Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
sarcasm
Member
Posts: 1959
Joined: 23 Feb 2013, 20:08

ኤርትራ፡ ናብ ዳግማይ ፈደረሽን ዶስ ናብ ዳግማይ ጐበጣ፧!! - ደሳለ በረኸት ኣብርሃም (ግዕዝ ሳት)

Post by sarcasm » 23 Feb 2021, 08:24

ኤርትራ፡ ናብ ዳግማይ ፈደረሽን ዶስ ናብ ዳግማይ ጐበጣ፧!!
------ ------
ትማሊ ኣብ ዝወጸ ቪድዮ፡ ኣቶ መስፍን ሓጐስ፡ “ኢሳይያስ፡ ንኤርትራ ሃገርና ናብ ዳግማይ ፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ንኽቘርና ከም ዝወድኤ ምንጭታት ካብ ኣስመራ የመልክቱን የጠንቅቚን ኣለዉ!” ኢሉ ነይሩ። ከከም ርድኢትና ኣጠማምታናን እንፈላልየሎም ነገራት ከም ዝህልዉ ርዱእ ኮይኑ፡ ኢሳይያስ ግን፡ እዚ ሓው መስፍን ሓጐስ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ።

ካብ ሓይሊ ኣየርን፡ ሓይሊ ባሕርን ሻዕብያ፡ ብስእሊ ተሰንዩ ናብ "ግዕዝ ሳት" መጺኡና ብዘሎ ሓበሬታ መሰረት፡ እዞም ክልተ ኣካላት ምክልኻል ሓይልታት ናይታ ሃገር፡ ህልውኦም ናብ ዜሮ ወሪዱ’ሎ። እቶም ዝርካቦም ፓይሎታትን ተክንሻናትን ሓይሊ-ኣየር፡ “ምስ ህዝቢ እንተ-ተሓዊስኩም፡ ኮሮና ከይትሓሙ!” ብዝብል ምስምስ ኣብ ውሽጢ መዓስከር ሓይሊ ኣየር፡ ኣብ ዝርከብ ሓደ ዓቢ ኣዳራሽ (ሃንገር) ተኣጒሮም ኣለዉ።

ወኖምን፡ ውንኦምን ተመናንሁ፡ ኣባላት ናይ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ-ኣየር ዘይኮነስ፡ ናይ ሓደ ተራ እንዳ ፋግሮ ሰራሕተኛታት’ውን ኣይመስሉን። እቶም ዋላ እቲ ሚሊታሪ ክዳውንቶም ከይተረፈ፡ ናይ ፉርስታለ (ሓለዋ-ኣግራብ) ዝመስል፡ ኣባላት ሓይሊ-ባሕሪ ደጋጊምና ኣብ ኣሳእል ስለ ንርእዮም ብዛዕብኦም ምዝራብ ዘገድስ ኣይመስለንን። ሓይሊ-ምድሪ ድማ፡ እዞም ኣብ ትግራይ ኣእትዩ ዘሀንኩቶም ዘሎ ስጡያት’ዮም።

ኤርትራ እምብኣር፡ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ፡ ከምዚ ሓደ፡ ጸዓዱ-ዋህዮታት ደሙ (White blood cells) ወዲኡ፡ ብዝኾነ ቀሊል ሕማም’ውን ክጥቃዕን ክመውትን ዝኽእል ሰብ’ያ ኮይና ዘላ። ኢሳይያስ ድማ፡ ኣብ ዝኾነ ሰዓት፡ ነቶም ትልኽ ዝብሉ ዘለዉ ኣካላት፥ ኩርንኩሪት ኣሲሩ፡ ንሽዋ ከም ገጸ-በረከት ከረክባ ጸገም ዝበሃል የብሉን። እቲ ፍታሕ ድኣ’ሞ እንታይ’ዩ፧!

ብዛዕባ ፍታሕ ዝኾነ ዝፈልጦ ተኣምር የብለይን። የግዳስ፡ ዋላ’ኳ ጸኒሖም፡ ገለ ‘ደለይቲ ፍትሒ’ ዝበሃሉ፡ ነቲ ዘረባ፡ ካብ ፍርቊ ቈሪጾም ንኻልእ መዓላ እንተ ኣውዓልዎ፡ ኣብ ሓደ ናይ ጀርመን ሰሚናር ግን፡ “እዚ ናይ ኣብይን ኢሳይያስን ዝምድና ከም ዘለዎ ‘ብጽቡቕ’ እንተ-ቐጺሉ፡ ‘ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ቅበጽዋ!” ኢለ ነይረ። ሕጂ’ውን፡ እታ እንኮ ህላወ ኤርትራ ወይ ዕምሪ ኤርትራ ከም ሃገር እትናውሓላ መንገዲ፡ ሞት ኢትዮጵያ ጥራይ’ያ። እንተ-ዘየለ፡ ነታ፡ ንበይና “ደለይቲ ፍትሒ” ዝቘጽዋ ሓረግ ክደግመሎም፡ “ኤርትራ ከም ሃገር ቅበጽዋ!”

ብኻልእ መንገዲ፡ እዚ ኣብ ስእሊ ትርእይዎ ዘለዂም፡ ዕሉል ቅጥረኛ ሻዕብያ፡ 'ፕሮፖጋንዲስት' ኣለምሰገድ ተስታይ፡ ብዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ቀውስን ጸቕጢ ናይቲ ዘሎ ኩነታትን፡ ኣብ ቻይና ንነዊሕ ግዜ ክሕከም ድሕሪ ምጽንሑ፡ ናብ ኣስመራ ተመሊሱ ነይሩ።

ኣብዚ ቐረባ ግዜ ድማ፡ ኣብ እንዳ ግደይ ሰንተ-ኣንተንዮ፡ ንሓደ ዓርኩ፡ “እንግሊዝ ንቚጠባ ኤርትራ ኣዳኺማ ንኢትዮጵያ ኣሕልፋ ሂባትና ክንብል እባ . . .” ኢሉ ዘረባ ከም ዘምሎቜ ገይሮም ናይ “03” ወረ ብሰፊሑ ክነዝሕሉ ጀሚሮም ኣለዉ።

ሻዕብያ ከምዚኣ ዓይነት - “ባዶ ሰለስተ” እንተ ነዚሖም ድማ፡ እታ ቐጺላ እትስማዕ ዜና ፍልጥቲ’ያ። እዛ ኩነታት፡ ከምታ ናይ ዓብደላ ዳውድ፡ “ኣልኮሊዛቶ ገባእኮ!” እያ ክትከውን ትመስል ዘላ። ስለዚ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን፡ "ክረባ" ናይዚ ጠንቂ ሞት ኣእላፍ ንጹሃት ደቂ ህዝቢ ዝኾነ፡ ሎቕማጽ ሻዕብየኛ ክንሰምዕ ተስፋ’ሎ።
ብዝኾነ፡ ዝደለ ይኹን፡ እቲ “ምንቅስቓስ ንብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን” ኣብ ማንፌስትኡ ብዛዕባ ሻዕብያ ኣነጺሩ ዝገለጾ፡ ሎሚ፡ ሻዕብያ ባዕላ፡ ሓንቲ-ብሓንቲ ኣብ ባይታ ብተግባር ተረጋግጾ’ላ።

- (ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ሻዕብያ ብዝምልከት ኣብ "ግዕዝ ሳት" ስፍሕ ዝበለ መደብ ከነቕርብ ኢና)
https://www.facebook.com/dessale.abraha ... 4171005181

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 23403
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ኤርትራ፡ ናብ ዳግማይ ፈደረሽን ዶስ ናብ ዳግማይ ጐበጣ፧!! - ደሳለ በረኸት ኣብርሃም (ግዕዝ ሳት)

Post by Zmeselo » 23 Feb 2021, 10:01

Please wait, video is loading...

Post Reply