Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
MINILIK SALSAWI
Member+
Posts: 7694
Joined: 24 Aug 2012, 12:02

በኢትዮጵያ ዋና ዋና የፖለቲካ ችግሮች ዙሪያ ብሄራዊ የውይይትና የመግባባት መድረኮች አስፈላጊነት - ነአምን ዘለቀ

Post by MINILIK SALSAWI » 07 Nov 2019, 11:06

በኢትዮጵያ ዋና ዋና የፖለቲካ ችግሮች ዙሪያ እንድሁም ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርአት መዳረሻ ባለድርሻዎች፣ የፓለቲካ ልሂቃን፣ የብሄርም የህብረብሄር የፓለቲካ ሃይሎች የሚሳተፉበት የሚመክሩበት ብሄራዊ ውይይትና የመግባባት መድረኮች አስፈላጊነት (ይህ ማለት የሽግግር መንግስት ማለት አይደለም)

Read More - https://mereja.com/amharic/v2/167688
Last edited by MINILIK SALSAWI on 07 Nov 2019, 14:00, edited 1 time in total.

MINILIK SALSAWI
Member+
Posts: 7694
Joined: 24 Aug 2012, 12:02

Re: በኢትዮጵያ ዋና ዋና የፖለቲካ ችግሮች ዙሪያ ብሄራዊ የውይይትና የመግባባት መድረኮች አስፈላጊነት - ነአምን ዘለቀ

Post by MINILIK SALSAWI » 07 Nov 2019, 13:54

ሳይቃጠል በቅጠል፦ ነአምን ዘለቀ

በጋራ ሀገራችን ላይ ያጠላውን የመበታተንና የህዝብ ለህዝብ እልቂት ለመቀልበስ የመፍትሄዎች አካል እንሁን!

https://mereja.com/amharic/v2/167888

Post Reply