Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21632
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Quote of the month!

Post by Zmeselo » 12 Jan 2020, 21:36

Those trying to lecture the EPLF/PFDJ about the sanctity of Eritrea's sovereignty, is as ridiculous as a daughter lecturing her mother about the pain of childbirth.


Yafet Z

eden
Member+
Posts: 6083
Joined: 15 Jan 2009, 14:09

Re: Quote of the month!

Post by eden » 12 Jan 2020, 21:42

I agree partially. the EPLF part I agree with. The HGDEF part I disagree.

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21632
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Quote of the month!

Post by Zmeselo » 12 Jan 2020, 21:50


eden wrote:
12 Jan 2020, 21:42
I agree partially. the EPLF part I agree with. The HGDEF part I disagree.

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Member
Posts: 1798
Joined: 11 Jan 2020, 21:22

Re: Quote of the month!

Post by ( ͡° ͜ʖ ͡°) » 12 Jan 2020, 21:54


Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21632
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Quote of the month!

Post by Zmeselo » 12 Jan 2020, 22:03

ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም ትግራዋይ ዓይነት ጸላኢ ርእዩ ኣይፈልጥን።


" ካብ ትግራዋይ ዝቐርብ ሓው የብልካን! "
=============================

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ኩናት ዓድዋ፣ ንዝተማረኹ ኣስታት 800 ዝኾኑ ኤርትራዊያን መንእስያት፣ ብተጋሩ ዝቖመ ሰራዊት ኣሉላ እንግዳን መንገሻ ዮሃንስን የማናይ ኢዶምን ጸጋማይ እግሮምን፣ ኣብ ጉንዲ ዕንጨይቲ ጌሩ፣ ብጎዞሞን ፋስን ቆሪጹ፣ ኣይብልዑ ኣይስተዮ ጌሩ፣ ናብ ዓዶም ኣፋንይዎም። ንመዋእሎም ድማ ብኣካላዊን ስነ-ኣእምሮኣዊ ቃንዛ ከምዘሕልፍዎ ጌሩ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ኣስመራን ካልእ ከባቢታት ኤርትራን፣ ኣብ ግዜ ደርጊ ናይ ኢሰፓ፣ ናይ ቀበሌ ሊቀመንበር፣ ናይ ደህንነት ዕሱብ ኮይኑ፣ ምሳኻ ትግርኛ እንዳተዛረበ፣ ብሕጓ ምስ ስርዓት ደርግ እንዳተመሻጠረ፣ ንንብረትካ ክዘምት፣ "ሻዕቢያ እዩ፣ ጀብሃ እዩ" እናዳበለ፣ እንዳጠቆመ አእሲሩካ፣ ካብ ሃገርካ ሃጽ ኢልካ ከምእትስደድ ጌሩካ፣ ኣቕቲሉካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ሻዕቢያ ንኢትዮጵያ ወሪሩ ብምባል፣ ን 100 ሚልዮን ህዝቢን 82 ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያን ክተት ኢሉ፣ ንጸጋታት ዓባይ ሃገር ኢትዮጵያ ተመኪሑ፣ "ኣምሓራይ ኣሎ በሎ፣ ኦሮሞ ኣሎ በሎ፣ ጋምቤላ ኣሎ በሎ...በሎ ነዚ ትምክሕተኛ ኤርትራዊ" ብምባል፣ ብበዓል ኢያሱ በርሀ እንዳደረፈ ተዋጊኡካ፣ ደጊምካ ዘይትረኽቦም፣ ኣሽሓት አዚኻ እተፍቅሮምን እትናፍቖምን፣ ቀያሕትን ጸለምቲን መንእስያት፣ ኣወዳትን ኣዋልድን ደቅኻን ኣሕዋትካን ቀቲሉልካ፣ ኣሰንኪሉልካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ነቶም ኣዚኻ እተኽብሮም፣ ኣብ ጽላት ልብኻ ብወርቃዊ ቀለም ኣስማቶም ንዝወቀርካዮ፣ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ፣ ልዕሊ ዝኾነ ክቡር ነገር እተኽብሮም ስውኣትካ፣ ንመቓብሮም ፊሒሩን ኣዕጽምቶም ኣብ ንፋስ ዘርዩ ንልብኻ ንዘንትእለት ኣድምይዎ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ካብ ማእኸል ዓድኻ ኣፈናቒሉ፣ መሬትካ ወሪሩ፣ ኣባይትኻ ኣፍሪሱ፣ ኣእማን፣ ብሉኬት፣ ሞራለ፣ ዚንጎታትን ካልእ ድስቲ ኩስኩስቲ፣ ኩሉ ሓጨመጪ ገዛኻ ከይተረፈ፣ ብኣድገ በቕሊ ጽዒኑ ናብ ትግራይ ኣግዒዙ ናብራኡ ኣጣጢሑሉ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ልዕሊ 100,000 ኤርትራዊ፣ ሕብሪ ዓይንኻ ደስ ኣይበለንን ብምባል፣ ካብ መላእ ኢትዮጵያ፣ መዋእልካ ሰሪሕካ ዘጥረኻዮ ገዛኻ፣ ጋራጃትካ፣ ሆቴልካ፣ ድኳንካ፣ መኻይንካ፣ ኣብ ባንክ ዘቐመጥካዮ ቅሙጥ ገንዘብካ ወዘተ. ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ዘሚቱ፣ ካብ ገዛኻ ኩባያ ከየልዓልካ፣ ብፒጃማን ብሸበጥ ሳእኒን ኣባሪሩካ፣ ብንብረትካን ገንዘብካን ድማ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ጸብለል ኢሉ ተራእዩሉ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ'ቲ ደቂስካሉ ዝነበርካ ሆስፒታል፡ ተተኺሉልካ ንዝነበረ ጉልኮስ ኢንፊውዥን ኣውጺኡ ሰጉጉካ፣ ካብ'ቲ ብብሕትውና ትቕመጠሉ ዝነበርካ ገዳማት ኢትዮጵያ እውን ከይተረፈ "ኮማንዶ ሻዕቢያ" ዝብል ስም ኣጠሚቑ ኣባሪሩካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዝነብሩ ዝነበሩ ኤርትራዊያን ስድራቤታት በታቲኑ ንገሌኻ ኣብ ኢትዮጵያ ጀሆ ሒዙ ኣትሪፉ፣ ንገሌኻ ሰጉጉ፣ ንገሌኻ ዘይሓሰብካዮ፣ ናብ ኬኒያን ጅቡቲን ብእግርኻ ሃጽ ኢልካ ከምእትስደድ ጌሩ፣ ንገሌኻ እውን ኣብ ጫካታት ደቡብ ኢትዮጵያ ድራር ኣራዊት ከም እትኸውን ጌሩካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝወረዶም ዝምታ ንብረትን ብሰንኩ ዝሰዓበ ኣካላዊን ስነ ኣእምሮኣዊ ሃስያን፣ ማእለያ ዘይብሎም ሰብ ጸጋ ኤርትራዊያን ብደም ብዝሒ፣ ብሽኮርያን ብብስጭትን ኣብ ዘይመዓልቶም ካብ'ዛ ዓለም ብሞት ከምዝፍለዩ ጌሩ፣ በዚ ድማ ንስድራቤታት ኣብ ዓሙቕ ሓዘንን ቅዛነትን ሸሚሙ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ንዓኻ ንዝተፈረደልካ መሬትካ ንዓመታት ጎቢጡ ሒዙ፣ ንጉዝጓዝ ሓያላት ሃገራት ዓለምን ን100 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢን ጸጋን ኢትዮጵያን ተመኪሑ ተላጊጹልካ፣ ንዋሕዲ ህዝብኻን ጸጋታትካን ተበሊጹ፣ ያኢ ብታንክታትካን መዳፍዕኻን ካብ ሽረ ጀሚርካ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣራት ኪሎ ኣዲስ ኣበባ ከምዘየእተኻዮ፣ "እስከ ቅረበኒ ኣንታ ፈራህ፣ ኣንታ ሃዳሚ፣ እንተደልየ እውን ኣስመራ ክኣቱ ይኽእል እየ" ክብል ብጅግንነትካ ተላጊጹልካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ን16 ዓመታት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ፖሊሲ ኣዊጁ፣ ናይ ንእስነት ዕድሜኻ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጅሆ ከም እትትሓዝን፣ ካብ ሓዳርን ናብራን ከምእትተርፍ፣ ሕዱር ሕማም ከም እተጥሪን ብሰንኪ ንውሓት ጊዜ ተማሪርካ ሃገርካ ገዲፍካ ሃጽ ኢልካ ከም እትስደድን ጌሩካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ጥቓ ዶብካ መዓስከር ስደተኛታት ከፊቱ "ናብ ኣሜሪካን ካናዳን ክሰደካ" እየ ኢሉ፣ ኣወናዊኑ ካብ ሃገርካ ከምእትወጽእ ጌሩካ፣ ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ጭንግራሕ ንኽትብል ስትራተጂ ነዲፉ ኣበርቲዑ ሰሪሑ።

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ብስምካ ከም ስደተኛ ተመዝጊቡ ኣሜሪካን ካናዳን ኣትዩሉ፣ ወረግ ገሊኦም ተጋሩስ፣ ንሳቶም ንስኻ ኮይኖም፣ ብስምካ፣ ብስም ኣቦኻን ብስም ኣባሓጎኻን ተጠቂሞም እዮም ኣሜሪካን ካናዳን ኣትዮም። ንስኻ ድማ ብከርፋሕ ናብራ መዓስከር ስደተኛታት ትግራይን ንውሓት ጊዜን ተማሪርካ፣ ካብ ትግራይ ናብ ሱዳን፣ ካብኡ ናብ ሊቢያ፣ ካብኡ ድማ እንተቐኒዑካ ናብ ኤውሮጳ ክትሰግር ክትብል፣ ኣብ ሑጻ ሰሃራን ኣብ ማእከላይ ባሕሪን ተዋሒጥካ ከም እትተርፍ ጌሩ፣ ኩሊትካ ብሽፋቱ በደዊን ከም እትስረቕ ጌሩ፣ በዚ እውን ኣላጊጹልካ፣ ብኮራርምቱ ስሒቑካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ንሓውኻ ወይ ሓፍትኻ ከተልቅቕ፣ ንጅሆ ተሓዝቲ ሸፋቱ በደዊን ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ከም እትኸፍል ጌሩካ፣ ገንዘብካ ከፊልካ እውን ኣሕዋትካ ካብ መጥባሕትን ሞትን ኣየድሓንካዮምን። ነዚ ጌሩ ከብቅዕ "በዓል ኢሳይያስ ኢዮም ምስ ኣዕራብ ተመሻጢሮም ኩሊትካ ሰሪቖሞ" ኢሉ ከእምነካ ብዙሕ ጽዒሩ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ምሳኻ ከምዘይተሰደደ፣ ምሳኻ ኣብ ሑጻ ሰሃራ ከምዘይተቐበረ፣ ምሳኻ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከምዘይጠለቐ፣ ምሳኻ ብግብረሽበራዊያን ኣብ ሊቢያ ከምዘይተሓርደ፣ ኣብ ኤውሮጳ ኣትዩ እውን ብሓሶት "ኤርትራዊ እየ" ኢሉ ዑቕባ ስደተኛ ከምዘይረኸበ፣ ተመሊሱ "ኣንታ ተረፍ ሰሃራ! ኣንታ ተረፍ ዓሳ! ኣንታ ስደተኛ! " ክብለካ ይውዕል ኣሎ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ነቲ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ብ UNHCR ንዝወሃበካ ካብ ስርቂ ተጋሩ ንዝተረፈ መቑነን እኽልን ዘይቲን፣ ካብ ቆፍኡ መቒሉ ከምዝሃበካ፣ ንጥውረካ ኣለና፣ ነብለዓካ ነስትየካ ኣለና ክብል ይዋጥየልካ ኣሎ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ካብ ውሽጢ መዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ጀሚሩ፣ ዓሰርተታት ናይ ኣውራጃ፣ ብሄራትን ሃይማኖትን ውድባት ጫጪሑ፣ መዊሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ደብረዘይትን ሃዋሳን ኣኼባታት ብምውዳብ፣ ንሓድሕድካ ከም ዘይትተኣማመንን ፋሕ ጭንግራሕ ንኽኣትወካን ኣበርቲዑ ሰሪሑ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ብናይ ሓሶት ጠቐነ ንኣስታት 10 ዓመታት ሃገርካ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም እትእገድን ብሰንኩ ድማ ከቢድ ቁጠባዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን ሃስያ ከም ዝወረደካ ጌሩ፣ ነዚ ብምግባሩ ድማ ብዲፕሎማሲያዊ ጥበብ ንዓኻ ከምዝበልጸካ ከርእየካ ፈቲኑ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስምካን ክብርኻን ንኽብለል ብቴሌቭዥን፣ ብራድዮን ጋዜጣን መጠነ ሰፊሕ ፕሮፖጋንዳ ኣብ ልዕሌኻ ኣካይዱ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ሓሶት ኣስማትን ስእልታትን እንዳተጠቕመ፣ ኤርትራዊ ተመሲሉ ኣብ ፌስ ቡክ፣ ትዊተርን ፓልቶክን ንሓድሕድካ ብከባቢ፣ ብሃይማኖትን ብፖለቲካዊ ኣረኣእያን ከምእትናቖር ክገብረካ ይፍትን ኣሎ፣

- ትግራዋይ ሐውኻ ስለዝኾነ፣ ነዚ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ንኽዝረግ፣ ዝተፈላለያ ናይ ዩቲዩብ ቻናላት ከፊቱ ለይትን መዓልትን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ፣ ወረግ "ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ " ዝብል ዳእላን "ካብ ኤርትራ ኢሮብ ትዓቢ" ዝብል ታፔላ ሒዙ ኣላጊጹልካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ እዚ ኩሉ ብቓላት ዘይግለጽ ግፍዕታት ኣብ ልዕሌኻ ኣውሪዱ ከብቅዕ፣ ከም ወዮ ዘይሓፍር ኣንበጣስ ግራትካ ወዲኡ ኣብ ደጎልካ ይሰፍር ዝተባህለ፣ ይቕሬታ ከይሓተተ፣ ታቦት ቤተ ክርስትያን ተጎዝጉዙ፣ "ኤርትራዊያን ኣሕዋትና፣ ንዑ ናብ ክልል ትግራይ፣ ሰቲ ነስኒስና፣ እግርኹም ሓጺብና ክንቅበለኩም ኢና" ክብል ይሕጭጨልካ ኣሎ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ንዝተፈላለዩ ባጋሚዶ ኢትዮጵያዊያን "ጋዜጠኛታት" ገንዘብ ሂቡ፣ ንኽብርኻን ንታሪኽካን ዝድውን ዘረባታት ከምዝዛረቡ ብምግባር፣ ንዓኻ ኣብ ዘይከውን ስምዒት አእትዩ፣ ተሞኽልዩ ድማ ንክኸስበካ፤ ሓላዪኻ ተመሲሉ ፕሮፖጋንዳ ክሰርሓልካ ይውዕል ኣሎ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ንስእሊ ሓርበኛታት ተጋደልቲኻ፣ ንቅያ ታሪኽ ተጋድሎኦም ከም ናቱ ኣምሲሉ ንኽጥቀመሎምን ንኽንየተሎምን ክሰርቀካ ይውዕል ኣሎ፣ ወረግ ኣንጻርካን ኣንጻር ካልኦት ኢትዮጵያዊያንን መፈከሪ ጌሩ ይጥቀመሎም ኣሎ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ብበሰላ ኩናትን እገዳን ሃገርካ ካብ ልምዓት ጅሆ ከምእትትሓዝ ጌሩ ከብቅዕ፣ ብድሕሪ ስምምዕ ሰላምን ግዚያዊ ምኽፋት ዶብን ናብ ኤርትራ ኣትዩ፣ "ኣስመራ ፎቕ ዘይብላ፣ ጽርግያ ዘይብላ፣ መናድቓ 'ኳ ሕብሪ ዘይተለኽየ፣ ጭፈራ ቤት ዘይብላ፣ ጫት ቤት ዘይብላ፣ ከም ቀደማ እያ ዘላ" ክብል ኣባሓጎታትካ ቅድሚ ኣባሓጎታቱ፣ ፎቕን ጽርግያን ከምዝፈልጡ ረሲዑ ተላጊጹልካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ እዋን ጊዚያዊ ምኽፋት ዶብ፣ ናይ ጎጃምን ጎንደርን ጣፍ ሒዙ ክሸይጥ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተወ፣ ነታ ጣፍ ክትዕድግ ናብ ዕዳጋ ከይዳ፣ "እዚ ጣፍ'ሲ ቁሩብ ከቢሩ" ንዝበለቶ ምቕልልቲ ኣዴኻ፣ "እንታይ ከፊኡኪ እዩ፣ ብወዲ ዓከር ጦቕ ኢልኪ ዝነበርኪ" ክብል ኣብ ኣፋ ተላጊጹላ፣

- ሻዕቢያ ንኢትዮጵያ ወሪሩ ብምባል፣ 100 ሚልዮን ኣምሓራ፣ኦሮሞን ካልኦት 82 ብሄር ብሄረሰባትን ኣኽቲቱ ከም ዘይወረረካ፣ ከምዘይቀተለካ፣ ሕጂ ተሞኽልዩ ንዓይ ኣግሊልካ ከመይ ጌርካ ምስ ጸላእትኻ ኣምሓራን ኦሮሞን ትራኸብ ኣለኻ ኢሉ የላግጸልካ ኣሎ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ወርሒ ሰነ 2000 ንስምምዕ ሰላም ኢልካ ካብ'ቲ ዝሃነጽካዮ ድልዱል ድፍዓት ናይ ግንባር ቡሬ (71 ኪ.ሜ ካብ ወደብ ዓሰብ) ብድልየትካ ወጺእካ ናብ ቀላጥ ጎልጎል (37 ኪ.ሜ ካብ ወደብ ዓሰብ) ምስ ቀየርካ እውን 10 ክፍለ ሰራዊታት ኣኽቲቱ፣ ብእልቢ ዘይብሉ ከበድቲ ኣጽዋር ተሰንዩ፣ ናይ 10 መዓልታት ለይቲን ቀትርን ኩናት ብምግባር፣ ደጊምካ ዘይትረኽቦም ቀያሕትን ጸለምትን ከም እትኸፍል ጌሩካ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ ኣብ ወርሒ ሰነ 2000 ብወያናይ ተቀዳ ኣለሙ ኣቢሉ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ንዝነብሩ ተጋሩ " ኣብ'ዚ ሳልስቲ ዓቢ ብስራት ከነስምዓኩም ኢና፣ ዓሰብ ክንሕዛ ቀሪብና ኢና" ዝብል ፕሮፖጋንዳ ጌሩልካ ከብቅዕ፣ ሕጂ ድማ ተሓላቒ ወደባትካን ባሕርኻን ኮይኑ ያኢ "ኣምሓሩን ኦሮሞን ንወደባትካ ኢዮም ዝደልዩ፣ ንባሕርኻ እዮም ዝሃርፉ፣ ኣነ እየ ንልኡላውነት ኤርትራ ዘኽብር" ብምባል ዝሓስብ ኣእምሮ ከምዘይብልካ "ሃሳስ" ቆጺሩ ክኸስበካ ይጽዕር ኣሎ፣

- ትግራዋይ ሓውኻ ስለዝኾነ፣ እንታይ ከ እዩ ዘይገበረካ? .....ኣነስ ምጽሓፍ ደኺመ፣ ኣንታ ኣንባባይ ቀጽሎ ባዕልኻ !

እሞሲ፣ እዚ ኩሉ ጽሒፍካ እንታይ ኣምጻእኻ እንድዩ፥

ኤርትራዊ ለብም!
ኤርትራዊ ኣስተውዕል!
ኤርትራዊ ኣይትዓሹ !

" የዋህ ኤርትራዊ ዘረባይ ስምዓኒ፣ ዓፍራ ከይትረግጽ መሲሉካ እምኒ" ክቡር ስነ-ጥበባዊ የማነ ባርያ

" ሽሕ እንተኾነ ሕያዋይ፣ ኣይትእመን ትግራዋይ" ምስላ ለባማት ወለድና !

" ንትግራዋይ ኣድርሮ እምበር፣ ኣይተሕድሮ" ምስላ ለባማት ወለድና !

" ትግራዋይ ትኽ እንተበለ ከም ማዕጺድ" ምስላ ለባማት ወለድና !

" ልቢ ትግራይ ጥውይዋይ" ምስላ ለባማት ወለድና !

" ኣኽሱም ምቕማጥ ሕሱም" ምስላ ለባማት ወለድና !

(Courtesy: Fiyameta Eritrea Meley)

Fed_Up
Senior Member
Posts: 16092
Joined: 15 Apr 2009, 10:50

Re: Quote of the month!

Post by Fed_Up » 12 Jan 2020, 22:09

( ͡° ͜ʖ ͡°) wrote:
12 Jan 2020, 21:54
Ouch!! Someone very well informed.

Maan YareDa yeQebere,
Maan YeNager YeNebere::

Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21632
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Quote of the month!

Post by Zmeselo » 12 Jan 2020, 22:21

ERi-TV- ካብ ዞባታት፡ ሎጎ ዓንሰባ ብኩሉ መኣዝን Lege Chuwa…


pastlast
Member
Posts: 2250
Joined: 19 May 2019, 18:02

Re: Quote of the month!

Post by pastlast » 13 Jan 2020, 01:16

HGDF (PFDJ) is the ADOPTED (From Tigray) SHARMUUTA LUUTIE SON of EPLF...

Selfi-Natsnet (aka SELFISH-natsnet) ...completely SELFISH CLOWNS like you are PFDJ!


Zmeselo wrote:
12 Jan 2020, 21:36
Those trying to lecture the EPLF/PFDJ about the sanctity of Eritrea's sovereignty, is as ridiculous as a daughter lecturing her mother about the pain of childbirth.


Yafet Z

Awash
Senior Member+
Posts: 29409
Joined: 07 Aug 2010, 00:35

Re: Quote of the month!

Post by Awash » 13 Jan 2020, 02:00Zmeselo
Senior Member+
Posts: 21632
Joined: 30 Jul 2010, 20:43

Re: Quote of the month!

Post by Zmeselo » 13 Jan 2020, 03:13


Awash
Senior Member+
Posts: 29409
Joined: 07 Aug 2010, 00:35

Re: Quote of the month!

Post by Awash » 13 Jan 2020, 03:18


Awash
Senior Member+
Posts: 29409
Joined: 07 Aug 2010, 00:35

Re: Quote of the month!

Post by Awash » 13 Jan 2020, 03:23

Zombie,
Which ones would you like to marry.
:lol: :lol: :shock: :shock:
Please wait, video is loading...

Ethoash
Senior Member+
Posts: 24093
Joined: 20 Apr 2013, 20:24

Re: Quote of the month!

Post by Ethoash » 13 Jan 2020, 03:42

Zmeselo wrote:
12 Jan 2020, 21:36
Those trying to lecture the EPLF/PFDJ about the sanctity of Eritrea's sovereignty, is as ridiculous as a daughter lecturing her mother about the pain of childbirth.
Zmeles,

yes, a child can teach a mother how to give birth.. because the child might be educated or trained as a midwife ... this means the child has 100 years of childbirth experience thought to her by her teacher so the child can know more and deliver child safely then uneducated mother who doesn't know the techniques...

What you can do: Pushing tips
Push as if you're having a bowel movement. Relax your body and thighs and push as if you're having the biggest BM of your life. ...
Tuck your chin to your chest. ...
Give it all you've got. ...
Stay focused. ...
Change positions. ...
Trust your instinct. ...
Rest between contractions. ...
Stop pushing as instructed.

that quote was amhara quote arrogant quote ... but science moving at speed of light .. a farmer father can't tell his child who is agriculturalist i know more about farming because i fired before you born the child get farming technique form university and now the child is expert at it.. so he knows more then his father and his father must take his advice...

in Eritrea case even this buda Amhara quotation the mother knows better doesn't apply.. because we Ethiopia go thru what the Eritrean go thru now we used to be called to report to war front .. Ethiopia had draft .... u will be drafted while walking to school ... they come and they scoop you and they take u to war front after one-week training.... so when we tell u ur military camp is waste of time and money trust us because we go thru it..

those picture ... tell the story .. it looks like the guy rest his hand on the girl to tell the world this one is mine .. and the girl looks like submissive to the power of that hooligan army towering over her... the girl also looks like they r child too, now they will be in camp for next 20 years when they come out after they will be arond 40 years old and they cant have children of their own ;; tell me what kind of evil is more than this ...

Post Reply