Page 1 of 1

@ማህበረ ቅዱሳን/ደብተራ: ለካስ በአሸባሪነት ተፈርጆ የነበረው የአማራ ኦርቶዶክስ ቤ ክርስቲያን የፖለቲካ ክንፍ ነው ለመስከረም ሰልፍ የጠራው።

Posted: 10 Sep 2019, 15:18
by AbebeB
ለካስ በአሸባሪነት ተፈርጆ የነበረው የአማራ ኦርቶዶክስ ቤ ክርስቲያን የፖለቲካ ክንፍ ነው ለመስከረም ሰልፍ የጠራው።

ከአስተባባሪው የአጭቤና አሸባሪ ማህበረ ደብተራ አሸባሪ መግለጫ መረዳት እንደሚቻለው ሰልፍ ቢወጡ በዋናነት ከመንግስት ተቃውሞ ይገጥማቸዋል እላለሁ። እናንተስ?

Link: