Search found 357 matches

by Meleket
27 Mar 2020, 02:59
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን ፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen: 10 - ሞትን ትምህርቱን ኣብዙ ዓለምዙይ፡ ከም ሞት ርግጸኛ ዝኾነ ነገር የልቦን፡ ከም ናይ ሞት ሰዓት ዘይርግጸኛ ነገር ከኣ የልቦን። ኵሉ መዓልቲ ሕይወትካ ተሰናዲኻሉ ምእንቲ ክትነብር ኢሉ፡ እግዚኣብሔር ነቲ ናይ መወዳእታ ዕለት ሕይወትካ፡ ኃቢኡልካ ይርከብ። “እታ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ኢኹም እሞ ንቕሑ...
by Meleket
26 Mar 2020, 02:57
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። 9 - ንኽፉእ ዝንባሌኻ ክትስዕር ጽዓር፥ ካብ ምኽንያት ኃጢኣት ርሓቕ ክፉእ ዝንባሌና ሡር ኃጢኣት ስለ ዝኾነ ንሓንሳብን ንወትሩን ንምብርቛቑ ምእንቲ ክትክእል፡ ንኽፉእ ዝንባሌኻ ካብ ሓሳብካን፡ ልብኻን፡ ድሌትካን ከተርሕቖ ይግባእ። ከምዙይ እንተደኣ ዘይገርካ ግን፡ ዊዒልካ ኃዲርካ፡ ምኽንያት ኃጢኣት ምስ ዘጓንፈካ ክትሰዓር ኢኻ። ክፉ...
by Meleket
25 Mar 2020, 03:32
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሪያቸው ታውቋችኋላችሁ!

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen: 8 - ኃጢኣት ምስ እትገብር ንስኻ፡ ሓደ ድኹም ዝኾንካ ፍጡር ክነስኻ፡ ኃጢኣት ምስ ትገብር፡ ጸላኢ ኣምላኽ ምዃንካ ተግህድን ምስኡ ትቀያየምን አሎኻ ማለት ኢዩ። ሓደ ጻጸ ንሓደ ወተሃደር ውግእ እንተዚኸፍተሉ እንታይ ምተሰምዓካ? ንስኻ ከኣ፡ ኃጢኣት ምስ እትገብር ነቲ መጠን ብዘይብሉ ፍቕሪ ዘፍቅረካ እግዚኣብሔር ገዲ...
by Meleket
24 Mar 2020, 02:37
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሪያቸው ታውቋችኋላችሁ!

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። 7 - ሓደጋ፡ ዓቢይ ኃጢኣት ኣብዙ ዓለምዙይ ዓቢይ ሓደጋ ተባሂሉ ኪጽዋዕ ዚኽእል ኃጢኣት ጥራይ ኢዩ። ንስኻ ኣብ ኵነታት ዓቢይ ኃጢኣት እትነብር ነፍሲ እንተትርኢ፡ ንኻልኣይ ጊዜ ኃጢኣት ዚበሃል ክትፍጽም ኣይምኸኣልካን ነይርካ። እዙይ ከኣ፡ ሕይወትካ ዋላ ኣብ ዓቢይ ሓደጋ ይውደቕ እምበር፡ ኃጢኣት ካብ ምግባር፡ ምተቈጠብካ ነይርካ። ኃ...
by Meleket
23 Mar 2020, 05:12
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: School book of children stories written by Eritreans in 1936! Can Tegaru show us if you had any written script?
Replies: 33
Views: 2567

Re: School book of children stories written by Eritreans in 1936! Can Tegaru show us if you had any written script?

“ሕጂ’ዉን ሓቂ ኣበይ ኣሎኺ፣ ክደልየኺ!” እናዜምና፡ ንሓበሬታታት ካብ ምንጮም ምውካስና ክንቅጽል ኢና። ሓዉና pushkin ኣብ ላዕሊ ዝጸሓፈን ሰለስተ ሕጥበ ጽሑፋት ፍልፍል ወይ ምንጪ ሃበሬታኡ እዚኣ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ናይ ኣብርሃም ነጋሽ ኣብ ሳንታ ክላራ ዮኒቨርሲቲ ትመስል። ምሉእ ትሕዝቶ ናይታ Abstract ወይ ጽሟቕ መጽናእቲ ኣብርሃም ነጋሽ ድማ እነሀት። ፍልልየን ሃሰስ ምባል ናባኹም ! :mrgreen: https://scholarcommons.scu.edu/library/...
by Meleket
23 Mar 2020, 04:20
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሪያቸው ታውቋችኋላችሁ!

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን ፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen: 6 - ጊዜ ንእስነት ዕላማን ፍረን ዘለዎ ሕይወት ዚሕነጽ፡ ካብ ጊዜ ንእስነትካ አትኅዝካ ኢዩ። ውሳኔ ምሉእ ሕይወትኻ፡ ካብ ምስ ዓበኻ፡ ገና ብንእስነትካ ከሎኻ፡ ክትገብሮ ይቐልል። ኣብ ሕይወትና እቲ ዜድሊ፡ ብዝኂ ዕድመ ዘይኮነስ፡ ዕላማን ጽቡቕ መደብን ኢዩ። እቶም፡ ኣብ ታሪኽ ዓለም፡ ምልክት ሓንጺጾም ዝሞቱ ሰባ...
by Meleket
21 Mar 2020, 05:11
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: School book of children stories written by Eritreans in 1936! Can Tegaru show us if you had any written script?
Replies: 33
Views: 2567

Re: School book of children stories written by Eritreans in 1936! Can Tegaru show us if you had any written script?

ናብ ኣርእስቲ ጽሑፍና እናተዋዘናን ‘ ሓቂ ኣበይ ኣሎኺ ክደልየኪ ’ እናዜምና፡ ‘ ንወድሰብ እንተሃብካዮ ናቱ፡ ኣቦይዝጊ ከምኡ ኢዩ ዚፈቱ ’ እናመሰልና፡ ' ሰይብል ብከረባብስ ' ቢልና እናሠለስና ምስ እንምለስ፡ ቀዳሞት ኤርትራዉያን ወለድና ብመንነቶም ዝሕበኑ ክንዲ ዝዀኑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ጽንኩር ኩነታት ይንበሩ ደኣ እምበር፡ ብዝተፈላለየ ቋንቋታቶም ኣፍልቦም መሊኦም ይዛረቡን ይጽሕፉን ከምዝነበሩ ታሪኽ ዝሰናዶ ህያዉ ምስክር አሎና። ተጋሩ ኣኅዋትና ካብ ቀደሞም እንዀላይ ...
by Meleket
21 Mar 2020, 05:01
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሪያቸው ታውቋችኋላችሁ!

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። 5 - ንጊዜኻ ብግቡእ ተጠቐመሉ እቲ ክትገብሮ ተዋሂቡካ ዘሎ ክፋል ጊዘ ዕድሜኻ፡ ንዓኻ፡ ምናልባት ብዙኅ ኮይኑ ይረኣየካ ይኸውን፥ እንተኾነ ንዕኡ ንመንጽር ዘለዓለም ክትርእዮ ከሎኻ፡ ገለ ካብቶም ንጊዜ ዜቑሙ ደቓይቕ ጥራይ ኢዩ። ነዙ ተዋሂቡካ ዘሎ ምሒር ሓጺር ዝኾነ ዕድመኻ፡ ብፍርሃት ኣምላኽ እንተደኣ ኣኅሊፍካዮ ብሓቂ ብፁዕ ኢኻ። ...
by Meleket
20 Mar 2020, 02:20
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሪያቸው ታውቋችኋላችሁ!

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትና ን፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen: 4- ድኅነትካ ሕይወት ወዲ ሰብ ፈተናን ቃልስን ዚመልኦ ኢዩ። ሰብ ንመሬት ይዘርኣን የልምዓን ኢዩ፥ እንተኾነ ጻማ ስራሑ ኣብ ሰማይ ኢዩ ዚረኽቦ። እቲ ንመዋቲ ሰብነትካ እትገብሮ ክንክን፡ ነታ ዘይትመውትን ንዘለዓለም እትነብርን ነፍስኻ እውን ግበሮ። ሰብነትካ ብምግቢ ይስሰ፥ ነፍስኻ ግን ብጽቡቕ ተግባርካ ኢያ ትስሰ...
by Meleket
19 Mar 2020, 03:41
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሪያቸው ታውቋችኋላችሁ!

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። 3 - ሕይወት ወዲ ሰብ፡ ጕዕዞ ሰማያዊ ሃገር ንሃብቲ ሰማይ ደኣ እምበር ንሃብቲ እዙ ዓለምዙይ ኢልካ ከምዘይተወለድካ ይሰቘርካ፥ ስለዚ ሃረር ክትብሎ ዘሎካ ሰማያዊ ነገር ደኣ እምበር፡ ምድራዊ ነገር ኣይኮነን። ኣብዙ ዓለምዙይ ናብቲ ዘለዓለማዊ መንበሪኻ ክሳብ ትኣቱ ኣብ ስደት ኢኻ ዘሎኻ፥ ናብቲ ሓቀኛ ሀገርካ ክትበጽሕ ኢልካ ትጐዓዝ ...
by Meleket
19 Mar 2020, 03:17
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ተስፋሚካኤል ትኩእ (1892 – 1964)] - ወለዶና ክነቦ ዝግባእ መኽዘን ታሪኽ
Replies: 51
Views: 16623

Re: ተስፋሚካኤል ትኩእ (1892 – 1964)] - ወለዶና ክነቦ ዝግባእ መኽዘን ታሪኽ

ለዛሬ አርበኛው ተስፋሚካኤል ትኩእ፡ በኬኒያ ስለነበሩት አርበኞች በሚመለከት ጉዳይ ለንጉሠ ነገሥቱ የጣፉትን ምክርና ማሳሰቢያ ቢጤ እንኮምኩም። መልካም ንባብ። :mrgreen: ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘ ኢትዮጵያ ሎንዶን። ጃንሆይ፣ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞችዎ ከተጋደሉ በኋላ ከሞት የቀሩት ተሰደው በየቀኑ ኬኒያ የገቡት ቁጥራቸው ከ፩ ሺ ፫፻፹፭ ሰው ይበልጣሉ። በትግል መግባታቸውንና በብዙ መቸገራቸውን ስለሰማሁ፣ ከነሱ ጋርም ከብዙ ጊዜ በፊት ጀምሬ ስጻጻፍ ስለ...
by Meleket
18 Mar 2020, 03:05
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሪያቸው ታውቋችኋላችሁ!

ንኽብሪ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ነዙይ ምኽርታት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen: 2- ዘለዓለማዊ ዕላማ ሕይወትካ፡ ኣይትረስዕ። ሕይወት ወዲ ሰብ፡ ነቲ ንግሆ በቍሉ ምሸት ዚጽምሉ ዕንባባ ሜዳ ኢዩ ዚመስል (መዘዳ 89፡5-6 ረአ)። ሰብ ሓንሳብ ምስ ተወልደ፡ ንዝተወሰነ ጊዜ ኣብዙ ዓለምዙይ ምስ ነበረ፡ ድኅሪኡ ይመውት። ዕላማ ወዲ ሰብ መንግሥተ ሰማይ ኢዩ። መዋዕል ዕድሚኡ ከኣ፡ ምሒር ሓጺር ብምዃኑ፡ በናኒ ከም ሕልሚ ለይቲ ኢዩ።...
by Meleket
17 Mar 2020, 10:56
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሪያቸው ታውቋችኋላችሁ!

1 ትርጉም ሕይወት ወዲ ሰብ ንስኻ እንታዋይ ኢኻ፡ ናበይከ ትኸይድ ኣሎኻ፡ ጽባሕከ ዕድልካ እንታይ ኢዩ? ኣብዙ ዓለምዙይ ምንባርን ዘይምንባርንከ እንታይ ፍልልይ ኣለዎ? እዙ ዚሓልፍ ዘሎ ዕለት መዋዕልካኸ እንታይ ኢዩ ትርጉሙ? ከምኡ እውን እዙ ከም ደመና ኣሠር ከይሓደገ ዚውዳእ ዘሎ ሕይወትካ እንታይ ትርጉም ኣለዎ? እዙ ኣብ ውሽጥኻ ብኃይሊ ተፈጥሮ ዚስመዓካ ዘሎ ናይ ሕይወት ሃረርታን፡ ሕይወትካ ናይ ምዕቃብ ጻዕሪኸ ትርጉሙ እንታይ ኢዩ? ካብ ሕይወት ዚዓቢ ነገር ኣሎዶ ይመ...
by Meleket
17 Mar 2020, 04:44
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 29
Views: 6291

ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። እዙይ “ La Sapienza del Vangelo ” ዚብል ኣርእስቲ ዛለዎ መጽሓፍዙይ ብኣባ ፍራንቸስኮ በርሲኒ ብቋንቋ ጥልያን ተደሪሱ፡ ብኣባ ተስፋልደት ኣባይ ማኅበር ንኡሳን ኣሕዋት ካፑቺን ፡ ናብ ትግርኛ ምስ ተተርጐመ ከኣ “ ፍኖተ ጥበብ ” ተባሂሉ። ብ1984 ዓመተ ምሕረት ፈረንጂ ተጻሒፉ፡ ኣብ ዓሠርተ ዓመቱ ትሽዓተ ሻዕ ከምዝተ...
by Meleket
13 Mar 2020, 05:26
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣዱሊስ - ‘ኣደ ሉሲ’ - ፍሽኽ እናበለት ‘ቻው’ ኢላ!
Replies: 5
Views: 759

Re: ኣዱሊስ - ‘ኣደ ሉሲ’ - ፍሽኽ እናበለት ‘ቻው’ ኢላ!

ለኢትዮጵያዉያን ወንድሞቻችንም ይህን ታሪክ ብናጋራው አይከፋም ኣይደል! የኤርትራዊው ኣርክዮሎጂስትና የአዱሊስ ወግ ኣርክዮሎጂስት - እንዴት አደርሽ አዱሊስ፧ ኣዱሊስ - እግዚአብሔር ይመስገን፡ ልጄ። ኣርክዮሎጂስት - ወዳንቺ ስመጣ ዛሬ ለመጀመርያ ግዜየ ነው። ኣዱሊስ - እውነትክን ነው!፧ ኣርክዮሎጂስት - እውነት ለመናገር አንድ ቀን ከማዶ ፎሮ ከተባለችው ቀዬ ላይ ሆኜ አሻግሬ አይቼሽ ነበር። ያኔም ቢሆን የመጣሁት፡ አንድ ደራሲ አሳስቶኝ ነው። ኣዱሊስ - ማን የሚባል ደራ...
by Meleket
13 Mar 2020, 05:20
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣዱሊስ - ‘ኣደ ሉሲ’ - ፍሽኽ እናበለት ‘ቻው’ ኢላ!
Replies: 5
Views: 759

Re: ኣዱሊስ - ‘ኣደ ሉሲ’ - ፍሽኽ እናበለት ‘ቻው’ ኢላ!

ክቡር ሓወይ Sabur ስለቱይ ጭውነት ዝዓሰሎ ኤርትራዊ ኣኽብሮትኻ ኣመስግነኻ። ብርግጽ እቱይ ቀንዲ ምስጋና ዚግባእ ንጸሓፊ እቱይ ዕላል ንደምሳስ ጸጋይ ኢዩ፡ ስለቲ መሃሪ ዝኾነ ዕላሉ ብሽም ኩልና ነመስግኖ። ኪቕጽሎ ድማ ንላበዎ። :mrgreen: ክቡር ሓው Meleket: ነዚ ድንቅ ዝኾነ ኣስተምህሮ ስለ ዘካፈልካና : ምስጋናይ ደረት የብሉን ! ወግዒ ኤርትራዊ ኣርክዮሎጂስት ምስ ኣዱሊስ ኣርክዮሎጂስት - ደሓንዶ ሓዲርኪ ኣዱሊስ፧ ኣዱሊስ - እመስገኖ ወደየ። ኣርክዮሎጂስት ...
by Meleket
13 Mar 2020, 04:55
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣዱሊስ - ‘ኣደ ሉሲ’ - ፍሽኽ እናበለት ‘ቻው’ ኢላ!
Replies: 5
Views: 759

Re: ኣዱሊስ - ‘ኣደ ሉሲ’ - ፍሽኽ እናበለት ‘ቻው’ ኢላ!

ክቡር ሓወይ kerenite ወዲ ከረን ጻዕዳ፡ ስለቲ ጭዉነት ዝመልኦ ኤርትራዊ ምትብባዕኻ ካብቱይ ኮፍ ዝበልኩዎ እናተሳእኹ ኣመስግነኻ። ጸሓፍትና ከምዙይ ዕቝር ሃብቶም ንሓዲሽ ወለዶ ክምግቡ ክንደየናይ ባህ ዘብል ኢዩ። እቱይ ዕላል ምስ ኣዱሊስ ኮነ ምስ ከስከሰ ምስ ግራመተን ምስ መጠራ ምስ እንዳ ኣባ መጣዕ ምስ ዓራቱከ ምስ ወዘተ ኪቕጽል ድማ ንትስፎ። ንጸሓፊ ደምሳስ ጸጋይ ድማ ንስለቲ መሃሪ ዝኾነ ዕላሉ ብሽም ኩልና ነመስግኖ። ኪቕጽሎ ድማ ንላበዎ። :mrgreen: Tha...
by Meleket
12 Mar 2020, 11:21
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣዱሊስ - ‘ኣደ ሉሲ’ - ፍሽኽ እናበለት ‘ቻው’ ኢላ!
Replies: 5
Views: 759

ኣዱሊስ - ‘ኣደ ሉሲ’ - ፍሽኽ እናበለት ‘ቻው’ ኢላ!

ወግዒ ኤርትራዊ ኣርክዮሎጂስት ምስ ኣዱሊስ ኣርክዮሎጂስት - ደሓንዶ ሓዲርኪ ኣዱሊስ፧ ኣዱሊስ - እመስገኖ ወደየ። ኣርክዮሎጂስት - ሎሚ ፈለማየይ እየ ናባኺ ዝመጽእ ዘለኹ፧ ኣዱሊስ - ሓቅኻ ዲኻ!፧ ኣርክዮሎጂስት - ግደ ሓቅስ ሓንቲ መዓልቲ ብማዕዶ ኣብ ፎሮ ኰይነ ርእየኪ ነይረ። ሽዓኡ እውን ሓደ ደራሲ ኣጋግዩኒ እየ መጺአ። ኣዱሊስ - መን ዝበሃል ደራሲ እዩ ኣጋግዩካ፧ እንታይ ኢሉ እዩኸ ኣጋግዩካ፧ ኣርክዮሎጂስት - በየነ ሃይለ እዩ ዝበሃል - ሕጂ እኳ ብህይወት የለን።...
by Meleket
11 Mar 2020, 10:47
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ተስፋሚካኤል ትኩእ (1892 – 1964)] - ወለዶና ክነቦ ዝግባእ መኽዘን ታሪኽ
Replies: 51
Views: 16623

Re: ተስፋሚካኤል ትኩእ (1892 – 1964)] - ወለዶና ክነቦ ዝግባእ መኽዘን ታሪኽ

ለዛሬ፡ በኬኒያ የነበሩ አርበኞች ከአርበኛው ተስፋሚካኤል ትኩእ ጋር የተጻጻፏቸውን ደብዳቤዎች አንዷን እንጋራለን። መልካም ንባብ። ይድረስ ለክቡር አቶ ተስፋ ሚካኤል ትኩእ፤ ካርቱም። አስቀድመን የናፍቆታችንንና የማክበር ሰላምታችንን ለርስዎና ለክብርት፣ ባለቤትዎ ለፍቁራን ልጆችዎም በኬኒያ ያለን የኢትዮጵያ ስደተኞች እናቀርባለን። መስከረም ፲፰ እና ፲፱ ቀን የጻፉልን ደብዳቤዎችዎ ልክ በ፳፰ መስከረም ደረሱን እና እጅግ ደስ አለኝ። ወንድሞቻችንም ደስታቸው ወሰን የለውም። በ...
by Meleket
07 Mar 2020, 12:27
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ዕንቝታት ባሕርና - ብከፊል
Replies: 1
Views: 345

ዕንቝታት ባሕርና - ብከፊል

ክብሪ ንኽቡራት ዕንቝታት ባሕርና ንኽብሪ ጀጋኑ ኣዴታትናን ኣሓትናን ደቅናን ገለ አብነታት ፈይ እናበልና ንኽብሪ ኩለን ቀዳሞት ሐርበኛውያን አዴታትናን ሳይዳታትናን ብሓፈሻ ንኽብሪ ሓርበኛዊት ኣዴና ቀደስ ባህታ፡ ሰይቲ ሓርበኛ ተስፋሚካኤል ትኩእ፡ ንጥልያን እምቢ ኣይግዛእን ቢለን ዝሸፈታ፣ ንኽብሪ ኩለን አዴታት ኤርትራ፣ በኣል አደይ ዘይነብን፡ ጓል ሽፍታን ወዘተን ንኽብሪ ኩለን ስውኣት ተጋደልቲ፣ በኣል ማርያን ሚርያምን መሬምን ወዘተን ንኽብሪ ኩለን ዘይስገር ዝሰገራ ተጋደ...