግዙ አና አንዲቃወሙ መጠበቁና ያ ኣለምሆኑ ነው።

አዚህ ላይ ምሪዎቹም አንደ ጋላ በኣደጉበት ኣምልኮ ማየት ኣለመቻላችን ነው ለችገሩ ከነሱ መፍትሄ አንድንጠብቅ ያደረገን። አነሱ በግልጽ ነግረውናል ግን በጋላው ህብረተሰብ አና በለላው ኢትዮጵያው ውስጥ የሞራል ኢኩዊቫለንሲ ስለሌለ አና የጋላው መሪውች የቆሙለት ግብ አና ለላው አንደ ሃገር ብሰፈው የሚያሰበው ህዝብ መሃከል የተለያ የሞራል ቫልዩ ነው ያለው።

በክርስትናውና ቤስላሙ አንዲሁም ለሎቹ ሰውን መግደል አንደ መጨረሻ ደረጃ ህጥያት በሰማይ ወንጀል በምድር አንድሆነ የሚታመን ሶሺያል ኖርም ነው ግን በጋላው ህብረተሰብ ለጎሳው የሚደረግ ኣስተውጾ ተደርጎ ነው የሚቆጠርው የላል ኣንትሮፕሎጂስቱ ኣንቶንዮ።

በመቀጠልም ኣንዳንድ ጋሎች ኣባ ገዳ የሚባል የምንደር ኣለቃ የሚመራ የወራሪዎች ቡድን ያቋቁማል። አና በየሶስት ወይም ኣራት ኣምታት የሚደጋገሙ ወረራ ዎችንና ግድያ አና ጥፋትን ባጎራባች ጎሳዎች ላይ የደርጋል። ለዚህም ዋና ምክኛታቸው ኣድረጎ ያስቀመጠው ጋሎች ኣርቢዎች ናቸው ቀደምቶቹ አንዲያውም ኣያርሱም ኣሁንም አንድምናየው ሰማን ያ በመቶ የሚሂነው አርሻ መላው ነገድ በተለይ በደገኛው ኣምሃራ ህዝብ ነው።

ስልዚህ ለም ሳር ባለበት የሰፍሩና ያግጦሽ ሲያልቅ ኣባ ገዳዎች መረቀው ወርሪወን ሃይል ወደ ተጎራባች ጎሳዎች የልካሉ የገደሉትን ገደለው የተረፈውን ጋሎቹ የከፋፈላሉ በዚህ ጊዜ ኣዲስ ሚስት ብዙ ከብቶች አና ምሬት ይገኛሉ። የህንን ለማስቀጠል የሚደርጉ ልማዶች ሪቱዋልስ ኣሉ ከተወረረው ማህበረሰብ የወንዶችን ብልት በምቁረጥ በዙ የገደለው የቆረጠ ግናባሩ ላይ በማደርግ የሸለማል ብዙ ሴቶች ያገኛል ተሰሚነቱ ይጨምራል።

በንድዚህ ሁኔታ ይተዘረፈው አስኪያልቅ የቆዩና አንደገና ለሌላ ወረራ አና ግደያ ይሄዳሉ። ለዚሁም ሁልጊዜ ለመግደል ሲለማመዱ ስለሚቆዩ ኣእምሮኣቸው ውስጥ ሁሌ አንደት ጭካኔን የበለጠ ማሳየት አንጂ ኣዛኝነት አንደ ድክመት የሚቆጠር አና አስከ ሞት የሚያደርስ ነው።

ሰለዚህ ይጋላ ሀብረተሰብ ከኢትዮጵያውን ብህል ሆነ ስነልቦና በጣም የተለይ ነው። አነሱን በማንነነታቸው ተረድቶ አራስንም ለላውንም የመጠብቅ የተለይ ኣመለካከት መፈጠር ኣለበት የላል ጸሃፊው።

ይህንን መሰረት በማድረግ የኣምራው መንግስት ጋሎችን ለማስተማረና የስነልቦና ለእልና ለማቀዳጀትና ብሎም ሰላም ለማስፈር አንዲሁም ክኢትዮጵያ ኣንድነት ልያገኙት የሚችሉትን ጥቅም ለማስገንዘብ በምጀመሪያ ኣስተሳሰባቸውን የምቅየር የምጀመሪያው አቅድ ነው። በፈረንጆቹ (ልብንና ኣእምሮን ማሸነፍ) የሚባለው የትግል ስልት ነው። በጣም መበራአታታት ያለበት ኣንዱ የትግል ስልት ነው።
Ende lemadih Menged lay marat sayansih, ER layim Marat jemerk? Ante mejemeria memear yalebih menged lay marat maqom new. All this rant of yours here on ER is beyond you. Being a keyboard warrior is the easiest part as you can Copy paste anything. The second thing for you to learn is the word FACT and then learn how to use it. By the way all your rant tells what you are, whether you have a functioning brain or suffering from pain of being Amhara. Anyone with self-confidence will never rant day and night to show his superiority by tearing others down. Deep inside you are empty with no confidence of what and who you are. That is what is pushing you to vomit your dirt here on ER. I normally do not entertain idiots like you but i thought you might learn a thing or two, just for your own sake/

Lakeshore
Member
Posts: 1846
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የጋላንን ስነ ልቦናና የተሳሳተ ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by Lakeshore » 03 May 2021, 19:16

ይጋላ ሀብረተሰብ ከኢትዮጵያውን ብህል ሆነ ስነልቦና በጣም የተለይ ነው። አነሱን በማንነነታቸው ተረድቶ አራስንም ለላውንም የመጠብቅ የተለይ ኣመለካከት መፈጠር ኣለበት የላል ጸሃፊው።

ይህንን መሰረት በማድረግ የኣምራው መንግስት ጋሎችን ለማስተማረና የስነልቦና ለእልና ለማቀዳጀትና ብሎም ሰላም ለማስፈር አንዲሁም ክኢትዮጵያ ኣንድነት ልያገኙት የሚችሉትን ጥቅም ለማስገንዘብ በምጀመሪያ ኣስተሳሰባቸውን የምቅየር የምጀመሪያው አቅድ ነው። በፈረንጆቹ (ልብንና ኣእምሮን ማሸነፍ) የሚባለው የትግል ስልት ነው። በጣም መበራአታታት ያለበት ኣንዱ የትግል ስልት ነው።

Lakeshore
Member
Posts: 1846
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የጋላንን ስነ ልቦናና የተሳሳተ ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by Lakeshore » 03 May 2021, 19:30

banebris2013

I can understand from where you come from . I do not get upset or hate you in stead we have started this Galigna radio so education is key for your kind of people.

ይጋላ ሀብረተሰብ ከኢትዮጵያውን ብህል ሆነ ስነልቦና በጣም የተለይ ነው። አነሱን በማንነነታቸው ተረድቶ አራስንም ለላውንም የመጠብቅ የተለይ ኣመለካከት መፈጠር ኣለበት የላል ጸሃፊው።

Your destructiveness is not intentional but it is imbedded in your psychic and culture. Therefore, it requires social psychotherapy and engineering in order to address the root Couse and prescribe a medicine with right amount of dose so that there will not be any relapse later.

This is for your own sake and for the sake of all Ethiopians. In order to live in this world let alone in Ethiopia peace is paramount. If part of a society stands against the mass, history showed us repeatedly, eventually it will be lost in to the masses.

Is understood in the very beginning there will be lots of opposition and tantrum but after the transition period every thing will calm down and harmony sets in. Then the real education will start. Bear with me this turbulent transition will end soon. I thank you for your understanding and patience in advance brother banebris2013

sun
Member+
Posts: 5861
Joined: 15 Sep 2013, 16:00

Re: የጋላንን ስነ ልቦናና የተሳሳተ ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by sun » 03 May 2021, 19:43

Lakeshore wrote:
03 May 2021, 18:47
አዚህ ላይ ኣነድ ነገር ማስታወስ የገባል ባለፈው ጽሁፌ አንሱ አኮ ወደው ኣይደለም ከነሱ መጠንቀቅ ነው አንጂ አነሱን መጥላት ኣይገባም በለን ተማምናል አይሄም የኣሁኑ ሂደት ከዛው የቀጠለ ነው።

አነ ሼምለስ ኣብዲሳ፤ኣዳነች ኣበበ፣ለማ መገርሳ፣ዳውድ ኢብሳ፣ጃዋር ፣በቄለ ገሪባ ከወሬ ብስተቀር ለጋላ ህዝብ ምንም የፈጠሩልት ነገር የለም። ገና ለገና አንዲያውም የባስ ያለውን የ ጋላውን በጀት ኣዲስ ኣባባ አያመጡ በሚልዮን ያፈሱታል።

አዚህ ኣዺስ ኣብባ ያለው ቢያንስም ቢበዛ ትንሽ ተጠቃሚ ሆንዋል ኬንዚህ ሰውች ድንቁረና ልክ ኣጋሜዎቹ አንዳደረጉት። የዘረፉትን ገንዘብ አዚህ የኣማራን ቆነጃጅት ሲጋብዙበት አና ኣሸሼ ግዳሜ ሲሉበት መቀሌ ያለው ችጋራ የጠበሰውን ኣጋሜ ማየት አንኳን ተጠይፈው አንደ ኣፓርታይድ የራሰኣቸውን ሰፈር በልዩ ሃይል የሚጠብቅ ፈጥረው ነበር። ከኣምስት ኣራት ሚሊዮን የምሆነው በልመና በሚገኝ የረዳታ አህል ጥገኛ ኣድርገው በምያዣነት ነበር ጠፍረው የያዙት።

ያ ጥቅማቸው ሲነካና ጥጋባቸውን መቆጣጠር ሲያቅጣቸው ደግሞ ልጆቻቸውን ወደ ውጭ ሃገር ካልሆነም ወደ ኣዲስ ኣባባ በመላክ የቀረውን ችጋራም ህዝብ ግን የርዳታ ዱቄት ህን ኣታገኝም አኛ ያልከንህን ካላደርግ ህ በለው ወደ ጦረነት ማገዱት። መቀሌ የቀረውንም ኣና ኣብሮ ዋቸው ያልሄደውን ወደ ሃምሳ ሺ የሚተጋውን ለባ፣ቀማኛ፣ነብሰ ገዳይ አንዲሁም ሬፒስቶችን ፈቶ ለቀቀበት።

ጋሎቹም በቀጥታ ይሄንኑ ነው አያደረጉት ያለው። በፊት በገልጽኩት ትንታኔ ላይ

አንደ ኣንቶዮ አና ባሀሪይ ኦሮሞ ከሁሉም አኢትዮጵያ ነገዶች በባህሪም ሆነ በባህል አንድሁም በስበና የተልየነው የላሉ። ለዚሁም አንደ ምሳሌ አስካሁን ደረስ በ ጋላ ስልጣኔ የተሰራ የሚባል ኣንድም ነገር በኣርኪዎሎጊ ፣ብስነጽሁፍ በባሀል ወጥ የሆነ ኣለባበስ ኣመጋጋገብ የለም።

ሁለተኛ በሁሉም ነገዶች ውስጥ ያለ ገን በጋላ ነገድ ውስጥ የሌለ አንድ ሃይማኖት፣ የተረጋጋ ግብርና ማሀበረስብ የለም።

በሲስተኛ ፔጋኒዝም አጀግ ሰር የሰደደ አና አምነትንም የሚሻገር ከልት(የ ጣኦት ኣምለኮ ስረኣት)የተተብተበ በተለያዩ ግዚያትም ከኣውሮፓ ጭምር የምጡ የሃይማኖት ሰባኪዎች በወለጋ ኣሩሲ በጋሞ ለማስተማር የሞከሩት በጋሎች ወስጥ ግን መሰረት ልይዝ ባለመቻሉ አስካሁን ምንም ኣይነት ወጥ አምነት የለለው ማህበረስብ ነው።

የህ ደግሞ ጋላ የሚታወቅበትን ጭካኔ ለጋሎቹ አንደ ኣንድ የኣምልኮ መንገድ ኣድረገው ስለሚያዩት ከጸጸት ነጻ አንዲሆኑና ምንም ኣይነት የጥፋተኝነት ስሜት አንዳይኖራቸው ኣደርጓል። ለዚሁም ደግሞ ሰሞኑን በኣጣዬ፣ ጉራፈርድስ።ሻሸመኔ በደኖ አና የመሳሰሉት በጋሎች የተፈጸሙ ገድያዎችን አያዩ ምንም ኣይነት ሰሜት የማይሰጣቸው የጋላ መሪዎች ግልጸ ማስረጃ ናቸውይሄ በኔ ኣመለካከት ነው አንጂ በጽሁፉ ኣልተካተተም።

ወደው ሳይሆን ነገሩ በነሱ ኣስተሳሰብ በየጊዘው ከሚደረግ የኣምልኮ(ቹልት) ስረኣት የተለየ ኣደረገው ስለማያዩት ነው። የልቁንም ሌላውን የኢትዮጵያ ህዘብ የበለጠ ያስገረመው አና ያስቅጣው አንሱንም አንደራሱ በሱ ባህል መሰረት ጉዳዩን አንዲያወግዙ አና አንዲቃወሙ መጠበቁና ያ ኣለምሆኑ ነው።

አዚህ ላይ ምሪዎቹም አንደ ጋላ በኣደጉበት ኣምልኮ ማየት ኣለመቻላችን ነው ለችገሩ ከነሱ መፍትሄ አንድንጠብቅ ያደረገን። አነሱ በግልጽ ነግረውናል ግን በጋላው ህብረተሰብ አና በለላው ኢትዮጵያው ውስጥ የሞራል ኢኩዊቫለንሲ ስለሌለ አና የጋላው መሪውች የቆሙለት ግብ አና ለላው አንደ ሃገር ብሰፈው የሚያሰበው ህዝብ መሃከል የተለያ የሞራል ቫልዩ ነው ያለው።

በክርስትናውና ቤስላሙ አንዲሁም ለሎቹ ሰውን መግደል አንደ መጨረሻ ደረጃ ህጥያት በሰማይ ወንጀል በምድር አንድሆነ የሚታመን ሶሺያል ኖርም ነው ግን በጋላው ህብረተሰብ ለጎሳው የሚደረግ ኣስተውጾ ተደርጎ ነው የሚቆጠርው የላል ኣንትሮፕሎጂስቱ ኣንቶንዮ።

በመቀጠልም ኣንዳንድ ጋሎች ኣባ ገዳ የሚባል የምንደር ኣለቃ የሚመራ የወራሪዎች ቡድን ያቋቁማል። አና በየሶስት ወይም ኣራት ኣምታት የሚደጋገሙ ወረራ ዎችንና ግድያ አና ጥፋትን ባጎራባች ጎሳዎች ላይ የደርጋል። ለዚህም ዋና ምክኛታቸው ኣድረጎ ያስቀመጠው ጋሎች ኣርቢዎች ናቸው ቀደምቶቹ አንዲያውም ኣያርሱም ኣሁንም አንድምናየው ሰማን ያ በመቶ የሚሂነው አርሻ መላው ነገድ በተለይ በደገኛው ኣምሃራ ህዝብ ነው።

ስልዚህ ለም ሳር ባለበት የሰፍሩና ያግጦሽ ሲያልቅ ኣባ ገዳዎች መረቀው ወርሪወን ሃይል ወደ ተጎራባች ጎሳዎች የልካሉ የገደሉትን ገደለው የተረፈውን ጋሎቹ የከፋፈላሉ በዚህ ጊዜ ኣዲስ ሚስት ብዙ ከብቶች አና ምሬት ይገኛሉ። የህንን ለማስቀጠል የሚደርጉ ልማዶች ሪቱዋልስ ኣሉ ከተወረረው ማህበረሰብ የወንዶችን ብልት በምቁረጥ በዙ የገደለው የቆረጠ ግናባሩ ላይ በማደርግ የሸለማል ብዙ ሴቶች ያገኛል ተሰሚነቱ ይጨምራል።

በንድዚህ ሁኔታ ይተዘረፈው አስኪያልቅ የቆዩና አንደገና ለሌላ ወረራ አና ግደያ ይሄዳሉ። ለዚሁም ሁልጊዜ ለመግደል ሲለማመዱ ስለሚቆዩ ኣእምሮኣቸው ውስጥ ሁሌ አንደት ጭካኔን የበለጠ ማሳየት አንጂ ኣዛኝነት አንደ ድክመት የሚቆጠር አና አስከ ሞት የሚያደርስ ነው።

ሰለዚህ ይጋላ ሀብረተሰብ ከኢትዮጵያውን ብህል ሆነ ስነልቦና በጣም የተለይ ነው። አነሱን በማንነነታቸው ተረድቶ አራስንም ለላውንም የመጠብቅ የተለይ ኣመለካከት መፈጠር ኣለበት የላል ጸሃፊው።

ይህንን መሰረት በማድረግ የኣምራው መንግስት ጋሎችን ለማስተማረና የስነልቦና ለእልና ለማቀዳጀትና ብሎም ሰላም ለማስፈር አንዲሁም ክኢትዮጵያ ኣንድነት ልያገኙት የሚችሉትን ጥቅም ለማስገንዘብ በምጀመሪያ ኣስተሳሰባቸውን የምቅየር የምጀመሪያው አቅድ ነው። በፈረንጆቹ (ልብንና ኣእምሮን ማሸነፍ) የሚባለው የትግል ስልት ነው። በጣም መበራአታታት ያለበት ኣንዱ የትግል ስልት ነው።
fakewh0re,

Keep whistling and barking non stop through your baboon chimp back and front cursed holes like mad dogs spiting garbage and contaminated toxic junks. Even dogs are barking and laughing at your paranoid non stop barking.Wedi
Member
Posts: 3227
Joined: 29 Jan 2020, 21:44

Re: የጋላን የተሳሳተስነ ልቦናና ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by Wedi » 03 May 2021, 19:58

Lakeshore, Gallas are primitive and savage people.

Gallas have no history except looting and taking other people properties and resources. Gallas have never created any musical instrument in their history.
You can not mention a single musical instrument created and used by these savage Gallas!!

Here is one Galla professor wrote about the original home of Gallas and their expansionist nature and destruction of other tribes in their backward Gadda system.

"The Oromo view their original homeland as the southern highlands of present-day Ethiopia. It is known that between the 12th and 15th centuries, they were already organized into two confederations known as the Barentu and Borana federations. It was during this period that Oromos began their expansion from their homeland area in all directions. Today, all Oromo subgroup trace their heritage to one of these federations. Rather than being a pure ethnic group, the Oromo are comprised of descendants of individuals who, even when they were not of pure Oromo stock, willingly accepted or were forced to accept an Oromo identity. Jalata notes that the Oromo historically increased their numbers through the assImilation of other peoples they conquered.

The assimilation process was facilitated by the institution of a unique administrative system among the oromo known as gada."

From a book entitled "Oromo Nationalism And The Ethiopian Discourse: The Search for Freedom and Democracy, 1998" by Asafa Jalata , page 115 - 116

Lakeshore
Member
Posts: 1846
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የጋላን የተሳሳተስነ ልቦናና ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by Lakeshore » 03 May 2021, 20:13

Thank you Wedi.

So according to the new radio program they are planning to re indoctrinate this savages and reconstruct them as humans and teach them compassion and religion based on either Quran or bible. In this way we will be able to establish some common moral value and negotiate from there to live in harmony and compromise in a society where taking human life is un acceptable no matter what the situation is.
Last edited by Lakeshore on 03 May 2021, 23:40, edited 1 time in total.

sun
Member+
Posts: 5861
Joined: 15 Sep 2013, 16:00

Re: የጋላን የተሳሳተስነ ልቦናና ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by sun » 03 May 2021, 20:28

[quote=Lakeshore post_id=1178549 time=1620087216 user_id=48345]
Thank you Wedi.

So according to the new radio program they are planning to re indoctrinate this savages and reconstruct them as humans and teach them compassion and religion based on either Quran or bible. In this was we will be able to establish some common moral value and negotiate from there to live in compromise in a society where taking human life un acceptable no matter what the situation is.
[/quote]

Thank you so much for your primitive and utter stupidity and through that giving my donkey the BIG LAUGH. Okay? Okay!

Lakeshore
Member
Posts: 1846
Joined: 24 Jul 2018, 09:32

Re: የጋላን የተሳሳተስነ ልቦናና ኣስተሳሰብን ማስተካከል በሚል መሰረት የተከፈተው የኣማራ የ ጋሊኛ ፕሮግራም መጀመሩ በጣም የሚደንቅ ነው( winning the heart and soul )

Post by Lakeshore » 03 May 2021, 23:54

Sunny boy!

As I said to one of your friend before, I can understand your tantrum it is because of where you come from . I do not get upset or hate you in stead i have sympathy. we have started this Galigna radio so we believe that education is key for your kind of people actually for all.

ይጋላ ሀብረተሰብ ከኢትዮጵያውን ብህል ሆነ ስነልቦና በጣም የተለይ ነው። አነሱን በማንነነታቸው ተረድቶ አራስንም ለላውንም የመጠብቅ የተለይ ኣመለካከት መፈጠር ኣለበት የላል ጸሃፊው።

Your destructiveness is not intentional but it is imbedded in your psychic and culture. Therefore, it requires social psychotherapy and engineering in order to address the root Couse and prescribe a medicine with right amount of dose so that there will not be any relapse later.

This is for your own sake and for the sake of all Ethiopians. In order to live in this world let alone in Ethiopia peace is paramount. If part of a society stands against the mass, history showed us repeatedly, eventually it will be lost in to the masses.

Is understood in the very beginning there will be lots of opposition and tantrum but after the transition period every thing will calm down and harmony sets in. Then the real education will start. Bear with me this turbulent transition will end soon. I thank you for your understanding and patience in advance brother Sunny!

Hatteraw! that the Galigna swore word you use to insult your daughters and mama that also will soon stop after the education from the Amhara radio. we will teach you ግብረገብንት አንዲሁም ት ህትናና ሰው ኣክባሪነትን ምክኛቱም በጣም ጥሩ የሆኑ የሰው ባህሪያት ስለሆነ ብዙ ትኩረት የሰጣቸውል ወደ አናተ በሚተላለፈው ፕሮግራም ውስጥ።

ሰው ምግደል፣ ካቲካላ በብዛት መጠጣት፣ክ አንስ ሳት ጋር የሩካቤ ስጋ ግንኙነት ማደረግ የመሳ ሰሉት ከህብረተሰብ የሚያስገልሉ በፈጣሪም ዘንደ ነውር የሆን መሆንን በደንብ ትማራላች ሁ አና አኛም አንደ ማንጠላች ሁ ነገርግን ካቲካላ ስትጠጡና በመንጋ ስጦኑ ሰው ላይ ጉዳት የማደረስ ባህሪያች ሁን አንድትተው ጥረት የደረጋል። ያው አንደምታዩት የጋላ ጴንጤ ኣስተማሪውች ነን የሚሉት አንድ አነ ኣዩ ጮፌ መደረክ ላይም የመደናደብ ባህሪይ አየተስተውላባቸው ስልሆነ ብቅረቡ ኣግባብ ወዳለው ፍረድ ቤት የሄዳሉ። ሬድዮ ፕሮግራሙ ትጀምሮ ቢሆን ግን አዚያ ኣይደርሱም ነበር።ለዚህም የኣምሃራ ባለ ውለታነት ወደፊት ስትረዱት የምታመሰግኑት ይሆናል

Post Reply