Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Maxi
Member+
Posts: 5016
Joined: 06 Mar 2014, 04:33

ትግሬዎች ሴሰኞች /ሸርሙጦች/ ናቸው ስልህ!!

Post by Maxi » 09 Oct 2019, 17:08

:lol: :lol:
ወዳጄ ልክ እንደ ዳንቴል የህወሓት የጉድ ታሪክ ከያለበት መመዘዙ ቀጥሏል።

50 እህቶቻችን በደፈረው ኮርማ ተገርመን ሳናበቃ በተለይ ደግሞ ከአምስት ቀን በፊት የዚህን ኮርማ ታሪክ በትግርኛ አስነብቦን የነበረው አክቲቭስት Yemane Niguse አሁን ከመሸ ከትግራይ በውስጥ መስመር የተላከለትን በትግርኛ ፖስት ያደረገውን ወደ አማርኛ መልሼዋለሁ። መልካም ንባብ

"ትግራይ በሃለቃ ፀጋይ በርሀ እና አባይ ወልዱ ዘመን በጣም በከፋ ደረጃ ሞባደን ነበር።

በተለይ ከታዋቂ ባለ ሃብቶች ጋር አለቃ ፀጋዬ እና አባይ ወልዱ የየራሳቸው ደጋፊዎች የነበሩዋቸው ሲሆን ከእነዚህ ባለሃብቶች አንዱ የገዛ ገ/ስላሴ ሆቴል ባለቤት አንዱ ነው። ይሄ ባለሃብት ከሃለቃ ፀጋዬ በርሀ ጋር ጥብቅ ግንኙነት የነበረው ሲሆን ፀጋይ በርሀ ከስልጣን ሲነሱ በአባይ ወልዱ ታሰረ ግን አልቆየም ገንዘብ ከፍሎ ወጣ።ሆኖም ከፀጋዬ በርሀ ጋር የሚያገናኛቸው ሌላ ጉዳይ ነበር ከገዛ ገ/ስላሴ ባለቤት ጋር ይሄውም ሁለቱም ትዳር እያላቸው ከሁለት እህትሟሞች ታላቅና ታናሽ ልጆች ወለዱ ፀጋይ በርሀ ከትልቅዋ።

ገዛ ገ/ስላሴ ባለቤት ከትንሽዋ ከፀጋይ በርሀ የተወለደው ልጅ አሁን ውጪ ልኮታል።አያችሁ የህወሓት መሪዎች ስነስርአት የሌላቸው ትዳራቸው ላይ የወሰለቱ በትግራይ ህዝብ ላይ ቢወሰልቱ ቢዘርፉ ከዚህ በላይ ምስክርነት የለም የሴቶቹና የልጆቹ ፎቶ በእጄ አለ ሆኖም የልጆቹና የእናቶቻቸውን ሞራል ላለማንካት ፖስት ከማድረግ ተቆጥቤያለሁ"