Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 15 Dec 2022, 12:13

 • ኩሉ ዘይጽግማ ዋዕሮ ፋጥማ ኢብራሂም ምስ ጎይታ ያታና ዮናስ!!!!!

-

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 17 Dec 2022, 14:56

ስዉእ ሓጎስ ገብረ-ሂወት ( ብወዲ ብሩ ዝፍለጥ ዝነበረ ) ብ መስተንክራዊ ዋርሳይ ቶማስ ወዲ ኣሰፋው ፥ ተቓላሲት ኣደ !!!!!!

/ስዉእ ሓጎስ ገብረ-ሂወት ወዲ ባጽዕ በዓል ሓሰን ከራር ዝመሃርዎ ተማሃራይ ልዑል መኮነን ዝነበረ እዩ ። ኣብ ሱዳን ክልተ ግዜ ኣብ ገዛና በጺሑና ኔሩ ። በዓልቲ ቤቱ ጓል ማማ ድማ መወዳእታ ሰሙን ምስ ስድራይ ተሕልፍ ኔራ ። "ተቓላሲት ኣደ" ን "ጎስጓሳት ወድብና ክወቅዕ ሾትኡ ንምጥፋእ መሃይምነትን ድንቁርናን ስርሑ " ን ክልተ ካብ እተን ንዘልኣለም ዘይርሳዓ ሰውራውያን ናይ ደርፊ ዕዮታቱ እየን ። ሓጎስ ንፈትዎን ነድንቖን ሓውና እዩ ኔሩ ። ምስኡ ከኣ ንፈትዋን ነድንቓን " ናቕፋ ኢለን ተበጊሰን ንክሓልፋ " ኢላ ዝደረፈት ሓፍትና ኢያ ። //መምህር ሓሰን ከራር ብሂወቱ እንተሎ ኣምላኽ ዕድመ ይሃቦ ኣባል ናይ ምምህርና ዝኾነት ስድራ-ቤት (family of educators) ከረን ዓባይ እዩ ። ከምኡ ስለዝኾነ ዓቢ ሓዉ ዳይረክተር ናይ ልዑል መኮነን ኔሩ ። ኡስታዝ ዓብደላ ከራር ኣዝዩ ሓቦኛን ዝኾነ ድምብርጽ ዘይብሎን ሃገራዊ ኤርትራዊ እዩ ኔሩ ። ከም ዝትረኽ ኣብ ከባቢ ምጽዋዕ ብርቱዕን እንዳ ቀረበ ዝመጽእ ዝነበረን ቶኽሲ ኣብ ዝስማዓሉ ዝነበረ እዋን ንሱ ንሂወቱ ከይፈረሐ ብድፍረት ንተማሃሮ ኣብ ናይ ንግሆ መስርዕ ብሞግልሕ ድምጺ " ቶኽሲ ትስምዕዎ ኣለኹም ፡ ኣሕዋትኩም ይዋደቑ ኣለዉ ፡ ስለዚ ንስኻትኩም ንመጻኢ ንክትዳለዉ ኣብ ትምህርቲ ተጊህኩም ክትሰርሑን ክትነፍዑን ሓላፍነትኩም እዩ ። " ዘስምዕ ዘረባ የማሓልፈሎም ኔሩ ።/

-

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 20 Dec 2022, 16:45

 • ኣንበሳ ወዲ ኣናብስ ሰብ ታሪኽ ዩሱፍ ሓምድ ሑመድ ( ኣፍዓበቸ) ፥ ገቢል በዓል መራነት!!!!!

/ ንኩሉ ነገር ሒካያ ከም ዝበሃል ካብታ ኣብ ኣፍዓበት ዘላ ታሪኻዊት ዒላ ክልተ ግዜ ሰትየ ። ኣብታ ቀዳመይቲ ሞት ጽብቕቲ ጓል ባጽዕ ኣኔታ ፡ ባዓልቲ ቤቱ ንሓደ ሓውና ፡ ዝሰማዕናሉ ግዜ ክኸውን እንከሎ ኣብታ ካልኣይቲ ድማ ንፈትዋ ሃገርና ገዲፍና ናብ ስደት ክነምርሕ እንከሎና ኔራ ።//
ብዘይካ ኣኔታ(ምልእቲ ጥልያን ዝመልክዓ ሓንፈጽ) ሓንቲ ጓል ሰዓድ (ካብ የመናዊት ኤርትራዊት ስድራ-ቤት) ትበሃል ጽብቕቲ ጓል ባጽዕ ኔራ ። ኣብ ኣፍደገ ገዝኦም ኮይና ትሽቅጥ ስለ ዝነበረት ዘርቡንን ተዋዛይን ዝኾነ ሓወቦይ ምስኣ ቅሩብ ኣዕሊሉ ይሓልፍ ኔሩ ።ከምዝተሰምዐ ጓል ሰዓድ ናብ ሜዳ ምስ ወጽአት ሓደ መራሒ ናይ ጀብሃ ምስ ረኣያ ተቓዳዲሙ ክወስዳ መሪጹ ። ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ሓወቦይ ጓል ሰዓድ ኣበይኮን ትህሉ እንዳ በለ ኣብ ኣጋጣሚታት ይዝክራ ። ከም ሓወይ እስቲፋኖስ ኣብራሃም -ዘማች - ንጅግና ሰሚራ ብጥዑም ድምጹን ዜማኡን ዝደረፈላ ግን ብተማሳሳሊ ንጓል ሰዓድ " ጓል ሰዓድ " ኢሉ ኣይደረፈላን !!
/

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 23 Dec 2022, 13:46

 • በርቃዊ ኣርቲስት መርሃዊ ወዲ ተኽለ-ብርሃን ፥ ሀሁ ( ተማሃራይ ሓቀኛ ፍቕሪ!! ) !!!!!
/ ገሌኹም ደሊኹም ረኺብኩም ቃለ-መጠይቕ ኣዳሊኹም ኣብ ዩትዩብ ኣቕርብዎ ።/


Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 28 Dec 2022, 14:13

 • !!!!!!والله انا سكاب بديني/ موسى صالح
ስዉእ ፈናን ያታዊ ሙሳ ሳልሕ !!!  • !!!!لالي سكاب ابا لبي

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 31 Dec 2022, 08:20

ሰዒድ ዓብደላ ! ሳሕል ቀብር ኣባይ ታ !!!


Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 31 Dec 2022, 16:04

መሓመድ ዑስማን !!!!

Happy New Year to Eritreans and Ethiopians. !!!!


-

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 01 Jan 2023, 01:37

 • Wedi Druf - W`indaawri Simir - New Eritrean Music 2022
 • ሓርበኛ ኮኸብ ያታ ኤርትራ ወዲ ድሩፍ በዓል ፍሱህ ገጽ !!!!!

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 04 Jan 2023, 18:53

ኢንጂነር ኣስገዶም ወልደ-ሚካኤል ፍልዩን ሓደ ካብ እቶም ኣዝዮም ዝበረኹ ኣኽራናት ባህሊ ኤርትራ ፥ ጾመ-ኣርባዓ ልበይ !!!!!!!/ካብ ቀደም ዝጠልቦ ዝነበርኩ ድራመር ዝሓዘ ውሁድ ኣቀራርባ ሙዚቃ ሃገርና ኣዝዩ የሐጒሱኒ ። ኩሎም ስነ-ጥበባውያን ኤርትራ ናይ ቀደም ይኹኑ ናይ ሕጂ ናይ ሜዳ ይኹኑ ድሕሪ ናጽነት ብስርዓቱ ዝሓዘ ምሉእ ባንድ ጌሮም ንባህሊ ሃገርና ብድምጽን ብቪድዮን ቀሪጾም ክዕቅቡ ተስፋ ይገብር ። /

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 06 Jan 2023, 17:29

ኢንጂነር ኣስገዶም ቀደም ኣብ ገዛ ብጽምጺ ብዝቀረጾ ኣዝዩ ምዑዝን ብዓይነቱ መወዳድርቲ ዘይብሉ ያታዊ ስራሕ ብጊታር ፡ ኣደይ ከም ትብሎ እንዳ ኣስተንተነ ፡ ብዛዕባ ዘመዱ ይኹን መታዓብይቱ ወዲ ባሻይን ቤት-ትምህርቲ ሳን ጆርጆን ጀሚሩ - ገለ ንምጥቃስ - ከምዚ ይብል ፥

" ኣንታ ወዲ ባሻይ ይዝከረካዶ ኮፍ ኢልና እንከለና ....."
" መንደፈራ ዝዓዱ ሰርጀንቲ ለባሲየ ፡ ጓንዲኡ ከይህብሲ ኣጥፊእዋ ነብሱየ ... "
"ጽገ! ጽገ! ጓለቦየ ረዳ ! (2) ቦኽሪ ለሚን ዝጥዕም ትንፋሳ ፡ ኣነ ኣይፈቱን ዝሕዘለይ ኢዳ! ... "
" ኣንቲ ቀጣን መዓንጣ ሽኮሪናየ ፡ ኣሻባይና ዳኣይና ተማኒናየ ... "
" ቆልዓ ናይ ማሳዋ ዓብደልቓድር ....."

በሉ ኩሉ ኢንጂነር ኣስገዶም ወልደ-ሚካኤል ዝደርፎ ትርጉምን ስምዒትን ዝሓዘለ ስለ ዝኾነ ናብ ዘይትምኖ " ወይዛ ጉማየይ " ክነብለኩም !!!
 • ርሑስ ልደተ-ክርስቶስ ይግበረልኩምን ይግበረልናን !!

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 13 Jan 2023, 14:12

መስተንክራዊ ዋርሳይ ቶማስ ወዲ ኣሰፋው ፥ ቁርጹ ንገርኒ !!!!!!


Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 17 Jan 2023, 18:21

 • ዓቢ ኮኸብ ኣብ ሰማይ ያታ/ቱራስ ኤርትራ ኣል-ፈናን/ኣርቲስት ወድ ፈረጅ ፥ ወለት ዓጄ!!!!!!!

  ولت عجي- الفنان ود فرج

/ ወድ ፈረጅ ዋላ ኣብ ማኪና እንከለኻ ብኾፍካ እዩ ዘሳዕስዓካ /

-

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 05 Feb 2023, 05:37

 • ሓርበኛ ሓጃይት ምንዳል ፥ ገዶየ !!!!!Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 11 Feb 2023, 13:23

ሜሮን ( ወዲ ሓወይ ፡ ጅግና ወዲ ጀጋኑ!!! ) እስቲፋኖስ ኣብራሃም፥ ብናይ ደርጊ ፈኸራ !!!!

-

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 13 Feb 2023, 13:57

 • ሓርበኛ ተፈኖ !!!

/ከም ካልኦት ሰውራውያን ደርፍታትና እዛ ታሪኻዊትን ዘይትምኖን ናይ ሓውና ሓርበኛ ተፈኖ (ኣኽሊሉ ወዲ ፈቶ ፈታው ሃገሩን ህዝቡን) ብትሕዝቶኣ ስእላዊትን ገላጺትን ስለ ዝኾነት ጽን ኢልኩም ኣስተማቕርዋ ።/


-

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 17 Feb 2023, 16:07

 • سفارة دولة ارتريا بالرياض / ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ርያድ ስዑዲ ዓረብAbe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 24 Feb 2023, 14:28

 • ማራኺት ኣበባ (እቡብ) ጓል ሃይለ ፥ ናቕፋ !!!/ ወዲ ኣሞይ ሓደ ካብ እቶም ኣብ ናቕፋ ታሪኽ ናቕፋ ሓበን ዝተሰውኡ ጀጋኑና እዩ ። /

-

Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 01 Mar 2023, 13:41

 • ኩሉ ዘይጽግማ ዋዕሮ ፋጥማ ኢብራሂም ፡ ለቤላ ሊበል !!!!Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 04 Mar 2023, 20:10

 • ገብረ ገብረ-ሚካኤል ( ጂጂ) ፥ ሽኮሪና !!!!Abe Abraham
Senior Member
Posts: 13186
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Good Morning Eritrea !!

Post by Abe Abraham » 08 Mar 2023, 18:08


Post Reply