Search found 1881 matches

by ethioscience
Today, 18:10
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: የትግሬ አፍቃሪዎች የድርድር ፕላን
Replies: 4
Views: 208

Re: የትግሬ አፍቃሪዎች የድርድር ፕላን

Agreed Horus ይህ ሽንፈት የሸተታቸው ማንነታቸውን የደበቁ የወያኔ ናፋቂዎች የሚያቀርቡት ተረት ነው:: ፋራ ሽምትር ሁላ :roll: ኢትዮጵያዊያን ጠፍጥፈን እንደምንሰራቸው አላወቁም