Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21051
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by Zmeselo » 12 Jul 2020, 08:45

Please wait, video is loading...

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21051
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by Zmeselo » 12 Jul 2020, 09:35


NationalErInterest

ምትእስሳር ጃንዳ ወያነ ምስ ከም ሙስሊም ብራዘርሁድ (Muslim Brotherhood) ዝኣመሰሉ፡ ዝጠፈሹ ፖለቲካዉያን ሓይልታት፡

11 July, 2020

Published by Mr. YS

https://www.nationalerinterest.com/post ... 3%E1%89%B5

ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንበብእዋኑ ቅዲ እንዳተቅያየሩ ንዝመጹ ንሉኡላውነቱን ሓድነቱን ዝፈታተኑ ሽርሕታትን ብድሆታትን እንዳ መከተ ክመጽእ ጸኒሑ እዩ።

ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሰላም መድረኽ እውን እንተኾነ እቶም ዝተሳዕሩ ነዚ ብጻዕሪ ፈተውቲ ሰላም ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣህዛብ ዝተረኽበ ሰላም ንምዝራግ፡ ጃንዳ ወያነን ምስ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያን ምስ እቲ ካብ ሶማል ጀሚሩ ክሳብ ሊብያ ዝዝርጋሕ ናይ ጥሩፋት "ብኣሕዋት ሙስሊም" (Muslim Brotherhood)፡ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ (ብቱርክን ቀጠርን ዝምራሕ) ንዞባና ንምሕማስ ስርሐይ ኢሉም ካብ ዝሕዝዎ ዓመታት ኣቁጺሩ ኣሎ።

ምትእስሳር ጃንዳ ወያነ ምስ ከም ሙስሊም ብራዘርሁድ (Muslim Brotherhood) ዝኣመሰሉ፡ ዝጠፈሹ ፖለቲካዉያን ሓይልታት፡

መቸም ጃንዳ ወያኔ ንህዝቢ ኤርትራ ንምድኻም ምስ ዘይተዓራረኸቶን ዘይተዛመድቶን ማሕበር ሰይጣዉንቲ የብላን፡ ጥራሕ ዕላምኡ ብቀቢላን ብብሄር ብሃይማኖት ምኑቋት ኣህዛብ ይኹን እንበር ካልእ መዐቀኒታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን።

ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020፡ ዑሱማናዉያን ንዝኸሰረዎ ዲፕሎማሲያዉን ፖለቲካዉን ኣጀንዳ ከማልሱ፡ ኣብ ዞባና ዝፍጠሩ ነቃዓት ናብ ረብሓታቶም ክቅይሩ ሃሰዉ ክብሉ፡ ጃንዳ ወያነ ዉን ካብ ቤ/መንግስቲ ኣራት ኪሎ ተሶጊጉ፡ ሃንደበት ዝመስል ዝተራኸብሉ እዋን'ዩ ኔሩ።

እዚ ዝመንቀሊኡ፡ ናይ ሓባር ኣዚዩ ጸቢብ ፖለቲካዊ ኣጀንድኦም ንምርዋይ፡ቱርኪ ንኣብ ትግራይ ዝህነጽ ከም ኢንዱስትራዊ ፓርክ፡ ምሕዳስ መስጊድ ኣል'ነጋሽ፡ ካልኦትን፡ ክሳብ $3ቢሊዮን ዶላር ዝበጽሕ ገዚፍ ሓገዝ ክትገብር ምኳና፡ ኣብ እዋኑ ዝተዘርግሐ ዜና'ዩ ኔሩ።

ካብዚ ዝተጠቅስ ካልእ ዕላማ ዘይብሉ ኪዳን ጃንዳ ወያኔ፡ ምስ እቲ ኣብ ሱዳን ብቱርክን ቀጠርን ዝዝወር ዝነበረ ስርዓት ኣልበሺር ዉን ሓደ ካብቲ ዝጥቀስ እከይ ኪዳን እዩ ኔሩ።

ንምሳሌ ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ንምዝካር፡ እቲ ብቱርክን ቀጠርን ዝተሃንደስ ብጃንዳ ወያነን ጉጅለ ኣልበሺርን ንተግባርነቱ ዝተዳለወ ድራማ/ሲናሪዮ ሃይሞናታዊ ሁከት፡ ኣብ ኤርትራ ክትግበር ዝተሓስበ ናይ ሃይማኖት ዕግርግርን፡ መበገስን ዕላማታትን ምዕጻው ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ግዜ ስርዓት ኣልበሺርን ዝኣመስሉን ካልኦትን ንዘይቅዱስ ኪዳን ጃንዳ ወያነን ብቱርክን ቀጠርን ዝምራሕ ሙስሊም ብራዘርሁድ የመላኽት።

ቱርክን ቀጠርን ነቲ ህዝቢ ሱዳንን ካልኦት ኣህዛብ ዓለምና፡ ዝፈንፈኖ ስርዓት ወይ ፍልስፍና ሙስሊም ብራዘርሁድ ንምምላስ ዘይፈንቀለኦ ከውሒ የለን። ቱርኪ፡ ብቀጠር ዝምወል ወታሃደራዊ መዓስከር ኣብ ሶማል ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እዚ ድማ ምእንቲ ንኣዕናዊ ፍልስፍና ሙስሊም ብራዘርሁድ ኣብ ሶማልን ኢትዮጵያን ከስፋሕፍሓ ካብ ዘለወን ዓሚቅ ድልየት ዝቦቀለ እዩ።

ኣብ ሶማል ብሓጺሩ ተኸተልቲ ፍልስፍና ሙስሊም ብራዘርሁድ ፈጢርካ ብምስሌነ ጌርካ ስትራተጂካዊ መስመር ቀይሕ-ባሕሪ ተቆጻጺርካ ገባርን ሓዳግን ምዃን እዩ ዕላምኡ።

ኣብ ኢትዮጵያ እዉን ካብኡ ብዘይፍለ ፍልስፍና ሙስሊም ብራዘርሁድ ምስራጽ ክቢድ እኳ እንተኾነ፡ ግን ብስንኪ እቲ ግዕዙይን ጸቢብን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ጃንዳ ወያነ ዝፈጠሮ ዘይምርግጋእ፡ ኣብ ኢትዮጵያ እልቢ ዘይብሎም ኣብ ብሄርን ሃይማኖትን ዝተስረተ ካልእ ጸቢብ ፍልስፍና ዘጋውሑ ፖለቲከኛታት ፈጢሩ እዩ።

ከም ኣብነት፡ ጀውሃር መሓመድ ጥሩፍ ሃይማኖታውን ብሄራውን ስሚዒታት ዘለዎ ፖለቲከኛ ምኻኑ ብብዙሓት ይንገረሉ ኣሎ።

እዚ ዘይርጉእ ክውንነት ናይ ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ናይ ሕዳሴ ሓጽቢ ጉዳይን ዝኣመስሉ ናይ ቱርክን ቀጠርን ኣቃልቦ ክስሕብ ግድን እዩ።

ቱርክን ቀጠርን ድማ፡ ንሁቡብነት ጀውሃር መሓመድ ኣብ ተኸታሊ ምስልምና ህዝቢ ኦሮሞ ንኽጥቀሙሉ ዓይኒ ዝሓሲዩ ኣይመስለናን፡ ማለት ንጀውሃር መሓመድ ብገንዘብን ብእምነት ኣመላኻኽትኡን ብምኻኑን ኣባል ናይቲ ዓቢ ሰኪዐት ሙስሊም ብራዘርሁድ ክኽውን ተሓጽዩስ ድሮ እውን ምስ ጃንዳ ወያኔ ኮይኑ ኢትዮጵያ ክሕምስ ምጅማሩ፡ መርኣያ መረጋገጺኡ'ዩ ክበሃል ይከኣል።

ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ፍልስፍና ኣብ ዶብ ዘይኣምንን ብእምነት እምበር ብሃገር ዘይኣምን ንሃገራት ኣፍሪስካ ኣብ እምነት እስልምና ዝተስረተ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝምድናታት ብምፍጣር ዶብ ዘይዓግቶ ዓለም-ለኻዊ ምትእስሳር ክፈጥር ዝመጣጠር፡ ሕማም እምብራጦሪያ ዑሱማናዉያን ተጎርቢቱ ዝንቀሳቀስ ኣዕናዊ ፖለቲካዊ ኣመላኻኽታ'ዩ።

ጃንዳ ወያነ እውን እንተኾነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣፍሪስካ ቋንቃ ዝሰረቱ ሃገር ምፍጣር እዩ ሕልማ፡ እሞ እቲ ንክልቲኦም ዘራኽቦም ናይ ሓባር ረቋሒ፡ ከም ስነ-ሓሳብ ንምፍራስን ንምዕናውን ክሳብ ዝኾነ ዝፈልዮም ነገር የለን።

ጃንዳ ወያነ ብምትብባዕን ሓገዝን ዓለም-ለኻዊ ሙስሊም ብራዘርሁድ ንኤርትራን ንሱዳንን ንምሕማስ ዝተዋህባ ስራሕ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣሽበርቲ (ጅሃዳውያንን) ቀቢላውያንን ኣውራጃውያንን ክትተባብዕን ክተዋፍርን ካብኡ ሓሊፉ እቲ ብናይ ቀጠር ርእስ-ማል ዝምወል ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዝነጥፍ ብናይ በኒ-ዓምር ምንቅስቃስ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ምስ ገና ካብ ስልጣን ዘይተወገኑ ተረፍ መረፍ ስርዓት ኣልበሺር ታሪኻዊ ምትእስሳር ምስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዘለዎም ስበ-ስልጣን ኮይኖም ይስርሑ ከም ዘለው እውን ፍሉጥ ጉዳይ'ዩ።

ስለዚ ቱርኪ ኣብ ሶማል ኮይና ንማሕበራዊ ምትእስሳር ኢትዮጵያውያን፡ ብመንገዲ ጃንዳ ወያኔን እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣካል ናይቲ ኣዕናዊ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቃስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ናይ ምኳን ተኽእሎ ዘለዎ ጀውሃር መሓመድ ኣቢላ ክትርመስ ከም ቀዳምነት ዝተስርዐ ዝመስል ከም መርትዖት ዝቀርብ እቲ ብምኽንያት ሞት ኣርቲስት ሁጫለ ሁንዴሳ ዝተፈጥረ ግብረ መልሲ እኹል መበገሲ ናይዚ ሓሳብ እዩ።

ቱርኪ ትሃንዲዳ ብምሉእ ሓይላ፡ ኩሉ ዓለም-ለኻዊ ጻዊዒት ነጺጋ ንሊብያ መእተውኣ፡ ንኽልተ ምኽንያትት እዩ፡

1-ቁጠባዊ ቅሉዉላዉ:-

ማእክል ምውላን ዜናውን ፕሮፓጋንዳ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝኾነት ቀጠር፡ ብስንኪ እቲ ብሃገራት ወሽመጥ ዝተገብረላ ጽኑዕ እገዳ ቁጠበኣ ስለዝደኸመ ብዝግባእ ክትምውል ኣይካኣለተን ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ ምንቅስቃስ እውን እንዳ ተነጸለን እንዳደኸመን ስለዝኸደ፡ ጽልዋ ንምፍጣርን ምንጪ ኣታዊ ንምንዳይ እዩ ንሊብያ ንምእታው ዝተመርጸ።

2- ፓለቲካዊ ስልጣን:-

ንሙስሊም ብራዘርሁድ ናይ መጨረሽታ ድፋዕ ድሕሪ ቱኒዝያን፡ ሱዳን፡ ግብጽን፡ ዝተረፈቶም ሊብያ እያ። ምኽንያቱ ሊብያ ብዘለዋ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ምንጪ ቁጠባ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ንኽትከውን ስለ ዝተድልየ፡ ብኡ ኣቢልካ ድም ምሳኻ ዝሳነ ሃይማኖታዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ጸቢብ ፖለቲካዊ ስርዓት ምትካል፡ ኣብ ልብያ ኮይካ ንዝተሳዕሩ ናታትካ ጸግዒ ዝነበሩ ስርዓታት (ሱዳን ግብጺን) ንምምላስን ብኡ ኣቢልካ ካብ ሶማል ብቀይሕ-ባሕሪ ኣቢልካ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ኤርትራ ሓዊስካ ማለት እዩ።

ኤርትራ እውን በቲ ድሮ ቀጠር ብመንገዲ ተረፍ መረፍ ናይ ስርዓት ኣበሺር ስበ-ስልጣን ነበርን፡ ጃንዳ ወያነን ጀሚራቶ ዘላ ዘራጊ ምትእትታው ኣብ ምብራቅ ሱዳን ክትጽሎ ትኽእል እያ።

መደምደምታ፡

ጃንዳ ወያኔ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝታሓተ ደረጃ ናይ ህላዌ ኮይኑ ትልኽ ዝብል ዘሎ ሓይሊ እዩ። ካብዚ መዓልታዊ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዲጂታል ወያነ እንርእዮን እንሰምዖ ንላዕሊ ክግበር ዝኽእል ዓቅምን ሞራልን የብሉን።

የግዳስ፡ ምስ ዓለም-ለኻውያን ኣሽበርቲ ማለት እቲ ቅድም ኢሉ ብመንጎኝነት ስርዓት ኣልበሺር ምስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝፍጠሮ ዝምድና ንኢትዮጵያን ንዞባ ቀርኒ-ኣፍሪቃ ይሕምስ ክመጣጠር ምርኣይ፡ ትጽበዮ ተጋባራት ክሳብ ዕለተ ስነ-ስርዓት ቀብሩ ኢዩ።

ጣንጡ ንምጥፋእ ዕቃር ማይ ምድፋን፡ ጃንዳ ወያኔ ጽግዕተኛ ናይ ኣሸባሪ ብሙስሊም ብራዘርሁድ ምንቅስቃስ ዝፍለጥ ስለዝኾነ፡ ፍጹም ምድኻም ናይዚ ኣሽባሪ ምንቅስቃስ ኣብ ሰላም ናይ ዞባናን ዓለምን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ።

ሊብያ ናይ መጨረሽታ መሕብኢት ሙስሊም ብራዘርሁድ እያ፡ ብቱርክን ቀጠርን ዝተገብረ ቀጥታዊ ምትእትታው ግድን ክምከት ንክሳዓር ዘለዎ እዩ። ቱርኪን ቀጠርን ኣብ ሊብያ ዝግብርኦ ምትእትታው እንተስሊጥወን ኣብ ርግኣትን ሰላምን ዓለምና ዝፈጥሮ ተጽዕኖ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ::

ስዕረት ቱርክን ቀጠርን ኣብ ሊብያ ብስራት ንደለይቲ ሰላምን፡ መወዳእታ ናይ ሃማኖታዊ ጥሩፍ እስላማዊ ፓለቲካ ኣብ ዓለም ክኽውን ድማ'ዩ።

tarik
Senior Member
Posts: 18337
Joined: 26 Feb 2016, 13:04

Re: ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by tarik » 12 Jul 2020, 09:54

Zmeselo wrote:
12 Jul 2020, 09:35

NationalErInterest

ምትእስሳር ጃንዳ ወያነ ምስ ከም ሙስሊም ብራዘርሁድ (Muslim Brotherhood) ዝኣመሰሉ፡ ዝጠፈሹ ፖለቲካዉያን ሓይልታት፡

11 July, 2020

Published by Mr. YS

https://www.nationalerinterest.com/post ... 3%E1%89%B5

ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንበብእዋኑ ቅዲ እንዳተቅያየሩ ንዝመጹ ንሉኡላውነቱን ሓድነቱን ዝፈታተኑ ሽርሕታትን ብድሆታትን እንዳ መከተ ክመጽእ ጸኒሑ እዩ።

ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ሰላም መድረኽ እውን እንተኾነ እቶም ዝተሳዕሩ ነዚ ብጻዕሪ ፈተውቲ ሰላም ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣህዛብ ዝተረኽበ ሰላም ንምዝራግ፡ ጃንዳ ወያነን ምስ ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያን ምስ እቲ ካብ ሶማል ጀሚሩ ክሳብ ሊብያ ዝዝርጋሕ ናይ ጥሩፋት "ብኣሕዋት ሙስሊም" (Muslim Brotherhood)፡ ዝፍለጥ ምንቅስቃስ (ብቱርክን ቀጠርን ዝምራሕ) ንዞባና ንምሕማስ ስርሐይ ኢሉም ካብ ዝሕዝዎ ዓመታት ኣቁጺሩ ኣሎ።

ምትእስሳር ጃንዳ ወያነ ምስ ከም ሙስሊም ብራዘርሁድ (Muslim Brotherhood) ዝኣመሰሉ፡ ዝጠፈሹ ፖለቲካዉያን ሓይልታት፡

መቸም ጃንዳ ወያኔ ንህዝቢ ኤርትራ ንምድኻም ምስ ዘይተዓራረኸቶን ዘይተዛመድቶን ማሕበር ሰይጣዉንቲ የብላን፡ ጥራሕ ዕላምኡ ብቀቢላን ብብሄር ብሃይማኖት ምኑቋት ኣህዛብ ይኹን እንበር ካልእ መዐቀኒታት ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን።

ኣብ ወርሒ ሕዳር 2020፡ ዑሱማናዉያን ንዝኸሰረዎ ዲፕሎማሲያዉን ፖለቲካዉን ኣጀንዳ ከማልሱ፡ ኣብ ዞባና ዝፍጠሩ ነቃዓት ናብ ረብሓታቶም ክቅይሩ ሃሰዉ ክብሉ፡ ጃንዳ ወያነ ዉን ካብ ቤ/መንግስቲ ኣራት ኪሎ ተሶጊጉ፡ ሃንደበት ዝመስል ዝተራኸብሉ እዋን'ዩ ኔሩ።

እዚ ዝመንቀሊኡ፡ ናይ ሓባር ኣዚዩ ጸቢብ ፖለቲካዊ ኣጀንድኦም ንምርዋይ፡ቱርኪ ንኣብ ትግራይ ዝህነጽ ከም ኢንዱስትራዊ ፓርክ፡ ምሕዳስ መስጊድ ኣል'ነጋሽ፡ ካልኦትን፡ ክሳብ $3ቢሊዮን ዶላር ዝበጽሕ ገዚፍ ሓገዝ ክትገብር ምኳና፡ ኣብ እዋኑ ዝተዘርግሐ ዜና'ዩ ኔሩ።

ካብዚ ዝተጠቅስ ካልእ ዕላማ ዘይብሉ ኪዳን ጃንዳ ወያኔ፡ ምስ እቲ ኣብ ሱዳን ብቱርክን ቀጠርን ዝዝወር ዝነበረ ስርዓት ኣልበሺር ዉን ሓደ ካብቲ ዝጥቀስ እከይ ኪዳን እዩ ኔሩ።

ንምሳሌ ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ንምዝካር፡ እቲ ብቱርክን ቀጠርን ዝተሃንደስ ብጃንዳ ወያነን ጉጅለ ኣልበሺርን ንተግባርነቱ ዝተዳለወ ድራማ/ሲናሪዮ ሃይሞናታዊ ሁከት፡ ኣብ ኤርትራ ክትግበር ዝተሓስበ ናይ ሃይማኖት ዕግርግርን፡ መበገስን ዕላማታትን ምዕጻው ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ኣብ ግዜ ስርዓት ኣልበሺርን ዝኣመስሉን ካልኦትን ንዘይቅዱስ ኪዳን ጃንዳ ወያነን ብቱርክን ቀጠርን ዝምራሕ ሙስሊም ብራዘርሁድ የመላኽት።

ቱርክን ቀጠርን ነቲ ህዝቢ ሱዳንን ካልኦት ኣህዛብ ዓለምና፡ ዝፈንፈኖ ስርዓት ወይ ፍልስፍና ሙስሊም ብራዘርሁድ ንምምላስ ዘይፈንቀለኦ ከውሒ የለን። ቱርኪ፡ ብቀጠር ዝምወል ወታሃደራዊ መዓስከር ኣብ ሶማል ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እዚ ድማ ምእንቲ ንኣዕናዊ ፍልስፍና ሙስሊም ብራዘርሁድ ኣብ ሶማልን ኢትዮጵያን ከስፋሕፍሓ ካብ ዘለወን ዓሚቅ ድልየት ዝቦቀለ እዩ።

ኣብ ሶማል ብሓጺሩ ተኸተልቲ ፍልስፍና ሙስሊም ብራዘርሁድ ፈጢርካ ብምስሌነ ጌርካ ስትራተጂካዊ መስመር ቀይሕ-ባሕሪ ተቆጻጺርካ ገባርን ሓዳግን ምዃን እዩ ዕላምኡ።

ኣብ ኢትዮጵያ እዉን ካብኡ ብዘይፍለ ፍልስፍና ሙስሊም ብራዘርሁድ ምስራጽ ክቢድ እኳ እንተኾነ፡ ግን ብስንኪ እቲ ግዕዙይን ጸቢብን ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ጃንዳ ወያነ ዝፈጠሮ ዘይምርግጋእ፡ ኣብ ኢትዮጵያ እልቢ ዘይብሎም ኣብ ብሄርን ሃይማኖትን ዝተስረተ ካልእ ጸቢብ ፍልስፍና ዘጋውሑ ፖለቲከኛታት ፈጢሩ እዩ።

ከም ኣብነት፡ ጀውሃር መሓመድ ጥሩፍ ሃይማኖታውን ብሄራውን ስሚዒታት ዘለዎ ፖለቲከኛ ምኻኑ ብብዙሓት ይንገረሉ ኣሎ።

እዚ ዘይርጉእ ክውንነት ናይ ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ናይ ሕዳሴ ሓጽቢ ጉዳይን ዝኣመስሉ ናይ ቱርክን ቀጠርን ኣቃልቦ ክስሕብ ግድን እዩ።

ቱርክን ቀጠርን ድማ፡ ንሁቡብነት ጀውሃር መሓመድ ኣብ ተኸታሊ ምስልምና ህዝቢ ኦሮሞ ንኽጥቀሙሉ ዓይኒ ዝሓሲዩ ኣይመስለናን፡ ማለት ንጀውሃር መሓመድ ብገንዘብን ብእምነት ኣመላኻኽትኡን ብምኻኑን ኣባል ናይቲ ዓቢ ሰኪዐት ሙስሊም ብራዘርሁድ ክኽውን ተሓጽዩስ ድሮ እውን ምስ ጃንዳ ወያኔ ኮይኑ ኢትዮጵያ ክሕምስ ምጅማሩ፡ መርኣያ መረጋገጺኡ'ዩ ክበሃል ይከኣል።

ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ፍልስፍና ኣብ ዶብ ዘይኣምንን ብእምነት እምበር ብሃገር ዘይኣምን ንሃገራት ኣፍሪስካ ኣብ እምነት እስልምና ዝተስረተ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን ዝምድናታት ብምፍጣር ዶብ ዘይዓግቶ ዓለም-ለኻዊ ምትእስሳር ክፈጥር ዝመጣጠር፡ ሕማም እምብራጦሪያ ዑሱማናዉያን ተጎርቢቱ ዝንቀሳቀስ ኣዕናዊ ፖለቲካዊ ኣመላኻኽታ'ዩ።

ጃንዳ ወያነ እውን እንተኾነት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣፍሪስካ ቋንቃ ዝሰረቱ ሃገር ምፍጣር እዩ ሕልማ፡ እሞ እቲ ንክልቲኦም ዘራኽቦም ናይ ሓባር ረቋሒ፡ ከም ስነ-ሓሳብ ንምፍራስን ንምዕናውን ክሳብ ዝኾነ ዝፈልዮም ነገር የለን።

ጃንዳ ወያነ ብምትብባዕን ሓገዝን ዓለም-ለኻዊ ሙስሊም ብራዘርሁድ ንኤርትራን ንሱዳንን ንምሕማስ ዝተዋህባ ስራሕ ኤርትራውያን ኮይኖም ኣሽበርቲ (ጅሃዳውያንን) ቀቢላውያንን ኣውራጃውያንን ክትተባብዕን ክተዋፍርን ካብኡ ሓሊፉ እቲ ብናይ ቀጠር ርእስ-ማል ዝምወል ኣብ ምብራቅ ሱዳን ዝነጥፍ ብናይ በኒ-ዓምር ምንቅስቃስ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ምስ ገና ካብ ስልጣን ዘይተወገኑ ተረፍ መረፍ ስርዓት ኣልበሺር ታሪኻዊ ምትእስሳር ምስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዘለዎም ስበ-ስልጣን ኮይኖም ይስርሑ ከም ዘለው እውን ፍሉጥ ጉዳይ'ዩ።

ስለዚ ቱርኪ ኣብ ሶማል ኮይና ንማሕበራዊ ምትእስሳር ኢትዮጵያውያን፡ ብመንገዲ ጃንዳ ወያኔን እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣካል ናይቲ ኣዕናዊ ዓለም-ለኻዊ ምንቅስቃስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ናይ ምኳን ተኽእሎ ዘለዎ ጀውሃር መሓመድ ኣቢላ ክትርመስ ከም ቀዳምነት ዝተስርዐ ዝመስል ከም መርትዖት ዝቀርብ እቲ ብምኽንያት ሞት ኣርቲስት ሁጫለ ሁንዴሳ ዝተፈጥረ ግብረ መልሲ እኹል መበገሲ ናይዚ ሓሳብ እዩ።

ቱርኪ ትሃንዲዳ ብምሉእ ሓይላ፡ ኩሉ ዓለም-ለኻዊ ጻዊዒት ነጺጋ ንሊብያ መእተውኣ፡ ንኽልተ ምኽንያትት እዩ፡

1-ቁጠባዊ ቅሉዉላዉ:-

ማእክል ምውላን ዜናውን ፕሮፓጋንዳ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝኾነት ቀጠር፡ ብስንኪ እቲ ብሃገራት ወሽመጥ ዝተገብረላ ጽኑዕ እገዳ ቁጠበኣ ስለዝደኸመ ብዝግባእ ክትምውል ኣይካኣለተን ጥራይ ዘይኮነ፡ እቲ ምንቅስቃስ እውን እንዳ ተነጸለን እንዳደኸመን ስለዝኸደ፡ ጽልዋ ንምፍጣርን ምንጪ ኣታዊ ንምንዳይ እዩ ንሊብያ ንምእታው ዝተመርጸ።

2- ፓለቲካዊ ስልጣን:-

ንሙስሊም ብራዘርሁድ ናይ መጨረሽታ ድፋዕ ድሕሪ ቱኒዝያን፡ ሱዳን፡ ግብጽን፡ ዝተረፈቶም ሊብያ እያ። ምኽንያቱ ሊብያ ብዘለዋ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ምንጪ ቁጠባ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ንኽትከውን ስለ ዝተድልየ፡ ብኡ ኣቢልካ ድም ምሳኻ ዝሳነ ሃይማኖታዊ ኣጀንዳ ዘለዎ ጸቢብ ፖለቲካዊ ስርዓት ምትካል፡ ኣብ ልብያ ኮይካ ንዝተሳዕሩ ናታትካ ጸግዒ ዝነበሩ ስርዓታት (ሱዳን ግብጺን) ንምምላስን ብኡ ኣቢልካ ካብ ሶማል ብቀይሕ-ባሕሪ ኣቢልካ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ ኤርትራ ሓዊስካ ማለት እዩ።

ኤርትራ እውን በቲ ድሮ ቀጠር ብመንገዲ ተረፍ መረፍ ናይ ስርዓት ኣበሺር ስበ-ስልጣን ነበርን፡ ጃንዳ ወያነን ጀሚራቶ ዘላ ዘራጊ ምትእትታው ኣብ ምብራቅ ሱዳን ክትጽሎ ትኽእል እያ።

መደምደምታ፡

ጃንዳ ወያኔ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝታሓተ ደረጃ ናይ ህላዌ ኮይኑ ትልኽ ዝብል ዘሎ ሓይሊ እዩ። ካብዚ መዓልታዊ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዲጂታል ወያነ እንርእዮን እንሰምዖ ንላዕሊ ክግበር ዝኽእል ዓቅምን ሞራልን የብሉን።

የግዳስ፡ ምስ ዓለም-ለኻውያን ኣሽበርቲ ማለት እቲ ቅድም ኢሉ ብመንጎኝነት ስርዓት ኣልበሺር ምስ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝፍጠሮ ዝምድና ንኢትዮጵያን ንዞባ ቀርኒ-ኣፍሪቃ ይሕምስ ክመጣጠር ምርኣይ፡ ትጽበዮ ተጋባራት ክሳብ ዕለተ ስነ-ስርዓት ቀብሩ ኢዩ።

ጣንጡ ንምጥፋእ ዕቃር ማይ ምድፋን፡ ጃንዳ ወያኔ ጽግዕተኛ ናይ ኣሸባሪ ብሙስሊም ብራዘርሁድ ምንቅስቃስ ዝፍለጥ ስለዝኾነ፡ ፍጹም ምድኻም ናይዚ ኣሽባሪ ምንቅስቃስ ኣብ ሰላም ናይ ዞባናን ዓለምን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ።

ሊብያ ናይ መጨረሽታ መሕብኢት ሙስሊም ብራዘርሁድ እያ፡ ብቱርክን ቀጠርን ዝተገብረ ቀጥታዊ ምትእትታው ግድን ክምከት ንክሳዓር ዘለዎ እዩ። ቱርኪን ቀጠርን ኣብ ሊብያ ዝግብርኦ ምትእትታው እንተስሊጥወን ኣብ ርግኣትን ሰላምን ዓለምና ዝፈጥሮ ተጽዕኖ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ::

ስዕረት ቱርክን ቀጠርን ኣብ ሊብያ ብስራት ንደለይቲ ሰላምን፡ መወዳእታ ናይ ሃማኖታዊ ጥሩፍ እስላማዊ ፓለቲካ ኣብ ዓለም ክኽውን ድማ'ዩ።

ዝመሰሎ aka Zmeselo ገጸ ምጥሪ ኩርኩር ወዲ 40 ዓጋመ፣ መዓኮር ዓጋመ አሰያስ ለሓሲ። አሞ ከም ናይ ህግደፍ መንደፍ ናይ ተጋሩ ውድብ ኣጀንዳ፣ ንሙስሊም ብራዘርሁድ ጸሊ አኩም ግን ጺኦናዊ ፋሽሽት ናይ አስራአላውያንን ናይ ክርስትያን ብራዘርሁድ ዲኹም ምረጹ ትብሉዎ ዘለኹም ንህዝቢ አርትራ። ተሓለቅትን ተጣበቅትን ናይ ሃይማኖት ክርስትና አንተደኣ ኮይንኩም ድ ኣ ነቲ ናይ ኦርቶዶክስ ጽሩይ አርትራዊ ጳጳስ ናይ አርትራ ካብ ናይ ገዛ በት ማአሰርቲ ዘይትፈትሕዎ፣ ወይ ድማ አቶ ኣሻሓት ጵንጠን፣ ጀሆቫን፣ አርትራውያን ኣሲርክሞም ዘለኹም ብዘይ ሓንቲ ገበን ዘይትፈትሕዎም። ኣላ ጃንዳ ህግደፍ መንደፍ ናይ ተጋሩ ጥራይ ፓርቲ፣ ናይ ሕሶት ጽ አዮናውያን ክትኾኑ ድማ ደሊኹም። So now u agame a$$ kisser of agame isias afewerki, u r telling us Eritreans u hate muslim brotherhood and love Zionists and Christian brotherhoood. N!GGGER SHUT Z FKKKK UP. WEEY GUUD ይብል ታሪኽ/ክ ወዲ ጽሩይ መበቆል አርትራ።

Temt
Member
Posts: 2672
Joined: 04 Jun 2013, 22:23

Re: ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by Temt » 12 Jul 2020, 10:57

Tarik,
Just go pick up your ቁማል and eat them until the locust storm hits your ክልል Tigrai!

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21051
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by Zmeselo » 12 Jul 2020, 11:25

Temt wrote:
12 Jul 2020, 10:57
Tarik,
Just go pick up your ቁማል and eat them until the locust storm hits your ክልል Tigrai!
Thanx brother temt. You said all, what needed to be said to this attention seeking ትዃን!

tarik
Senior Member
Posts: 18337
Joined: 26 Feb 2016, 13:04

Re: ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by tarik » 12 Jul 2020, 11:49

Zmeselo wrote:
12 Jul 2020, 11:25
Temt wrote:
12 Jul 2020, 10:57
Tarik,
Just go pick up your ቁማል and eat them until the locust storm hits your ክልል Tigrai!
Thanx brother temt. You said all, what needed to be said to this attention seeking ትዃን!
This is what happens when u talk 2 2 donkey's. ምስ ኣአዱግ ምዝራብ አዚ አዮ ውጺኢቱ። ኣአዱግ ኮራኩር ናይ ዓጋመ አሰያስ።
:lol:

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21051
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by Zmeselo » 12 Jul 2020, 12:57

ሕጅውን ብመትከል ውግእ ኣይንደልን፤ ውግእ ግን ብዙሕ እንድዩ ዓይነቱ

እዞም ደንበ ሕንፍሽፍሽ ኣብ ሎሚ በጺሖም ውግእ ምስ ወያኔ ኣየድልየናን ኢዩ ዝብሉ ዘለዉ'ድኣ: ትማሊ ንመስፍን ሓጎስ ንመቐለ ተበገስ ክብሉ ዝቐነዩ፡ መስፍን ሓጎስ ቅዳሴ ከቐድስ ድዩ ወይስ ስንክሳር መለስ ዜናዊ ክሳለም ንመቐለ ክኸይድ፧ ንምንታይ ዕላማ ደኣ ተበገስ ትብልዎ ኣለኹም?

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21051
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by Zmeselo » 12 Jul 2020, 13:10Sudan scraps apostasy law and alcohol ban for non-Muslims

3 hours ago

https://www.bbc.com/news/world-africa-5 ... m2=twitter


Sudanese drinkers have had to secretly make their own alcohol until now

After more than 30 years of Islamist rule, Sudan has outlined wide-reaching reforms including allowing non-Muslims to drink alcohol, and scrapping the apostasy law and public flogging.
We [will] drop all the laws violating the human rights in Sudan,
Justice Minister Nasredeen Abdulbari said.

A raft of new laws were passed last week but this is the first public explanation of their contents.

Sudan has also banned female genital mutilation (FGM).

Under the new laws, women no longer need permission from a male relative to travel with their children.

The reforms come after long-time ruler Omar al-Bashir was ousted last year following massive street protests.

The current government is an uneasy mixture of those groups which ousted Mr Bashir and his former allies in the military, who ultimately staged a coup against him.

What is the new law on alcohol?

Non-Muslims are now allowed to consume alcohol in private, however the ban on Muslim drinking remains, Mr Abdulbari told state TV.

Non-Muslims could still be punished if they are caught drinking with Muslims, the Sudan Tribune reports him as saying. https://www.sudantribune.com/spip.php?article69578

He explained that the government was trying to safeguard the rights of the country's non-Muslims, who make up an estimated 3% of the population.

They are now allowed to drink, import and sell alcohol.
We are keen to demolish any kind of discrimination that was enacted by the old regime and to move toward equality of citizenship and a democratic transformation,
he said.

The laws were initially approved in April but the BBC's Mohamed Osman in Khartoum says they have only now taken effect.

What about the other changes?

Until now, anyone convicted of renouncing Islam, or apostasy, could face the death penalty.


Women's groups have been campaigning for an easing of various Sudanese laws

The best known case was of Meriam Yehya Ibrahim Ishag, a pregnant woman who was sentenced to be hanged after she married a Christian man in 2014.

She managed to flee the country but the apostasy law - targeting those deemed to have abandoned Islam - has remained on the statute books until now.

The declaration that someone was an apostate was
a threat to the security and safety of society,
Mr Abdulbari said.

Under Mr Bashir, the morality police would often carry out public flogging for various misdemeanours but Mr Abdulbari said this punishment had now been abolished.

The latest changes come after a restrictive public order law that controlled how women acted and dressed in public was repealed in November.

The imposition of strict Islamist laws in the 1980s was a key factor in the long-running civil war which eventually led to independence for South Sudan, where the majority of people are Christian or follow traditional religions.

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21051
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: ጃንዳ: ኣላዶ የላን?

Post by Zmeselo » 12 Jul 2020, 13:21

ክቡር ብጻይ የማነ ገብርኣብ: ቪቫ!!የኤርትራው ፕሬዝዳንት አማካሪ በአሜሪካ የተጣለባቸው ማዕቀብ ተነሳላቸው

11.07.2020

https://m.dw.com/am/%E1%8B%A8%E1%8A%A4% ... a-54138343የኤርትራ ፕሬዝዳንት አማካሪ የማነ ገብረዓብ በአሜሪካ የተጣለባቸው ማዕቀብ ተነሳላቸው። በአሜሪካ ግምዣ ቤት የውጪ ንብረት ቁጥጥር ቢሮ (OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL) በትናንትናው ዕለት የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አማካሪ ከተካተቱበት የሶማሊያ ማዕቀብ ስማቸው መሰረዙን አስታውቋል።

የማነ ስማቸው አሜሪካ በሚያዝያ 2002 ዓ.ም. በሶማሊያ ላይ በጣለችው ማዕቀብ ውስጥ የተካተተው በባራክ ኦባማ ፕሬዝዳንታዊ ውሳኔ ነበር። ባራክ ኦባማ ፕሬዝዳንታዊውን ውሳኔ የፈረሙት በወቅቱ የሶማሊያ የጸጥታ ሁኔታ ማሽቆልቆል፣ አለመረጋጋት፣ የባሕር ላይ ውንብድና እና በጦር መሳሪያ የታገዘ ዘረፋ ለአሜሪካ ያልተለመደ እና ልዩ የብሔራዊ ደሕንነት እና የውጭ ፖሊሲ ሥጋት ሆኗል ከሚል ድምዳሜ ደርሰው ነበር።

በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሶማሊያን ሰላም፣ ጸጥታ እና መረጋጋት አደጋ ላይ በሚጥል እንቅስቃሴ ተሳትፈዋል ተብለው በፕሬዝዳንታዊው ውሳኔ የተዘረዘሩ ግለሰቦች እና ተቋማት ንብረቶቻቸው እንዳያንቀሳቅሱ እግድ ተጥሎባቸው ቆይቷል። ማዕቀብ የተጣለባቸው ግለሰቦች እና ተቋማት ዝርዝር የተጠናቀረው በአሜሪካ ግምዣ ቤት ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ጋር በመመካከር መሆኑን የአሜሪካ መንግሥት ይፋ ያደረገው እና እርምጃውን የሚያብራራው ሰነድ ይጠቁማል።

አል ሸባብን ጨምሮ በሶማሊያ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች እና መሪዎቻቸው እንዲሁም የተለያዩ ግለሰቦች በዚሁ የአሜሪካ ማዕቀብ ውስጥ ተካተዋል። ከእነዚህ መካከል ሐሰን አብዱላሒ ሔርሲ አል ቱርኪ የተባሉ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ኦጋዴን አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ሶማሊያዊ ግለሰብ ይገኙበታል።

የአሜሪካ ግምዣ ቤት ማዕቀብ ከጣለባቸው ግለሰቦች እና ተቋማት ዝርዝር ውስጥ የኤርትራው ፕሬዝዳንት አማካሪ የማነ ገብረአብ ስም መሰረዙን ዶይቼ ቬለ አረጋግጧል።

የ69 አመቱ የማነ ከፕሬዝዳንቱ ቀጥሎ በኤርትራ ተደማጭነት ያላቸው ባለሥልጣን ናቸው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብጽ ባደረጓቸው ጉዞዎች አማካሪያቸው የማነ ገብረአብ እና የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ምኒስትር ኦስማን ሳሌሕ አብረዋቸው አብረዋቸው ነበሩ።

እሸቴ በቀለ

Post Reply