Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
AbebeB
Member+
Posts: 5023
Joined: 15 Oct 2016, 10:31

አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

Post by AbebeB » 07 Mar 2020, 15:05

አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

ራዕይ የሌላቸው ፖስተሮች ይመስላሉ። ግን ብልጠት አላቸው። ከአብይ አመድ መኝታ በኃላ የተሰጠን ራዕይ ስለመሆኑ አንጠራጠሮም ይላሉ። እኔ ግን ብርሀኑ ነጋ ለመተኛት ዋሽንግተን ደርሷል ስለተባለ የእርሱን ራዕይ ቢጠብቁ ይሻላል እላለሁ። ምክንያቱም አብይ የቁጩ የማታ ተማሪ ሲሆን ብሬክስ ፕሮፌሰር ስለሆነ ክብደት ይኖረዋልና።


tlel
Member
Posts: 1387
Joined: 28 Dec 2019, 14:24

Re: አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

Post by tlel » 07 Mar 2020, 15:12

AbebeB wrote:
07 Mar 2020, 15:05
አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

ራዕይ የሌላቸው ፖስተሮች ይመስላሉ። ግን ብልጠት አላቸው። ከአብይ አመድ መኝታ በኃላ የተሰጠን ራዕይ ስለመሆኑ አንጠራጠሮም ይላሉ። እኔ ግን ብርሀኑ ነጋ ለመተኛት ዋሽንግተን ደርሷል ስለተባለ የእርሱን ራዕይ ቢጠብቁ ይሻላል እላለሁ። ምክንያቱም አብይ የቁጩ የማታ ተማሪ ሲሆን ብሬክስ ፕሮፌሰር ስለሆነ ክብደት ይኖረዋልና።

You are G/Ebab wedet tega tega

AbebeB
Member+
Posts: 5023
Joined: 15 Oct 2016, 10:31

Re: አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

Post by AbebeB » 07 Mar 2020, 15:28

tlel wrote:
07 Mar 2020, 15:12
AbebeB wrote:
07 Mar 2020, 15:05
አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

ራዕይ የሌላቸው ፖስተሮች ይመስላሉ። ግን ብልጠት አላቸው። ከአብይ አመድ መኝታ በኃላ የተሰጠን ራዕይ ስለመሆኑ አንጠራጠሮም ይላሉ። እኔ ግን ብርሀኑ ነጋ ለመተኛት ዋሽንግተን ደርሷል ስለተባለ የእርሱን ራዕይ ቢጠብቁ ይሻላል እላለሁ። ምክንያቱም አብይ የቁጩ የማታ ተማሪ ሲሆን ብሬክስ ፕሮፌሰር ስለሆነ ክብደት ይኖረዋልና።
You are G/Ebab wedet tega tega
ቆማጣ ዝም በል። መንገድ ዳር ሂደህ ዘመዶጭ ጋር ተነጋገር።

Abere
Member
Posts: 585
Joined: 18 Jul 2019, 20:52

Re: አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

Post by Abere » 07 Mar 2020, 17:33

ተስፋዬ ገብረአብ አሁን ኪሣራ ላይ ነው። እባካችሁ ተውት ወተታሟ ላም ኦነግ ደርቃበታለች። መሬት ውስጥ የተቀበረውም የቡርቃው ወንዝ ጠፍቶ ቀረ። ኦሮሞን ሲያታልልበት የነበረው እንዴ ግዮን ወንዝ ዋቆ አወጥቶ ያፈሰዋል ያለው ነብይ። ቂቂቂ። እኔ እኮ የሚገርመኝ ኦሮሞን እንዴ አሻንጉሊት እና ጅል አድርገው እኮነው ፀረ አጽትዮጵያዊያን የሞቆጥሩት።ብልጥ ያለ አንድ ቀን አይበልጥ አለ አማራ።

tlel
Member
Posts: 1387
Joined: 28 Dec 2019, 14:24

Re: አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

Post by tlel » 30 May 2020, 17:43

AbebeB wrote:
07 Mar 2020, 15:28
tlel wrote:
07 Mar 2020, 15:12
AbebeB wrote:
07 Mar 2020, 15:05
አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

ራዕይ የሌላቸው ፖስተሮች ይመስላሉ። ግን ብልጠት አላቸው። ከአብይ አመድ መኝታ በኃላ የተሰጠን ራዕይ ስለመሆኑ አንጠራጠሮም ይላሉ። እኔ ግን ብርሀኑ ነጋ ለመተኛት ዋሽንግተን ደርሷል ስለተባለ የእርሱን ራዕይ ቢጠብቁ ይሻላል እላለሁ። ምክንያቱም አብይ የቁጩ የማታ ተማሪ ሲሆን ብሬክስ ፕሮፌሰር ስለሆነ ክብደት ይኖረዋልና።
You are G/Ebab wedet tega tega
ቆማጣ ዝም በል። መንገድ ዳር ሂደህ ዘመዶጭ ጋር ተነጋገር።
የጥጥላቻ በሽታ ያለብህ ይመስላል. ኣንተ ኣይደለህ እንዴ የ ገ፨ኣብን ኣኖሌ እእልልል ስትል የመረከው

AbebeB
Member+
Posts: 5023
Joined: 15 Oct 2016, 10:31

Re: አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

Post by AbebeB » 31 May 2020, 12:27

tlel wrote:
30 May 2020, 17:43
AbebeB wrote:
07 Mar 2020, 15:28
tlel wrote:
07 Mar 2020, 15:12
AbebeB wrote:
07 Mar 2020, 15:05
አማርኛ ፓስተሮችም ፀረ-ኦሮሞ ትግሉን ተቀላቅለው አብይን እንደሚያመልኩ አስታወቁ። ኦሮሞ ከራሱ በቀር ዘመድ የለውም ያለው ተስፋዬ ገ/አብ ትዝ አለኝ።

ራዕይ የሌላቸው ፖስተሮች ይመስላሉ። ግን ብልጠት አላቸው። ከአብይ አመድ መኝታ በኃላ የተሰጠን ራዕይ ስለመሆኑ አንጠራጠሮም ይላሉ። እኔ ግን ብርሀኑ ነጋ ለመተኛት ዋሽንግተን ደርሷል ስለተባለ የእርሱን ራዕይ ቢጠብቁ ይሻላል እላለሁ። ምክንያቱም አብይ የቁጩ የማታ ተማሪ ሲሆን ብሬክስ ፕሮፌሰር ስለሆነ ክብደት ይኖረዋልና።
You are G/Ebab wedet tega tega
What is your point?

ቆማጣ ዝም በል። መንገድ ዳር ሂደህ ዘመዶጭ ጋር ተነጋገር።
የጥጥላቻ በሽታ ያለብህ ይመስላል. ኣንተ ኣይደለህ እንዴ የ ገ፨ኣብን ኣኖሌ እእልልል ስትል የመረከው

Post Reply