Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Maxi
Member+
Posts: 5888
Joined: 06 Mar 2014, 04:33

በጋላ አብይ አህመድ እየተፈፀፈ ያለው አረመኒያዊ እና አህአዴጋዊ ቁጥር 2 ግድያና እና ድብደባ በድሬደዋ!!!!

Post by Maxi » 28 Mar 2020, 10:32

በጋላ አብይ አህመድ እየተፈፀፈ ያለው አረመኒያዊ እና አህአዴጋዊ ቁጥር 2 ግድያና እና ድብደባ በድሬደዋ!!!!

#የአብይ አሀመድ የመንግስት አካል ያደረገዉ ነዉረኛ አፀያፊ ድርጊት በድሬደዋ!!

ተረኝነት እንጂ ለውጥ የለም የምንለው በምክንያት ነው ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት በወንድማችን የድሬደዋ # ሳተናው መሪ#ሲሳይ_አየለ ላይ ህግን አስከብራለው የሚለው አካል የፈፀመበት አፀያፊ ተግባርና ድብደባ ነው!!!

ይሄ ልጅ አጥፍቶ እንኳን ቢሆን በእንደዚህ አይነት አደለም ለህግ መቅረብ ያለበት ህግን በመከተል መጠየቅ ይቻል ነበር !!! እውነት እውነት እላቹሀለው ብልፅግና ተብየዎች ልታፍሩ ይገባቹሀል።


Post Reply