Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
QB
Member
Posts: 1168
Joined: 05 Dec 2012, 15:14

ኣብ ልዕሊ ኔቭሰን፣ ኩባንያ ቢሻ ተመስሪቱ ዝጸንሐ ክሲ ብሽምግልና ተዛዚሙ

Post by QB » 11 Oct 2020, 11:57

Radio Erena: 11 October 2020

ኤርትራውያን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ነበር፣ ኣብ ልዕሊ ናይ ካናዳ ኩባንያ ዕደና ኔቭሰን መስሪቶሞ ዝጸንሑ ክሲ፣ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተበጽሐ ሽምግልና (Settlement) ከምዝተወድአ ሓይልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናብ ራድዮ ኤረና ኣብ ዝልኣኾ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

ኩባንያ ዕደና ኔቭሰን፣ ኣብቲ ኣብ ቢሻ ዘካይዶ ናይ ወርቂ ዕደና፣ ብኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመዲቦም ዝመጽእዎ ኤርትራውያን መንእሰያ፣ ኣብ ስራሕ ብምውፋሩ፣ ብናጻ ናይ ጉልበት ምዝመዛ ተኸሲስቱ፣ እቲ ጉዳይ ኣብ ካናዳ፣ ቫንኩቨር ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኮሎምብያ፣ ኣብ መስርሕ ጸኒሑ።

ነቲ ጉዳይ ብቀረባ ክትከታተሎ ዝጸንሐት ዳይረክተር ሓይልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፣ ንራድዮ ኤረና ኣብ ዝሃበቶ ተወሳኺ ሓበሬታ፣ እቲ ንደልዮ ስለዝረኸብና፣ በቲ ናይ ሽምግልና ስምምዕ ሕጉሳትና ድሕሪ ምባል፣ ነቶም እዚ መስርሕ ክዕወት ንዝጸዓሩ ኩላቶም ኣመስጊና።

ወ/ሮ ኤልሳ ብዘይካ’ዚ፣ እዚ ንኣስታት 10 ዓመታት ዝቐጸለ መስርሕ፣ ልዕሊ’ቲ ዝወሃብ ናይ ገንዘብ ካሕሳ፣ ዓመጽ ንዝፈጸሙ፣ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ብሕግን ፍትሕን ከተረኻኽበሎም ከምዝኽእል ንህዝብና ዓቢ ትምህርቲ’ዩ ክትብል ኣስሚራትሉ።

Post Reply