Page 1 of 1

በጋላ አብይ አህመድ እየተፈፀፈ ያለው አረመኒያዊ እና አህአዴጋዊ ቁጥር 2 ግድያና እና ድብደባ በድሬደዋ!!!!

Posted: 28 Mar 2020, 10:32
by Maxi
በጋላ አብይ አህመድ እየተፈፀፈ ያለው አረመኒያዊ እና አህአዴጋዊ ቁጥር 2 ግድያና እና ድብደባ በድሬደዋ!!!!

#የአብይ አሀመድ የመንግስት አካል ያደረገዉ ነዉረኛ አፀያፊ ድርጊት በድሬደዋ!!

ተረኝነት እንጂ ለውጥ የለም የምንለው በምክንያት ነው ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት በወንድማችን የድሬደዋ # ሳተናው መሪ#ሲሳይ_አየለ ላይ ህግን አስከብራለው የሚለው አካል የፈፀመበት አፀያፊ ተግባርና ድብደባ ነው!!!

ይሄ ልጅ አጥፍቶ እንኳን ቢሆን በእንደዚህ አይነት አደለም ለህግ መቅረብ ያለበት ህግን በመከተል መጠየቅ ይቻል ነበር !!! እውነት እውነት እላቹሀለው ብልፅግና ተብየዎች ልታፍሩ ይገባቹሀል።