Search found 2789 matches

by Revelations
18 Nov 2019, 12:28
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ጃዋር ቀላመደ ~ "አያቴ አሩሲ ውስጥ ፳ ቤተክርስቲያን ሰርቷል" [VIDEO]
Replies: 15
Views: 1532

Re: ጃዋር ቀላመደ ~ "አያቴ አሩሲ ውስጥ ፳ ቤተክርስቲያን ሰርቷል" [VIDEO]

ክርስቲያኖችና እስላሞች በተሰበሰቡበት የተናገርኩትን ስሜን ለምጥፋት ቆራርጠው ነው ያውጡት::But here's the video of his speech which also shows what the meeting was about. Jawar Mohammed is clearly a pathological liar!

by Revelations
18 Nov 2019, 10:27
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ጭምጭምታዎች!
Replies: 0
Views: 948

ጭምጭምታዎች!

https://www.facebook.com/Getachew.Shiferaw.Offical/posts/3034668739895438?__xts__[0]=68.ARAiQJkQWptrdrX4h21r6VPVAHQK-9vhL1O3XL895sCWypx3nY7uVQBV-l279MuNlITma8UL5sSHlCeereRbQBCbYUy9fZgOpgTtOO5wNRFaZvzBhH6BOhounDFmH4iNs1kzT3CRbBxSM9TCwazwRZDhNuvRbr8LYeeUjeQ8h5MXiAVwtkQs35vfWBjQjx0H65x6P3VaetF9SwwKbPq...
by Revelations
18 Nov 2019, 02:41
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: "ለተቃዋሚዎቼ: ተቃውሞዋችሁ ሞገደኛ ከሚሆን ይልቅ ሰላማዊና ከእናንተ የሚቃረኑ ወገኖችንም መብት የሚያከብር እንዲሆን ነው፡፡ " Jawar Mohammed in Seattle
Replies: 4
Views: 1188

"ለተቃዋሚዎቼ: ተቃውሞዋችሁ ሞገደኛ ከሚሆን ይልቅ ሰላማዊና ከእናንተ የሚቃረኑ ወገኖችንም መብት የሚያከብር እንዲሆን ነው፡፡ " Jawar Mohammed in Seattle

https://www.facebook.com/Jawarmd/posts/10104985968720513?__xts__[0]=68.ARA8swLbu80YyC-kjUWGnECFit5kDSDnUh5fZT1QJSo0O_RzUVUVaT_BMEc256XpRY8uRIv3NyLS7qoohdytybOIRPvLtXtz9I5h9Pu1Bkl35_rS2kxw0KuvTMWn3Dl_7svGitKsQ55_D9tG40rP4OMjgNZsGG8VT6654orI-7C9dKuRmLkV7-kFP5rQeZOA1le3X5CDLt_wdzDNy-drcjT2S_GyKtzr6L3H...
by Revelations
18 Nov 2019, 01:48
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: Interview video
Replies: 1
Views: 765

Re: Interview video

by Revelations
18 Nov 2019, 01:37
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: Interview video
Replies: 1
Views: 765

Interview video

by Revelations
17 Nov 2019, 22:41
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: KOMO TV News Seattle report
Replies: 2
Views: 835

KOMO TV News Seattle report

Please wait, video is loading...
by Revelations
17 Nov 2019, 22:27
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ዜጎችን ለማስጨፍጨፍ የሚሰበሰበውን ገንዘብ እናስቁም… ለወገኖቻችን ድምጽ እንሁን… 11/17/2019
Replies: 13
Views: 1255

Re: ዜጎችን ለማስጨፍጨፍ የሚሰበሰበውን ገንዘብ እናስቁም… ለወገኖቻችን ድምጽ እንሁን… 11/17/2019

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126320728788079&id=102344904518995&__xts__[0]=68.ARCDefriEjgW-moggQVH25fitk9otk-NtN-0XVAyIQUvdE-CTmPZ0RuqyYJMB3MB_ksXclKQR05v5-HgcIOMD0QoP5_9_aSYZSwYyHmJ27w-9v4fIaRrb8gIVq9zGquDnBZiIMnYx3jnHhE6BhSFyupkYO4gexUVxGdmcPrxJ2qQSY1Oeufi8troT9vDQvmez64Z6ECt...
by Revelations
17 Nov 2019, 22:24
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: This is how Seattle did it today! [VIDEO]
Replies: 8
Views: 1021

Re: This is how Seattle did it today! [VIDEO]

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=126320728788079&id=102344904518995&__xts__[0]=68.ARCDefriEjgW-moggQVH25fitk9otk-NtN-0XVAyIQUvdE-CTmPZ0RuqyYJMB3MB_ksXclKQR05v5-HgcIOMD0QoP5_9_aSYZSwYyHmJ27w-9v4fIaRrb8gIVq9zGquDnBZiIMnYx3jnHhE6BhSFyupkYO4gexUVxGdmcPrxJ2qQSY1Oeufi8troT9vDQvmez64Z6ECt...
by Revelations
17 Nov 2019, 21:21
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: Ethiopian Human Rights Commission Chief battles scant resources - NYT
Replies: 2
Views: 724

Re: Ethiopian Human Rights Commission Chief battles scant resources - NYT

Ethiopian Human Rights Boss Battles Scant Resources By Reuters Nov. 17, 2019 ADDIS ABABA — When Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed appointed a former political prisoner in July as head of the state-funded human rights commission, supporters hailed it as a sign the country might finally tackle abus...