Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
Maxi
Member
Posts: 4795
Joined: 06 Mar 2014, 04:33

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Maxi » 12 Dec 2018, 01:42

"እንገንጠል የሚሉት የትግራይ ተወላጅ አክቲቪስቶችና ተከታዮቻቸው የተማሩ ደንቆሮዎች ናቸዉ። ትግራይ ከኢትዮጵያ አትገነጠልም።" አቶ ጌታቸው ረዳ የህ.ወ.ሃ.ት. ማዕከላዊ ኮሚቴ የስራ አስፈጻሚ አባልና ከፍተኛ ባለስልጣን


"የትግራይ ህዝብ ብሔራዊ ትግል ፀረ-የአማራ ብሔራዊ ጭቆና፣ ፀረ-ኢምፐርያሊዝም እንዲሁም ፀረ-ንኡስ ከበርቴያዊ ጠጋኝ ለውጥ ነው። ስለዚህ የአብዮታዊው ትግል ዓላማ ከባላባታዊ ሥርዓትና ከኢምፐርያሊዝም ነፃ የሆነ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ሪፖብሊክ ማቋቋም ይሆናል።" በየካቲት ወር 1968 ዓ/ም የተጻፈው የትግራይ ህዝብ ነፃ ኣውጪ ድርጅት (ህ.ወ.ሃ.ት.) የትግል ማንፌስቶ

Maxi
Member
Posts: 4795
Joined: 06 Mar 2014, 04:33

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Maxi » 12 Dec 2018, 01:50

"እቲ ቂምታስ ህወሓት ረሲዒዎ ኣሎ፡ ፕሬዚደንት ኢሳይያስ እውን ይረስዕዎ እንዶ" መስራቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣባይ ጸሃየ
Please wait, video is loading...

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 14 Dec 2018, 21:16saveAdna wrote:ኢሳት ላይ የወጣው ዜና እንዲህ ይላል፤

" ...በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ስርዓት አልበኝነት መልክ ለማስያዝ ቱባቱባ የቀድሞ ባለስልጣናቱን ወደ አንድ ቦታ መሰብሰብ እንደሚገባ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም አሳሰቡ።"

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 18 Dec 2018, 14:36saveAdna wrote:

ቅድሚ 3 ዓመት ብዛዕባ በረከት ስምኦን ዝስዕብ ፅሑፍ ፅሒፈ ነይረ፤

ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውሽጢ ኮይንካ ርግፀኛ ኮይንካ ክትዛረበሉ እትኽእል ኣጀንዳ ኣዝዩ ውሑድ እዩ፤ ብዙሕ ዝተሓላለኹ፣ ዝተሸፋፈኑ፣ ንምዝራቦም ዘሰክፉ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ፡፡ ሓደ ንሓቅነቱ ኣፈይ መሊአ ክዛረበሉ ዝኽእል ዛዕባ ግን - ኣይተ በረከት ስምኦን ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ኣይፈልጥን፣ ባህሩን መንነቱን ኣይፈቕደሉን፡፡

መርትዖታት፡

1. ብ1983 ዓ.ም ኢህአዴግ ንደርጊ ስዒሩ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተወ ጀሚሩ ኣብ ኢድ ህ.ወ.ሓ.ት ዝነበረ ገንዘብ ንብረትን እንታይ ንግበሮ ኣብ ዝብል ምኽክር በዓል በረከት እውን ተሳቲፎም ነይሮም፡፡ "ኩልና ሓቢርና ስለዝተዋጋእና ንኣና (ብ.ኣ.ዴ.ን) ንኦ.ህ.ዴ.ድን ንህ.ወ.ሓ.ትን ብማዕረ ንካፈሎ" ኢሉ፡፡ በዓል ኩማ ደመቅሳ ግን "እዚ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ እዩ ፤ ኣካፍሉና ንብለሉ ምኽንያት የለን፤ የግዳስ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝጠቅም መዓላ ኣውዕሉዎ" ኢሎም፡፡ ደሓር ምስ ሓፋሽ ተጋደልቲ እውን ብዝተገበረ ምርድዳእ ት.እ.ም.ት ተመስሪታ፡፡ ሓለፍቲ ህ.ወ.ሓ.ት ዋላኳ ከምቲ ንተጋደልቲን ንህዝቢ ትግራይን ዝሃቡዎ ተስፋ ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ምዃን እንተዘይኸኣለትን መሀፍተሚ ውልቀሰባትን እንተኾነት፣ ዋላኳ መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ፀኒሖም ልዕሊ 40 ሚልዮን ንብኣዴን እንተሃቡ…ኣብቲ ኩሉ ከይዲ ግን ናይኒ በረከት ኣዒንቲ ደም ይመልእ ነይሩ፡፡

2. ድሕሪ ምዕፃው ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክክንድኡ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንኽፈት ተባሂሉ ተወሲኑ፡፡ ኩሉ ምድላዋት ምስተወደአ ወ/ሮ ገነት ዘውዴ ምስኒ ኣቶ በረከት ውሽጢ ንውሥጢ ኣብ ዝገበርኡ ሻጥር ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንምኽፋት ዘኽእል ኩነታት የለን፣ እቲ ንዩኒቨርሲቲ ዝተሓሰበ ቦታ እንዳየሱስ እውን ናይ ደርጊ ካምቦ ስለዝነበረ ነተጉቲ ይህልዎ እዩ፣ ስለዚ ኣብ ክንዲ መቐለ ኣብ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ክንከፍት ወሲና ኣለና ዝብል ዶክመንት ኣዳልየን፣ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት መኣልቲታት ኣጓይየን ኣብ ወልዲያ ቦታ ኣምሪሐን፣ እምነ-ኩርናዕ እውን ኣንቢረን፡፡ ብዚ ዝሓረቁ በዓል ተወልደ ምስ ኣቶ ታምራት ላይኔ ኣብ ዝገበሩዎ ምይይጥ ጌጋ ምዃኑ ተኣሚኑሉ፣ በዓል ጀነራል ፃድቃንን ኣቦይ ስብሓትን እውን ተጋደልቲ ኣዋፊሮም እንዳየሱስ ኣፅሪዮምዎ፣ እቲ ቦታ ንዩኒቨርሲቲ ምቹው ምዃኑ እውን ሪፖርት ኣቕሪቦም፡፡ ብኢድ አቶ ታምራት ላይኔ ብዝተፅሓፈ ደብዳቤ ድማ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መቐለ ክኽፈት ክኢሉ፡፡

3. ኣብ ውሽጢ ማስታወቂያ ቢሮ ኮይኑ ምስኒ በዓል ተስፋይ ገብረኣብ እንዳተመሻጠረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዑ ናይ ውሽጢ ውሽጢ ናይ ቅርሕንቲ ተንኮላት ይፍሕስ ነይሩ፡፡ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ በዓል ስየ ኣብርሃ፣ ተወልደ ዝነበሮ ስምዒት ታሕተዋይነትን ፅልኣትን ዓቐን ዝነበሮ ኣይኮነን፡፡ “ህ.ወ.ሓ.ት/ኢህአዴግ ንትግራይ ጥራሕ እዩ ዝሰርሕ፣ ትግራይ እስክትለማ ኢትዮጵያ ትድማ ዝብል ቅዋም ኣለዎም፣ ንትግራይ ጥራሕ እዮም ዝሕለቑ፣ ንኢትዮጵያ ኣይፈትዉዋን” ዓይነት መልእኽታት ኣብቲ ከባቢታት ቢሮኦም ተኣሊሞም ናብቲ ሚስኪን ህዝቢ ዝብተኑ መርዝታት ነይሮም፡፡ ኣብቲ ቢሮ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘብፅሑዎ ዝነበሩ በደል እውን ብዙሕ እዩ ይበሃል፡፡ ንዚ ኣብነት ኣብ ልዕሊ ኣቐባሊት ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበራ ወ/ሮ ሰሎሜ ታደሰ ዘብፅሑዎ በደል ግዜ ከውፅኦ እዩ ወይ ባዕለን ክፅሕፍኡ ይኾና፡፡

4. ኣብ ምግምማዕ ህ.ወ.ሓ.ት እውን እቲ ዝዓዘዘ ናይ ነገር ምጉህሃር ኣጀንዳ ዘካይዱ ዝነበሩ፣ ኣብ ልዕሊ እቶም ንሳቶም ብሄርተኛታት ተጋሩ ዝብልዎም ተጋሩ ዘብፅሑዎ ዝነበሩ ናይ ስም ምጥፋእ ኣጀንዳ፣ ኣፈላላዮም ንኽጋደድ ዝተፃወቱዎ ተራ ዓብዪ ነይሩ፡፡ እዚይስ ኩሉ ዝፈልጦ ሃቂ እዩ

5. ንኲናት ኢትዮ-ኤርትራ ስዒቡ ዝመፀ ሕንፍሽፍሽን ዕንወትን ንኹሉ ሃስዩዎ እዩ፡፡ ፃሕታሪት እቲ ኲናት ድማ ህግደፍ ከምዝነበረ ማንም ይፈልጦ፡፡ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ዕሸላት ዓይደር ዝበፅሐ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ፣ ምፍርራስ ከተማታት ዘላምበሳ፣ ፎቖዶ ጎደናታት ብህግደፋውያን ዝተቐተሉ ተጋሩ እዚ ኩሉ ዓለም ዘደንፀወ ፣ ዘሕዘነ እዩ፡፡ 70 ሽሕ ዝኾኑ "ደገፍቲ ህግደፍ" ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኤርትራውያንን እውን ተባሪሮም፣ እዚ መቸም ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ፡፡ ኣቶ በረከት ግን ሞት ናይቶም ህፃናት፣ ዕንወት እተን ከተማታት፣ መቕተልቲን ምብራርን ተጋሩ ምንም ከይተሰመዖም ንታ ናይ ኤርትራውያን ጥራሕ ፈልዮም “እዚ ካብ ወንጀል ምጥፋእ ዘርኢ (genocide )ፈሊኻ ዘይርአ እዩ” ኢሎም፡፡ ብመሰረቱ እዚ ነገራት ንምጉህሃር እዩ ክኸውን ፤ ኻልኣይ፣ ንበረከት ናይ ገሌና ደም ቀጢን ናይ ገሌና ድማ ሓፊስ ምዃኑ እዩ ። ንኹሉ ሕማቕ ምኹናን እዩ ነይሩ እቲ ንቡር።

6. ካብ ኣንደበት እቶም ናይ መወዳእታ ዓመታት ህይወቶም በዓል ሃፍቲ ዓሊ ኣላሙዲን ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ክገብር ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉ ዝነበሩን ከቢረ ፋብሪካ ዓለባ ከጣይሽ ዝሓገዙዎን ኣቶ ኣርኣያ ዘሪሁን ኣላሙዲን ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ከይገብር ናይ ኣይተ በረከት ነዊሕን ስዉርን ኢድ ከምዘሎ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብእዝነይ ዝሰማዕኹዎ እዩ፡፡

7. ኣብቲ ቅድሚ 10 ኣዋርሕ ዝነበረ ናይ የካቲት 11 ምድላው ድማ ከይተብሃሉ፣ ማንም ከይፈለጠ "ናይ ኣቶ መለስ ታሪኽ ህይወት ፅሒፈ ኣለኹ ፣ ስምዑኒ" ኢሉ ፤ ቀፂሉ "ከምቲ ሕጊ ዲያሌቲካዊ ቁስ ኣካል ዝብሎ ኣቶ መለስ ካብ ሓደ ማሕበረሰብ ኣብ 100 ዓመት ሓደ ግዘ ዝፍጠር መራሒ እዩ" ኢሉ 'ደጊም መራሒ ክትፈጥሩ 100 ዓመት የድልየኩም እዩ፣ ተስፋ ቑረፁ' ኢሉ ከምዘባጨወልና ዓሻ ጥራሕ እዩ ዝርስዖ፡፡ ኣብቲ መድረኽ ነዚ ናይ በረከት ቀይናን ኣገላልፃ ብኣይተ ስብሓት ነጋ ዝተውሃበ መልሲ ፅቡቕ ነይሩ ኣይተ ስብሓት "ከምዚ ዝበሃል ዓጀውጀው ዋጋ የብሉን፡፡ መራሒ ዝፈጥሮ ቃልሲ እዩ፡፡ ትማሊ ኮነ ሎሚ ኮለ ፅባሕ ምስ መለስ ዝመዓራረዩ ወይ ካብ መለስ ዝሐሹ በላሕቲ ነይሮምና፣ ኣለዉና ክህልውና እዮም፣ እቲ ንመለስ ዝፈጠረ መድረኽ እንተፈጢርና ካብኡ ዝበለፀ ኣእላፍ መራሕቲ ምፍጣር ይከኣል እዩ" ኢሎም ፤ ልክዕ ድማ እዩ።

8. ኣብዚ ክልተ ሰለስተ ዓመት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ወልቃይት ከባቢኡን ንዘሎ ብበኣዴናውያን ዝተወለዐን ካብ ቢሮ ብኣዴን ዝእዘዝን ዘይምርግጋእ፣ ተፃብኦታትን ጎነፃትን ን ህዝብታት እኒ በረከት ኣይህልዉዎን ማለት ዕሽነት እዩ፡፡ ኣቶ በረከት ቅድሚ ከባቢ 6 ወርሒ ካድረታት ብኣዴን ኣብ ጎንደር፣ ጎጃም ተኣኪቦም “ሑማራ የኛ ነው፣ ወልቃይት የኛ ነው፣ ድንበራችን ተከዜ ነው” ክብሉ ዝተቐረፁዎን ንሕና እውን ዝሰማዕናዮን ኦዲዮ በዓል በረከት ኣይፈልጥዎን ማለት ኣይከኣልን፡፡

9. እንተኾነ ግን ታሪኽ ደጋጊሙ ከምዘርአየና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ ዝሓልም መወዳእትኡ ኣይፅብቕን፣ ሕማቕ ስርሑ ሓሊኹ ከውድቖ፣ ተፈጥሮ ድማ ዋግኡ ክትህቦ ብዙሕ ግዘ ርኢና፡፡

.........................

ሎሚ ዝተወሰኸ፥
- ኣይተ በረከት ኢንጅነር ናይቲ ብብርኪ ኣባል ውድባት ኢህወዴግን ብባዕሉ ብኢህወዴግን እውን "ልዕልናን ሓለፋ ተጠቃምነትን ትግራይን ተጋሩን ኣሎ" ዝብል ጠቐነ ቀንዲ መዛተዪ ዋኒን ክኸውን ኣብ ጉባኤ ኢህወዴግ ኣጀንዳ ክተሓዝ፣ ኣብ ልዕሊ ሰብ ሃፍቲ ተጋሩ(ብፍላይ ኣብ ጋምቤላ ኣብ ሕርሻ ኢንቨስት ዝገብሩ ተጋሩ) ምንግልታዓት ክፍፀም ፤ ተጋሩ ሓለፍቲ ባንኪ ልምዓት ኢትዮጵያ ክስጎጉ ዝገበረ እዩ።

- በረከት ንብኣዴን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሰጢጣ ክትኸይድ እናደፍአ ስረ ዘዕጠቐ ፤ መላእ ካድረ ብኣዴን ፀረ ትግራዋይ ክኸውን ዘበረታትዐ እውን እዩ፤

- በረከት ሐዚ ድማ ኣብ ትግራይ ሓደገኛ ፀቢብ ብሄርተኝነት ይዓቢ ኣሎ ኢሉ ንመንእሰይ ትግራይ ይኸስስ ፤ በረከት "ህዝቢ ትግራይ ይረባሕ፣ ይጠቐም" ክብሃል ከሎ ደሙ ዝፈልሕ እዩ ዝመስል- ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዓሚቕ ፀረ-ትግራዋይነት ብዛዕባ ረብሓን ህልውናን ትግራይን ተጋሩን ከስምዖ ኣይደልን።
Mulugeta Gelaw

"በረከት ስምዖን"የሁለት አምባዎች ወግ" በተሰኘው መጽሐፉ ላይ "መታሰቢያነቱ ለወንድሜ ካሳሁን ገብረ ሕይወት፣እነሆ በተለምክልኝ መንገድ እጓዛለሁ" የሚል ሐሳብ ከማውጫው በፊት ባለው ገጽ ላይ ሰፍሯል፡፡ (ካሳሁን ገብረ ሕይወት ማለት የኢሕአፓ ታጋይ የነበረ የበረከት ስምኦን ታላቅ ወንድም ነው) ይሄን ባየሁ ጊዜ ጉድ ሊፈላ ነው አልኩ፡፡ ያለ ምክንያት አልነበረም፡፡

ካሳሁንን በኢሕአፓ ሠራዊት ውስጥ አውቀው ነበር፡፡ እጅግ ተወዳጅ ሰው እንደነበር ትዝ ይለኛል፡፡ ታዲያ ሕውሓት ትግራይ ለትግሬዎች፣ የትልቋ ኢትዮጵያ(በትግርኛ ዓባይ ኢትዮጵያ ይሉታል) ሕልመኞች ከአገራችን ውጡ ብሎ ድንገት በከፈተብን ጥቃት ካሳሁን ውጊያ ላይ ተማረከ፡፡ ከጠባቂዎቹ አምልጦ በአካባቢው ወደነበረችው የጀብሃ አሀድ አስጥሉኝ ብሎ ሲሮጥ የወያኔ ዘቦች በጀርባው ባወረዱበት የመትረየስ ጥይት ተመትቶ እንደተሰዋ አሳዛኙ ዜና ደረሰን፡፡

አዎን ካሳሁን ትግራይ የኢትዮጵያ አይደለችም፣ የአማራና የትግሬ ለማኞች አብረው መለመን እንኳ አይችሉም ብለው የትግራይ ህዝብን ይቀሰቅሱ በነበሩ ጠባብ ብሔርተኞች እጅ ነበር የወደቀው፡፡ ታዲያ በ1992 ዓ.ም. በሕወሓት አመራር ውስጥ ክፍፍል ሲፈጠር፣ በረከት የመለስ አዳኝ ሆኖ የቆመ በመምሰል የወንድሙን ገዳዮች በከፊል የተበቀላቸው ነበር የመሰለኝ፡፡

ሆኖም የመጀመሪያ ገጽ ላይ ወንድሙን ካሳሁንን "እነሆ በተለምክልኝ መንገድ እጓዛለሁ"ሲል፣ በረከት ከጠባብ ብሔርርተኞች ጋር የሚያደርገው ትግል አሁንም የቀጠለ መሆኑን ነው ሹክ የሚለኝ፡ ከ1992 ክፍፍልና የነስዬ ቡድን መወገድ በኃላ በአቶ ስብሐት ነጋና በቀዳማይት እመቤቲቱ መሃል የቀጠለው ትግል ለሽማግሌው መረታትና ከጨዋታው መገለል፣ በቅርቡ ደግሞ የእርሳቸው አጋሮች ናቸው የሚባሉት ሁሉ አየተቀነሱ ገሚሶቹ በአምባሳደርነት፣ ገሚሶቹ በጡረታ አየተገለሉ፣ ዛሬ ኢፈርት የተሰኘውን "ግብረ ሰናይ ድርጅት" ቀዳማይት እመቤቲቱ ብቻ እንዲቆጣጠሩት በማድረጉ ረገድ የበረከት እጅ ስለመኖሩ ከውስጥ አዋቂዎች ለመስማት ችያለሁ፡፡" ከያሬድ ጥበቡ "ወጥቼ አልወጣሁም" ገጽ 285 ላይ የተወሰደ፡፡

ይህ ጽሑፍ በረከት በወያኔ ላይ የቋጠረውን የተዳፈነ የበቀል ረመጥ በተወሰነ መልኩም ቢሆን ሊገልጽልህ ይችላል በሚል ነው ማጋራቴ፡፡ ቀሪውን ከቻልክ ቆፍረህ ድረስበት፡፡


Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 20 Dec 2018, 00:00

saveAdna wrote:

የአማራ አክቲቪስቶች ባለፉ ሶስት ዐስርት ዐመታት "ጠፋ" የሚሉትን የአማራ ህዝብ ቁጥር ከ2.5 ወደ 6 ሚልዮን አሻቅበውታል።

አክቲቪስቶቹና ሜንተሮቻቸው "የአማራ ህዝብ እንዳይባዛ የወሊድ መከላከያ በመስጠት 6 ሚልዮን ተጨማሪ ሰው እንዳናገኝ አድርጎናል" ነው የሚሉት።
ከዚያ አልፈውም "የአማራ ህዝብ ተገድሏል፤ ጅምላ መቃብሮች አግኝተናል" የሚሉ አክቲቪስቶችም (በተለይም የአብን ግልገሎች) አሉ- እስካሁን ያቀረቡት ቅንጣት መረጃ ባይኖርም እንኳ።

እውነታዎቹ፤

- የአማራ ክልል ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር እድገት (population growth) ከሚታይባቸው ክልሎች አንዷ ናት፤ የየዐመቱ የህዝብ እድገት መጠን (population growth) ብናይ አማራ ክልል መሐል ላይ ወይም ከመሐሉ ከፍ ብሎ ነው የምናገኘው፤
- በዚሁ የህዝብ ቁጥር በአስጊ ሁኔታ ማሻቀብ (population boom) ከ5 ሚልዮን በላይ ስራ አጥ ወገን አለ፤ በነዚሁ አክቲቪስቶች ስሌት መሰረት 11 ሚልዮን ስራ አጥ መኖር ነበረበት ነው።
የክልሉ መንግስት የ5 ሚልዮን ወጣት ጥያቄ መመለስ አቅቶት የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየር በየአካባቢው ጦርነት መክፈት አማራጭ ባደረገበት ሁኔታ በክልሉ 11 ሚልዮን ስራ አጥ ወጣት ቢኖር ኖሮ ሁኔታው እንዴት ከዚህ የባሰ ይሆን እንደነበር መገመት ቀላል ነው።

በየትኛውም ሚዛናዊ ዐይን ብናየው አሁን በሚታየው ሁኔታ በዐለም ከሚኖሩ ቁጥራቸው በፍጥነት እንዳያድግና የህዝብ ቁጥር ቀውስ (population crisis ) ውስጥ እንዳይወድቁ መስጋት ካለባቸው ህዝቦች አንዱ የአማራ ህዝብ አንዱ ይመስለኛል።

ይህ የእርግዝና መከላከያ ክትባት በአሜሪካ መንግስት፣ የዐለም ጤና ድርጅትና በኢህአዴግ መንግስት ( Woyane ! ) በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች፣ በተለይም በትምህርት-ቤቶች ሲሰጥ የነበረ ነው ። ይህ በሁሉም የሀገሪቷ አካባቢዎች የተደረገ ነው፤ የተደረገውም በውሱን መጠን ነው፤ ክትባቶቹም ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚያገለግሉ ናቸው፤ በመሆኑም በመላ ሀገሪቷ የነበረው የወሊድ ምጣኔ ብዙም አልቀነሰም፤ አማራ ክልልን ስናይ ደግሞ በህዝብ እድገት መጠኗ ከዐመት ዐመት ወገብ ላይ ወይም ከፍ ብላ ነው የምናገኛት።

እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ ሐቁን በማንሸዋረር፣ የተለየና አደገኛ መልክ በመስጠት በሁለቱ ህዝቦች (አማራና ትግራይ) መጠፋፋት እንዲኖር ሆን ብለው እየሰሩ ነው።

6 ሚሎዮን የሚል አዲሱ ቁጥራቸውም ከትግራይ ህዝብ ጋር ለማቀራረብ ነው፤ "6 ሚልዮን ወገንህ ጠፍቶብሀልና ተነስ 6 ሚልዮን የሚገመተውን ትግራዋይን አጥፋ" የሚል ቅስቀሳ የጀመሩ እንዳሉም እያየን ነው።

ልብ ያላቸው፣ ነገሮችን ከስሜት ውጪ ሆነው ለማየት የሚፈቅዱ ሚዛናዊ፣ ምክንያታዊ፣ ልባም የአማራ አባቶች፣ እናቶችና ወጣቶች ይህንን ዕብደት የማስቆም ታሪካዊ ሐላፊነት ተጥሎባቸዋል።

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 20 Dec 2018, 20:23

saveAdna wrote:ሎምዓንቲ ኣብ ዝተሳለጠ ናይ ቤት-ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣኼባ ንምምሕዳር ጉባኤ ዳያኑ ፌደራል 3 ሰባት ብዓቕሞምን ብልምዶምን ተሓርዮም ክሽየሙ ናብቲ ቤት ምኽሪ ቐሪቦም ነይሮም።

ካብኣቶም እቲ ሓደ ትግራዋይ እዩ፤ ኣይተ ገ/እግዚኣብሄር ኣርኣያ ይብሃል ፤ እቶም ካልኦት ክልተ ድማ ካብ ካልኦት ክልላት፤

ኣይተ ገ/እግዚኣብሄር ኣርኣያ ትግራዋይ ብምዃኑ ዒባራ ምኽንያታት ፈጢሮም ከይሓልፍ ገይሮምዎ። እቶም ክልተ ግን ብዘይፀገም ሓሊፎም።

እዚ ምናልባሽ ንፈለማ እዋን ዘጋጥም ዘሎ እዩ ዝመስለኒ። ቅድሚ ሐዚ ሚኒስቴር ፍትሒ ኹሎም ምፅራያት ገይሩ ደሚሩ ቐኒሱ ንፎርማሊቲ ጥራሕ እዩ ዘምፀኦም፤ እቲ ቤ/ም እውን ዝመፀሉ ኹሉ ኢዱ ሽግ ኣምሲሉ ምፅዳቕ ጥራሕ እዩ ስርሑ።

ሐዚ ነገራት ብብዙሕ መዳይ ሓዱሽ መልክዕ እናሓዙ እዮም። ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ንኣባልነት ቀወምቲ ኮሚቴታት ዝተጠቆሙ መብዛሕቴኦም ተወከልቲ ህወሓት ዳርጋ ኩሎም ከይሓለፉ እዮም ተሪፎም።

ሐዚ ድማ ብቕሉዕ ፓርላማ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ዝኾነ ኹሉ ኣብ ዝኾነ ናይ ሓላፍነት ቦታ ከይቕመጥ block ምግባር ጀሚሮም ኣለው።
Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 20 Dec 2018, 20:46

saveAdna wrote:

ናብቲ ዘይተርፍ ምዕራፍ ተኣትዩ ኣሎ፤

ብመሰረቱ ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዘለው ናይ ትግራይ ተወከልቲ እዚ ኣዋጅ ከይፀድቕ ተቓለሱ እንትንብል ቅድሚ ሰሙናት ብ100 % ድምፂ ከምዘሕለፊዎ፣ ብዓል ወ/ሮ ፈትለወርቅን ወ/ሮ ያለምን እውን ኣብ ካውንስል ሚኒስተራት ደጊፈንኡ ናብዚ ብርኪ ከምዝበፅሐ ረሲዕና ኣይኮነን ፤ ዶ/ር ደብረፅዮን እውን ነቲ ረቂቕ ኣዋጅ ብግቡእ ከየንበቡ "ናይ ምምኻር ስራሕቲ ዝሰርሕ ኮሚሽን እንዳኣዩ" ኢሎም ከይተገደሱሉ ምሕላፎም እውን ረሲዕና ኣይኮነን።

እንታይድኣስ ካብቶም 35 ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዘለዉ ቅድም ኢሎም ነቲ ረቂቕ ኣዋጅ ብድምፆም ዝደገፉ ተወከልቲ እንተንኣሰ ገሊኦም ብገርሂ፣ ከይተረደኦም ገይሮምዎ ክኾኑ ከምዝኽእሉ ግምት ብምሓዝ እዩ። ከምቲ እንሪኦ ድማ ካብቶም ፈለማ ብገርሂ ብድምፂ ደጊፎም ናብ ቀወምቲ ኮሚቴታት ዘሕለፉ ተወከልቲ ትግራይ ዝተወሰኑ ኣብ ልዕሊ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ብፅሑፍ ናይ ተቓውሞ ድምፆም ኣስሚዖም ኣለው፤ ኣብቲ መድረኽ ድማ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ዝኾኑ ኹሎም (33 እዮም ተረኺቦም) እቲ ኣዋጅ ከይፀድቕ ፅዒሮም እዮም።

እዚ ግን ኣዝዩ ዝደንጎየ ስጉምቲ እዩ፤ ምስቲ ቅድም ኢሉ ጀሚሩ ክግበር ዝነበሮ እንትነፃፀር እውን ኣብዚ እቶ ዘይብሃል ኣዝዩ ንእሽቶይ ነገር እዩ። ብሓፈሻ፣ ህወሓት ከም ውድብ እዚ ኣዋጅ ከይፀድቕ እዚ ዝበሃል ስራሕ ኣይሰርሐን ምባል ይከኣል።

ኣብ መወዳእታ ተወከልቲ ትግራይ ብእዋኑ እኹል ስራሕ ብዘይምስረሖም ዳርጋ ብዘይደጋፊ በይኖም ተሪፎም ተሳዒሮም ኣለው። እዚ ከምዝመፅእ ኣይጠፍኣናን።

እዚ ኮሚሽን ተጣይሹ ናይ ትግራይ ናይ ህዝብን ናይ ግዝኣትን ሓድነት ናብ ምልክት ሕቶ ወዲቑ ኣሎ።

እቲ ፀላኢ ስርሑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ፤ ነዚ ውድቀት ቀንዲ ተሓታቲ ግን እቲ ቀዲምካ ምእማት ዝብሃል ነገር ዘይፈጠረሉ መሪሕነት ህወሓት ክኸውን ዘለዎ።

ስለዚ ቓልስና 60 /40 ክንገብሮ ኢና- 60 % ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ክጎብጠና ተዳልዩ ዘሎ ደጋዊ ሓይሊ ጎሮሮ ልጎሮሮ ተሓናኒቕካ ብሄራዊ ኽብርኻን ህልውናኻን ምውሓስ ፤ 40 % ነቲ ናይ ገዛና ካንሰር ቆሪፅካ ምድርባይ።

ሓቂ እዩ ምስቲ ናይ ገዛና ሕማም ሓቢርና ነቲ ደጋዊ ተፃብኦ መኪትና ህልውናና ምርግጋፅ ቀዳምነት ዝወሃቦ እዩ፤ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ውሽጥና ካንሰር ነዚ ተጎዛጒዙ መሊሱ ክዕንድረልና ብዘይፈቅድ ፣ ንሱ ብዘየንሳእርረሉ መንገዲ እዩ ክውገን ዘለዎ።

ኣቕሽቲ ትግራይ ኣብቲ እዋን ገድሊ "ሓደ ኢድና መስቀል፤ ሓደ ኢድና ብረት" ይብሉ ነይሮም፤ እቲ መስቀል ንሰይጣን ክወግኡሉ እዩ፤ እቲ ብረት ድማ ንደርጊ ክወግኡሉ እዩ። ንሕና እውን ተመሳሳሊ approach ኢና ክንስዕብ ዘለና።


Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 21 Dec 2018, 13:13saveAdna wrote:

Biniam Tewelde, a former comrade for the PM, a computer genius, now a political prisoner, gets sever physical and psychological abuse inside Kilinto(ቂሊንጦ) prison cell.

Last Saturday, December 15, 2018, what appears "a staged fight" erupted between few Zone-1 and Zone-2 prisoners with the aim to attack Biniam.
Zone-2 police officers were around; yet, they preferred to enjoy the show, as ordered by higher officials.

Biniam sustained multiple injuries in his head, eyes, and his back.

It is the unsuspecting Zone-3 officers who came for the rescue.

The international community, human rights organizations, shall take a note of the human-rights abuses on political prisoners like Biniam Tewelde, in Ethiopia.Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 23 Dec 2018, 06:05


saveAdna wrote:

መዓንጣኻ ዝበትኽ እዩ፤ ብወገነይ ካብ ሰናይ ጒሓቱ እዚኣ ከምዝገብሩ ኣይተጠራጠርኩን፤
..................

ብዙሕ ሰብ (እንኮላይ እቲ "ignorant and arrogant" ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ዝተገለፀ መሪሕነት ህወሓት/ማሌሊት) ዘይተረደኦ ነገር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እንተኾይኑ፤ ልሂቃን ኦሮሞ ድማ ዘላቒ ረብሐኦም ከረጋግፁ እንተኾይኖም

- ናይዛ ዓዲ ኢኮኖሚ ብዘተሓሳስብ መጠን ብናህሪ እናወደቐ እዩ፤ ስለዚ መንገዲ ወይ ቤት ትምህርቲ ክሰርሕ፣ ንሚልዮናት መናእሰይ ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ዘይሕሰብ እዩ፤ ስለዝኾነ እቲ መንግስቲ ብውፅኢት ክምዝገብ ዝኽእል ቅቡልነት (performance legitimacy) ክህልዎ ኣይኽእልን፤ እዚ እቲ መንግስቲ እውን ይርዳእ እዩ።

- ብታሪኽ እንተርኢና እውን እዚ ዝብሃል ናይ ስርዓተ-መንግስቲ ልምዲ ካብ ዘለዎ ማሕበራዊ መሰረት ኣይመፀን፤ ስለዚ ታሪኻዊ ቅቡልነት ክህልወኒ ኢሉ ኣይፅበን፤
- ስለዚ ብሕታዊ ናይ ቅቡልነት ካርኒ ፖለቲካዊን ስምዒታውን ቅቡልነት (political legitimacy) እዩ። እዚ ድማ ብቐዋምነት ብኣተሓሳስባን ብግብርን ኣንፃር ህወሓት ፤ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ እውን ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ ደው ምባል እዩ። ኩልግዘ ብቐዋሚነት ኣንፃር ትግራይ ደው ክብል፤ ንተጋሩ ከበሳብስ ኣለዎ። ከምኣ እንተዘይገይሩ ሰሙን ዘቐኒ ትሕዝቶ የብሉን። ንተጋሩ እናወቓዕኻ ብፍላይ ego ልሂቃን ኣምሓራ እናሓከምካ ደራሪዝካ ክህርሱ ምግባር እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ኣብ ኻልኦት ኸባቢታት እውን ዝህቦ ቀሊል ዘይብሃል ፖለቲካዊ ከስቢ (ቅቡልነት) እውን ኣለዎ እዩ።

- ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልቲታት (ሃጥ እንተበለ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰሙናት) እቲ ተጣይሹ ዘሎ ኮሚሽን ፍቓድ ህዝበን፣ ታሪኻዊን ሰነዳዊን መርትዖታት ብዘየገድስ እተን ክልል ኣምሓራ ዝሓተተን ዓድታት ኹለን "ውሰደን" ክብሎ እዩ። ነባሪ ህዝቢ እተን ዓድታት ኾነ መላእ ህዝቢ ትግራይ "ኣይፋል! ንኢሱኒ እንተበልኩስ ተቖርሚሙኒ!" ኽብል እዩ። ፈለማ ኣብ ሞንጎ ክልቲአን ክልላት ውግእ ክለዓል እዩ፤ ፀኒሑ ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኣፅዲቑ ኣብታ "ዓማፂት" ኢሉ ዝፍርጃ ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘርዩ ኲናት ክእውጅ እዩ።


ዘለና ብሕታዊ መማረፂ እቶም ኣብ ልዕሌና ጥፍኣት ዝሓስቡ ዘለው ሰባት ንገሊኦም ዋላ ንግዚኡ neutralize ምግባር፤ ንገሊኦም ኣብ ሜድኦም ብናይ ባዕሎም ጣጣ ክፅመዱ ምግባር ፤ ንዓና ትንዕ ዝብሉሉ ዓቕሚ ክስእኑ ምግባር እዩ። እዚ ድማ ኩሉ ዓቕምኻ ኣዋዲድኻ እቲ መንግስቲ ኾነ እታ ዓዲ ነቲ ብናፍቖት ዝፅበዩዎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክፍፅሙዎ ዝህቅኑ humiliation ክሳብ ዝሪኡ ከይፀንሑ ክሳብ ምግባር ክበፅሕ ይኽእል።

ኹሉ ትግራዋይ ኣብ ርእሱ ክሕዞ ዝግባእ ሓደ መሰረታዊ እምነትን ኣተሓሳስባን ኣሎ- ኢትዮጵያ ማለት ንረብሓ ትግራይ ኢልና እንሃንፃ፤ ንረብሓ ትግራይ ኢልና ድማ እነፍርሳ እያ።Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 24 Dec 2018, 18:50


saveAdna wrote:ንትግራዋይ ቀንዲ መውቅዒ ኮይኑ ዘሎ ናይ መሪሕነት ህ.ወ.ሓ.ት indecisiveness (ሰጋእ-መጋእ ፣ ትውይ-ምልስ) እዩ፡፡ እታ ኽባ ዳርጋ 300 ዲግሪ በፂሓ ኣላ፤ እቲ መሪሕነት ግን ሐዚ እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ምምላስ እዩ ዝሓስብ ዘሎ፡፡

መላእ ብሄር-ብሄረሰብ እየ በሃሊ ናይ ሓይሊ ሚዛን እናረኣየ ናብ ዝሓየለለ ይዕኹለለሉ ኣብ ዘሎ እዋን እውን እንተኾነ እቲ መሪሕነት ምስቲ ህሉው ሓቂ ክዕረቕ ኣይደልን ፤ ሐዚ እውን ግልፂ ዝኾነ ናይ ነዊሕን ሓፂርን ግዘ ትልሚ፣ ስትራቴጂ የብሉን፤ ሐዚ እውን ኣብ ዕንይንይ እዩ ዘሎ፡፡ብፍላይ ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሮም ሓይልታት ኣምሓራ ናብ ምዕራብ ትግራይ (ብፍላይ ወልቃይት፣ ፀገደ፣ ሑመራ) ሰሊኾም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይነቶም ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየቕርቡ ጽዕንቶ ፈጠርቲ ተጋሩ ተደጋጋሚ ቕንፀላ ክገብሩ ተራእዩ እዩ፤ እዚ ነቲ ህዝቢ መሊእኻ ንምምብርካኽን ብዘይ ብዙሕ ዋጋ ጎቢጥኻ ናብ ጎንደር ንምጥራርን ዝግበር ዝተዋደደ ወፍሪ እዩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ እውን ግኖ ክልል መንግስቲ ትግራይ ድሕንነት ዜጋታቱ ንምሕላው ዝገበሮ እዚ ዝብሃል ጻዕሪ የለን፤ ንሓደጋ ተቓላዕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ውልቀ-ሰባት ዓርሶም ንኽከላኸሉ ዘዐጠቖም ዝኾነ ነገር የለን፡፡ ብዚ ምኽንያት እውን እቲ ነባሪ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ትግራይ እምነት ክስእን ተገይሩ አዩ፡፡ ኣብ ሓደ ሓደ ኸባቢታት ድማ ካብኡ ሓሊፉስ “እንድሕር ክልል ትግራይ ድሕንነተይ ዘየረጋግፀለይ እማ ታይ ድኣ ክገብር?” ኢሉ ከይፈተወ ምስኒ ደመቀ ክተሓባበር ዝገደደሉ ኩነታት እውን እናተርኣየ እዩ፡፡

እዚ ዝኸውን ዘሎ ግን ካብ 2000 ዓ.ም ጀሚሩ ህዝቢ ዓብደራፊዕ፣ ኣብርሃ ጅራ፣ መተማ የውሃንስ፣ ናይ ሐዚ 'ፀለምት'፣ ናይ ሐዚ 'ጠገዴ'፣ ዓደርቃይ፣ ራያ ቖቦ “ንሕናስ ኣይተጋሩን እንዲና፤ ንምንታይ ኢና ንበይና ተፈሊና ኣብ ክልል ኣምሓራ ክንተርፍ ተገይርና? ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ፌደራሊዝም ንምንታይ እዩ ንዓና ዘይጥምተና?” ኢሎም ሕቶታት እናቕረቡ ከምዝነበሩ እናተፈለጠ እዩ፡፡


ብፍላይ ነበርቲ ዓብደራፊዕ ናብ ትግራይ ፀምብሩና ዝብል ሕቶ ዝሓዘለ ኸባቢ 60 ሽሕ ፊርማ ኣተኣኻኺቦም ነይሮም እዮም፡፡ ህ.ወ.ሓ.ት ፣ ብኣዴን፣ ኢህወዴግ ኹሎም ነዞም ሕቶታት ደፋፊኖምዎም፤ መተሓባበርቲ እቶም ሕቶታት እውን ክቕንፀሉ ተገይሩ፤ ብፍላይ ህ.ወ.ሓ.ት "ምስቲ ፈታዊና ዝኾነ ህዝቢ ኣምሓራ ከተባእሱና ዝደለኹም ፀረ-ሰላም ሓይልታት ኢኹም" እያ ኢላቶም፡፡

ኣብቶም ኸባቢታት ይለዓሉ ዝነበሩ ሕቶታት ንሓንሳእን ንሓዋሩን ደጊሞም ብሕጭ ከምዘይብሃሉ ተገይሮም ተጨፍሊቖም፤ እምበኣር ሓይልታት ትምክሕቲ ምስ ህ.ወ.ሓ.ት ኮይኖም ነቶም ኣብ ጓጉኦም ዝነበሩ ሕቶታት ጨፍሊቖም፣ ብዙሕ ተዓጻፂፎም፣ ከመይ ካብ ተኸላኻልነት ናብ መጥቃዓይነት ተሰጋጊሮም ከምዘለዉ ረኣዩለይ፡፡

ድሮኳ ብፍፁም ብሃምነት፣ ድንቁርናን ባዶ ትምክሕቲን መሪሕነት ህ.ወ.ሓ.ትን ሓቦ ዝገበሩ ትምክሕተኛታት ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ናብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ቃሕ ዝበሎም ክቕንፅሉ፣ መናእሰይ ወዲቦም ሰልፍታት ከካይዱ፣ "መንነት መተኣላለሺ" ኢሎም ከሚቴታተ ከጣይሹ ክኢሎም ኣለዉ፡፡

ሐዚ ድማ ሕሉፍ ሓሊፎምስ በቲ ሓዱሽ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ኣቢሎም ዘሓተቱዎ መሬት ኩሉ ክወስዱ ከምዝኾኑ ኣፎም መሊኦም ኣብ ዝዛረቡ ብርኪ በጺሖም ኣለዉ፤ ነዚ እውን እዩ ብተብተብ ኣብ ጎንደር ሓደሽቲ "መንነት መተኣላለሽቲ" ኮሚቴታት ዝጫጭሑ ዘለዉ (ንኣብነት "ናይ ፀለምቲ መንነት መተኣላለሺ ኮሚቴ" ኢሎም ለምቅነ ዘዋቐሩዎ ጉጅለ።)

እዚ ኮይኑ እውን ግን ብወገን ህ.ወ.ሓ.ት ሐዚ እውን ዘለዎ መሓውር ተጠቒሙ፣ ሰቡ ወዲቡ፣ ታሪኻዊ መርትዖታት ሒዙ ኣብ ልዕሊ ዓብደራፊዕ፣ ኣብርሃ ጅራ፣ መተማ የውሃንስ፣ ናይ ሐዚ ፀለምት፣ ናይ ሐዚ ጠገዴ፣ ዓደርቃይ፣ ራያ ቖቦ ዝኾነ ናይ "ይግበአኒ" ሕቶ ከቕርብ ሸውሃት እውን የብሉን፡፡

እዚ ሓይሊ በቲ ሐዚ ሒዙዎ ዘሎ ኣካይዳ ስልጣኑ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሃፍቱ ንምድሓን ፍርቂ ትግራይ እውን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከየቕርብ ስግኣት ክሓድረና ይግባእ፡፡ነዚ መሪሕነት እዚ ብልዑል ጥርጣረ እናረኣና፣ ሙሉእ ልብና ከይሃብና መሊኡ ናብ እንደልዮ ክመፅእ ከነዳፍኦ፣ ትንፋስ ክንከልኦ እዩ ዝግበአና፡፡ ኣብ ናይ ትማሊ ታሪኻዊ ግዝኣታት ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝነብሩለን ኸባቢታት ናይ ይግበአኒ ሕቶ ከልዕል፤ ነበርቲ እተን ኸባቢታት ናብ ትግራይ ክፅምበሩ ሕቶ ከቕርቡ ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ክገብር ከነገድዶ እዩ ዝግበአና፡፡

ዓብደራፊዕ፣ ኣብርሃ ጅራ፣ መተማ የውሃንስ፣ ናይ ሐዚ ፀለምት፣ ናይ ሐዚ ጠገዴ፣ ዓደርቃይ፣ ራያ ቖቦ ታሪኻዊ ግዝኣታት ትግራይ እየን፤ ነባሪ ህዝበን ትግራዋይ እዩ፤ ወሰን ትግራይ ሊማሊሞን ኣለውሃን እየን፡፡
Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 05 Jan 2019, 07:39

Save Adna-Ztseat- My Perspective


Critical juncture:

ህወሓት ድሕሪ ሐዚ ንኣይተ ጌታቸው ኾነ ንዝኾነ ኻልእ ሰብ ኣሕሊፋ ሂባ ማለት ከም ውድብ ዓርሰ-ቕትለት ፈፂማ ማለት ጥራሕ ኣይኸውንን፤ የግዳስ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ እውን ሕድሕዶም እናተሓነቑ ክውሰዱ መንገዲ ዝፀርግ እዩ፤ ነቶም ዝተረፉ ድማ ህዝቢ ትግራይ (ብፍላይ እቲ መንእሰይ) ናብቲ ኹልግዘ ዝፅየፎ መንገዲ ክኸይድ ክግደድ እዩ- እዚ ድማ ነቲ ብጥልመትን ብኽፍኣትን ዓብዩ ኣብ ኣጋ ፍፃምኡ እውን ብዝኸፍአ ፣ እሞ ድማ ኽብሪን ህልውናን ትግራይን ተጋሩን ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ብዘእቱ ኽሕደት ዝዛዝም ሓይሊ ብዝልዓለ ናይ ኽሕደት ወንጀል (treason) ሓቲቱ ፤ ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ሮም ንሞሶሎኒ ኣብ ኣደባባይ ፈሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንሱ እውን ኣብ ኣደባባይ ሮማናት ኣኪቡ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስደሉ ዘገድድ ኣጋጣሚ ክፈጥር ዝኽእል እዩ።

እዚ ስምዒት ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዘሎ፤ እንኮላይ ኣብ መላእ ኣባል ፀጥታን ፍሉይ ሓይሊን ዘሎ ብምዃኑ ነቲ ክውሰድ ዝኽእል ናይ ህዝቢ ፍትሒ ዕንቅፋት ኣይህሉዎን።

ብውልቀይ ዋላ ዓብዪ ዋጋ ኸፊልካ እቲ እናተበጨረ ዘሎ "ናይ ለውጢ" ግንባርን እታ እናመኸኸት ዘላ ሃገርን ከይመላልኡና፣ ከምቲ እናሞተ ዘሎ ፈረስ ግዓርዓር ክብል ዝራጋሕ ከይረግሑና'ሞ ከይጎድኡና ክሳብ ትንፋሶም ቐጥ ልብል ግዘ ምግዛእ ከምዘድልየና እኣምን፤ ኮይኑ ግን እቲ ዋጋ ንሰባት ንመጋባእያ ደርጊ ኣሕሊፍካ ክሳብ ምሃብ፤ ንትግራዋይ መሊእኻ ርእሱ ክሳብ ምድናን ክበፅሕ ኣይኽእልን፤ ንሱ ቀይሕ መስመር ህልውና ትግራይ እዩ።

ምናልባሽ እቲ ኣመራርሓ ንህዝቡ ብቕሉዕ ክሒዱ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ውሳን እንተወሲኑ ህዝቢ ትግራይ ግቡእ ህዝባዊ ውሳነ ክሳብ ዘሕልፈሉ ትን ተሓላሊፎም ክወሃቡ ዝተበየነሎም ውልቀ-ሰባት ነብሶም ከጥፍኡ እዩ ዘለዎም- ኣብ ፍርዲ ደርጊ ተዋሪዶም ከዋርዱና ክልተ ሰለስተ ሞት እዩ'ሞ ፤ ታይኸ ልገበርና ኢና መሊሲም መላሊሶም ዝቐትሉና። ( Advice to Bad Boys of Tigray : When the Ethiopian police comes to arrest you, kill yourself in order to avoid humiliating yourself and the Tigray nation and dying thrice. )

ተስፋ ይገብር ታሪኻውን ኩልና ንወለዶታት እንጠዓሰሉ ኣዕናዊ ውሳነ ከምዘየተሓላልፉ- ኣሽንኳይዶ ክገብሩዎስ ንፃት እውን ከምዘይሓስቡዎ።

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 05 Jan 2019, 08:05


saveAdna wrote:ዓፈራ ገብረግዚኣብሄር ዝተብሃለ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንፉዕ ኢንቨስተር ዝነበረ ሓውና ቅድሚ መዓልቲታት ብሓደ ብሰበ-ስልጣን ብኣዴን/ኣዴፓ ከምዝተልኣኸ ዝእመነሉ ማንደፍሮ ኣቡየ(ማንዴላ) ዝተብሃለ ከምዝተቐተለ ዝዘከር እዩ። መዋቲ ሓውና ስነ-ስርዓት ቀብሩ ኣብ ሕንጣሎ ወጀራት ዓዲጉደም ተፈፂሙ ኣሎ።

ቀታሊ ዋላ'ኳ ኣብ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሉ እንተነበረ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ከምዝሰደድዎ እዩ ተፈሊጡ። ንተጋሩ ኢንቨስተራት ምቕንፃል፣ ካብ ቤንሻንጉል ጠቕሊሎም ክወፁ ምግባር ከም ስትራቴጂ ተታሒዙ ይስርሐሉ ከምዘሎ እዩ ዝግለፅ። ኣብቲ ኸባቢ ዘለዉ ተጋሩ ብጥንቃቐ ክንቀሳቐሱ ይግባእ።

ንመዋቲ ሓውና መንግስተ-ሰማይ የዋርሶ!
ንስድራ ዓፈራን ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ፅንዓት ይሃብ!Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 06 Jan 2019, 15:05saveAdna wrote:

ኣብን ዝበሃል ናይ ህዝቢ ኣምሓራ (ብፍላይ ናይቲ መንእሰይ- ብፍላይ ብፍላይ ናይ መናእሰይ ጎጃምን ጎንደርን) ናይዚብ ወቕቲ ኣተሓሳስባ መርኣዪ መነፅር ዝኾነ ውድብ "ህወሓት ዝብሃል ስም ኮነ ንናይ ህወሓት ዝመሳሰል ምልክት/ኣርማ ምጥቃም ብሕጊ ዘሕትት ወንጀል ክገብሮ እየ፤ ነቲ ፓርቲ ዘይሕጋዊ ክገብሮ እየ፤ ንኣባላቱ ድማ ከጥፍኦም እየ" ይብል ኣሎ።

እዚ ውድብ ድማ በላይነህ ክንዴ ብዝወፈየሉ 13 ሚልዮን ብር፣ እኒ ስታር ቢዝነስ ግሩፕ፣ ኢስት ኣፍሪካ ሆልዲንግ (ብዙኣየሁ)፣ ኬኬ ወ.ዘ.ተ (ብሓፈሻ ሰብ ሃፍቲ ጎጃም) ብዝገበሩሉ ወፈያ ዝንቀሳቐስ ውድብ እዩ።

ብፍላይ እቲ ቐንዲ መዋሊኡ በላይነህ ክንዴ ኤክስፖርት ንግዲ ሰሊጥ ዳርጋ ብብሕታውነት ዝረቖፃፀረ ሰብ እዩ።
እዚ ሰብ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝካየድ ሕንፍሽፍሽ እውን ዓብዪ ኢድ ኣእታውነት ከምዘለዎ ዝዝረበሉ ሰብ እዩ።

ኣብዚ ሰዓት እዚ እቶም ቀንዲ ኣንፃር ህወሓት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣንፃር ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ቅድሚትን ድሕሪትን ተሰሊፎም ዘለዉ በላይነህ ክንዴታት ህወሓት ምስ ብዓል ብኣዴን ኮይና ጨረታታት ብሻጥር ክስዕሩ፤ ወሰንቲ ዓውድታት ንግዲ ብብሕታውነት ክቆፃፀሩ ፤ ብፍላይ ሰሊጥና ከምድላዮም ብብሕታውነት ሰደድ ክገብሩ ምቹው መንፀፍ ዝፈጠረትሎም ብኽልተ ኢድካ ዘይለዓሉ ዓበይቲ ቢልዮነራት እዮም።

ብናይ ባዕልና ሃፍቲ ኣብ ልዕሊ ረብሓን ህልውናን ትግራይን ተጋሩን ዝተሰለፉ በላይነህ ክንዴታት ካብ ሃፍትና ብፍላይ ካብ ሰሊጥና ኢዶም የልዕሉ።

Abe Abraham
Member+
Posts: 6545
Joined: 05 Jun 2013, 13:00

Re: Uncertain Times in Tigray as FEAR engulfs everything.

Post by Abe Abraham » 19 Jan 2019, 18:31

ከም ኣይተ መንዮም ትውይ ምልስ ትብል ዘላ "ለውጢ" ኣብ ትግራይ፣

- ኣይተ ዘርኣይ ኣስገዶም ካብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተዉዎ ቤት ፅሕፈት "ገፊሕነቶም" ንምርኣይ ንተጋሩ ደም ምንባዕ መምርሒኦም ዝገበሩ እዮም። ነዚ ንዝኾነ ኣብ ዕድመ ስልጣኖም ኣብ ኢቲቪ፣ ብሮድካስት ብዓል ስልጣን ወ.ዘ.ተ ይሰርሕ ዝነበረ ትግራዋይ ዘረጋግፀልኩም እዩ። ካብቶም "ኣይ፣ ህዝቢ ትግራይ'ሞ ዓሿኽ እንድዩ!" ዝብል ኣበሃህላ ይጥቀሙ ዝነበሩን ኣብ ትግራይ ናይ ምስራሕ ድሌት ዘይነበሮምን ተባሂሎም ዝሕመዩ እውን ሓደ እዮም።

ለከ ከይሰማዕናስ ናይ ዶ/ር ደብረፅዮን ናይ ሚድያ ጉዳያት ሓላፊ ተገይሮም ተሸይሞም። ብተዘዋዋሪ ናይ ትግራይ መራኸብቲ ሓፋሽ ሓላፊ እዮም ማለት እዩ- ንኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ተኪኦም ማለት እዩ።

- ዝበዝሑ ናይ ወረዳን ዞባን ነባራት ሓለፍቲ፣ ገለ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝተሰጎጉ ሓለፍቲ- ኣብ ት.እ.ም.ት ተሰግሲጎም ኣለዉ።
ሓላፊ ቦርድ ትእምት ኣይተ ቴድሮስ ሓጎስ፣ ኣባላቱ ድማ እኒ ኣይተ ስብሓት ነጋ ምዃኖም እውን ከይርሳዕ።

ከመይ ከመይ እዩ እዚ ነገር- መንእሰይ ትግራይ ኣንፈት ቃልስኻ ብኽልቲኡ ሸነኽ ይኹን- ንናይ ውሽጢ ዓለቕቲን ንናይ ደገ ዝብኢን....

Post Reply