Ethiopian News, Current Affairs and Opinion Forum
tolaylemo
Member
Posts: 4184
Joined: 01 Apr 2016, 19:22

ህዝቤ ሆይ ተጠንቀቅ ።በፊትም ስንናገር የነበረው ለዚህ ነው ።በግልፅ የእነርሱን ተወላጆች ብቻ ሰብስበው ብዙ መክረዋል ።መሳሪያም ካደሉ ቆይተዋል ።"የሰጣችሁንን መሳሪያ አተኳኮሱን በፈረቃ አስተምሩን "ብለው ስብሰባቸው ላይ መጠየቃቸውንም በተደጋጋሚ ተናግረናል ።

Post by tolaylemo » 06 Mar 2018, 16:21

Yosef Yitna shared Zemen Teshagary's post.
1 min ·

ህዝቤ ሆይ ተጠንቀቅ ።በፊትም ስንናገር የነበረው ለዚህ ነው ።በግልፅ የእነርሱን ተወላጆች ብቻ ሰብስበው ብዙ መክረዋል ።መሳሪያም ካደሉ ቆይተዋል ።"የሰጣችሁንን መሳሪያ አተኳኮሱን በፈረቃ አስተምሩን "ብለው ስብሰባቸው ላይ መጠየቃቸውንም በተደጋጋሚ ተናግረናል ።

አሁንም እንደ አዲስ በየመንደሩ ለትግሬ እንደ ሬሽን እያደሉ ነው ።

ከእነርሱ ብሶ ምንም ያልታጠቀውን የሸገር ህዝብ ቁም ስቅል ያሳዩታል ።ወገኔ ጠንቀቅ በል ።
Zemen Teshagary
Yesterday at 4:47am ·

ወውዶቼ የካቲት 25 ለሀያ ስድስ አጥቢያ አዲስ አበባ በተለምዶ
ሉቄ ወይም አድዋ እሚባለው ሰፈር ሲኤምሲ አካባቢ ለሊቱን
ለትግራይ ተወላጆች የመሳሪያ
እደላ ሲደረግ አድሯል በዛ አካባቢ የምትገኙ የአካባቢው ሰዎች ጥንቃቄ እንድታደርጉ አሳስባለሁ