Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Post Reply
Abaymado
Member
Posts: 2176
Joined: 27 Sep 2017, 21:56

የጋሎች ተስፋ መቁረጥ! አብይ ከጋሎች ጋር ያለው ነገር ያከተመለት ይመስላል:: አብይ ሳይቀደም መቅደም አለበት! ወያኔን ካሁኑ መቅጨት መቻል አለብን::

Post by Abaymado » 26 Oct 2019, 04:22


አብይን በተመለከተ:

አብይ ከጋሎች ጋር ያለው ነገር ያከተመለት ይመስላል:: ምናልባትም ሴራ እየተሸረበለት ነው:: እሱም ያቀዋል:: እናም መንጌ እንዳለው :”እነሱ ለምሳ ሲያስቡን ለቁርስ አረግናቸው ” እንዳለው ዝግጁ መሆን አለበት::
ቢቻል አክራሪ ጋሎችን ማጥፋት: ካልታቻለ ማሟሟት መቻል አለበት::
ይህ ግዜ ሊሰጠው አይገባም:: አብይ ከአማራ ጋር መተናነቁን ትቶ ጋላን ማሳደድ አለበት::

ነገን ማንም አያቅምና አብይ አንድ ነገር ቢሆን: እሱን ሊተካ የሚችል ማስቀመጥ አለበት::


ወያኔና ትግራዮችን በተመለከተ:

ትግራዮችን ቢቻል ከዋና ከተማዎች ማስወገድ መቻል አለብን:: እዚህ አገር ለሚነሳ ሁሉ እጃቸው ይኖርበታል::
ወያኔን ልክ እንደ እባብ ጭንቅላቱን እየቀጠቀጡ ማጥፋት ነው:: ምንም ርኅራኄ አያስፈልግም:: ምን እየደገሱ እንደሆነ አናቅም:: ሳይቀድሙን ድራሻቸውን ማጥፋት አለብን::

ጋሎችን በተመለከተ:

ጋሎች አሁን ጨዋታውን የሚጫወቱት በሜዳቸው ነው:: በሜዳቸውም ግድያን እያስተናገዱ ነው:: በባሌ እንኩዋን ጋሎች ተገለዋል:: ናዝሬትም ጋሎች እንደሞቱ ተዘግቧል::

ጋላ ምንም ቢንጫጫ ይቺን አገር ብቻዬን እመራለሁ ብሎ አፉን አይከፍትም:: በቃ ነገሩ ተዘግቷል::
አዲስ አበባ ናዝሬት: ደብረዘይት ከጋላ ውጭ ናቸው:: ጋላ ብቻውን የሚገዛበት ተአምር ፈፅሞ አይኖርም::
ጋላ አሁንም እንዲያርፍ ይመከራል::

አማራን በተመለከተ:

ለዚች አገር መቀጠል ዋናው ምሰሶ አማራ ነው:: በአሁቡ ሰዓት አገሪቱ ሕይወት የዘራችው በአማራ ነው:: አማራ ነው በአሁን ሰዓት እየተናነቀ ያለው:: ሌላው ብሔር ዝም ቢባል ይሻላል::
ናዝረትና ደብረዘይት እንዳየነው ሌሎች ኦሮምያም ማረግ አቅቶን ሳይሆን: አማራ ሙሉ ዝግጁ አይደለም:: ይህ ቢሆን ጋላ ያከትምለታል::

አማራ በአማራነቱ መደራጀቱ በጅቶታል:: ወደፊትም ለውጥ እንዲመጣ ሥራ መስራት አለበት::

ብአዴን:

ብአዴን መቸም ነገሮች ካለቁ በህዋላ ነው ከች የሚለው:: ብአዴን ሸር መስራት መለማመድ አለበት:: ኦሮምያ ክልል ሰርጎ መግባትን ያጠቃልላል:;
መሳርያ ማስታጠቅንም ጭምር::
ብአዴን አሁን ባለው ሁኔታ በንቃት መሳተፍ አለበት:: ወደ መሪነቱ መቅረብ አለበት አለበለዝያ ለሌላው አማራ ቦታውን ይልቀቁ!Post Reply