Page 1 of 1

በአማራና ጉራጌ ባህል ወስጥ ሚስታቸውን ወይም ሴት ልጃቸውን ሰጥተው ስልጣን ወይም ገንዘብ የማግኘት ስነ-ልቦናና ተግባር እንዳለ የማያውቅ አለ?

Posted: 07 Apr 2021, 12:34
by AbebeB
አማራና ጉራጌ ለጥቅም ሲሉ ለሌላው የሚሰጡት ሚስታቸውን ከሆነ ትምልስልኛለህ የሚል ጥያቄ ይጠይቁና የመመለሻ ጊዜን በውል ውስጥ እንዲካተት ያክሉበታል፡፡