Search found 343 matches

by Meleket
Today, 03:59
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 20
Views: 3578

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። 19 - ሕሹኽታ ኅሊና ኅሊና፡ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሕሹኽታ ኣምላኽ ኮይኑ፡ ሕጊ ክትህሉን ሥነ ምግባር ከተዘውትርን ዚእዝዘካ ኢዩ። ሕሹኽታ ኅሊና፡ ቀስ ኢሉ ዚዛረብ ድምጺ ኮይኑ፡ ንስኻ እትዛረቦ ዘረባ ኣይኮነን ዚዛረብ። ኵነታት ተግባር ኅሊና ዚፍለጠካ፡ ኣብ ኵሉ፡ መዓልታውን ናእሽቱን ስራሕ እምበር፡ ኣብ ዓበይቲ ጕዳያት ጥራይ ኣይኮነን።...
by Meleket
04 Apr 2020, 12:04
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment
Replies: 7
Views: 819

Re: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment

.... Hydroxychloroquine rated 'most effective therapy' by doctors for coronavirus: Global survey https://bit.ly/2xKne7I [/size][/color] https://twt-assets.washtimes.com/images/TWTlogo3.5238e37e24b5.png Hydroxychloroquine rated 'most effective therapy' by doctors for coronavirus: Global survey Drug ...
by Meleket
04 Apr 2020, 11:52
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 20
Views: 3578

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን ፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen: 18 - ኅሊናና፡ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እግዚአብሔር ንኽትፈርድ ኣእምሮ፡ ንኽትውስን ናጻ ፍቓድ፡ ንኣእምሮኻ ዜብርህን ንፍቓድካ ዜበርትዕን ከኣ፡ ኅሊና ሂቡካ ኢዩ። ነቲ ጽቡቕን ክፉእን ዝኾነ ውሽጣዊ ተግባርካ ዚፍረድ፡ ኣብቲ ውሽጢ ኅሊናኻ ዚካየድ ቤት ፍርዲ ኅሊና ኢዩ። ኣንፃር ኅሊናኻ ክትከይድ ከሎኻ፡ እናፈለጥካ ኢ...
by Meleket
04 Apr 2020, 11:22
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ሳሙኤል ታፈሰ ሳሚ ሰንሻይን ምሳሌ ምሳሌ ምሳሌ !! ታላቁን የኢትዮጵያ ሜዳል መሸለም ያለበት አስገራሚ ፍጡር !!!!
Replies: 24
Views: 1184

Re: ሳሙኤል ታፈሰ ሳሚ ሰንሻይን ምሳሌ ምሳሌ ምሳሌ !! ታላቁን የኢትዮጵያ ሜዳል መሸለም ያለበት አስገራሚ ፍጡር !!!!

የጎረቤት ምክር የሚሰማ ከሆነ፡ :mrgreen: በJTv የተዋወቅነው ሳሙኤል ታፈሰ ም፡ በመልካም ተግባሩ የሚታወቀው የመቆዶኒያው ቢንያም በለጠ ም ልክ እንደ ወጣቱና የመልካም ወጣቶች እረኛ እንደ ዮናታን አክሊሉ ፡ በፍሬያቸው የሚታወቁ ዕንቁዎች ናቸው፤ ስለሆነም ሽልማት ካለ ሶስቱንም ሆነ ሌሎች የመልካም ተግባር አርአያዎችን መሸለም መልካም ሃሳብ ነው። ሽልማቱ አንድ ከሆነም ሶስቱንም ሆነ ሌሎችንም በጋራ ቁጭ አድርጎ በጋራ መሸለም ነው። አንድ ሽልማት ቀርቦ ሶስቱንም ሆነ ...
by Meleket
04 Apr 2020, 06:02
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ይገርመናሎ! Imagine this
Replies: 4
Views: 347

Re: ይገርመናሎ! Imagine this

ኃዉና Eripoblikan ከምኡ ክመስለካ ይኽእል እንዲዩ፣ ቍምነገር እቱይ ጽሑፍ ብምሉኡ ህድእ ኢልካ ምስ ነበብካዮ ክግለጸልካ ኢዩ። The Jesuit-run Freemasonry has infiltrated Big Business, Media, Government and even Churches. Some powerful people who are also top Freemasons think this planet is way over-populated and the population needs to be r...
by Meleket
04 Apr 2020, 05:56
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: Asian cardinal says Communist Party to blame for covering up COVID-19
Replies: 2
Views: 472

Re: Asian cardinal says Communist Party to blame for covering up COVID-19

ZENIT እንደዘገበችው! :mrgreen: https://zenit.org/articles/statement-on-covid19-china-by-myanmars-cardinal-bo-president-of-asian-bishops/ Cardinal Charles Bo, Archbishop of Yangon, Myanmar, has issued an April 1 message, provided by him to ZENIT, called ‘The Chinese Regime and its moral culpability to th...
by Meleket
04 Apr 2020, 05:33
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ይገርመናሎ! Imagine this
Replies: 4
Views: 347

Re: ይገርመናሎ! Imagine this

Good day sir!... Eripoblikan ኃወይ፣ ንሕና ዝገረመና ቅድሚ ኮቪድ 19 ምልባዑ፡ ደራሲ እዙይ መጸሐፍ ብኅልናኡ ዝቐረጾ አገላልጻ ኢዩ። Copyright © 2015 Beacon Publishing Rediscover Catholicism MATTHEW KELLY Catholicism is a treasure map: It may be old, but it still leads to treasure. Let's rediscover it together, and help others to do th...
by Meleket
04 Apr 2020, 05:08
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ይገርመናሎ! Imagine this
Replies: 4
Views: 347

ይገርመናሎ! Imagine this

Copyright © 2015 Beacon Publishing Rediscover Catholicism MATTHEW KELLY Catholicism is a treasure map: It may be old, but it still leads to treasure. Let's rediscover it together, and help others to do the same. https://www.catholiceducation.org/en/religion-and-philosophy/other-topics/rediscover-ca...
by Meleket
04 Apr 2020, 05:00
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment
Replies: 7
Views: 819

Re: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment

Coronavirus crisis cannot justify discrimination, bishops say April 3, 2020 CNA Daily New https://www.catholicworldreport.com/2020/04/03/coronavirus-crisis-cannot-justify-discrimination-bishops-say/ https://www.catholicnewsagency.com/images/shutterstock_1559686307.jpg?w=600 Washington D.C., Apr 3, ...
by Meleket
04 Apr 2020, 03:34
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 20
Views: 3578

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

. . . መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ፡ ነዙ መጽሓፍዙይ ኪርድኦ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ንዕኡ እዙ ትምህርትዙይ ዕሽነት ኢዩ (1ቆሮ 2፡14 ረአ)። 17 - ብጊዜ ፈተና ንርእስኻ ትፈልጥ ከይተፈተንካ ንርእስኻ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ፥ ከይሠዓርካ ኣኽሊል ዓወት ክትደፍእ ኣይትኽእልን ኢኻ፥ ከይተዋጋእካ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ። ሽሕ ጊዜ ርሑቕ ይኹን፡ ግን ፈተና ኣብ ዘይብሉ ክትነብር እትኽእለሉ ስፍራ የልቦን። እዙይ፡ ኣብ ልብኻ ትዕቢት ከየኅደርካ ንቕድሚት ምእንቲ ክትስጉም፡...
by Meleket
03 Apr 2020, 05:23
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: Catholic University makes vaccine work free for coronavirus research
Replies: 2
Views: 474

Catholic University makes vaccine work free for coronavirus research

Catholic University makes vaccine work free for coronavirus research By Matt Hadro https://www.catholicnewsagency.com/images/rao_vaccine_1200_1.jpg?w=760 Prof. Venigalla Rao. Credit: Catholic University of America Washington D.C., Apr 2, 2020 / 11:55 pm (CNA).- An expert research professor on vacci...
by Meleket
03 Apr 2020, 05:13
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: Asian cardinal says Communist Party to blame for covering up COVID-19
Replies: 2
Views: 472

Re: Asian cardinal says Communist Party to blame for covering up COVID-19

Cardinal Bo insists Beijing culpable over Covid-19 by James Roberts 02 APRIL 2020, THE TABLET https://www.thetablet.co.uk/news/12698/cardinal-bo-insists-beijing-culpable-over-covid-19 Cardinal Charles Maung Bo, Archbishop of Yangon, whose country, Myanmar, borders China, has made a dramatic interve...
by Meleket
03 Apr 2020, 04:59
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: Asian cardinal says Communist Party to blame for covering up COVID-19
Replies: 2
Views: 472

Asian cardinal says Communist Party to blame for covering up COVID-19

Asian cardinal says Communist Party to blame for covering up COVID-19 By Catholic News Service 4.2.2020 11:52 AM ET https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2020/asian-cardinal-says-communist-party-to-blame-for-covering-up-covid-19.cfm YANGON, Myanmar (CNS) -- Cardinal Charles Maung Bo, pr...
by Meleket
03 Apr 2020, 04:29
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment
Replies: 7
Views: 819

Re: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment

“ተማር ልጄ ተማር ልጄ፡ ወገን ዘመድ የለኝ ሃብት የለኝም በጄ . . . ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ ነው!” ድንቁ ድምጻሚ አለማየሁ እሸቴ Rediscover Catholicism MATTHEW KELLY Catholicism is a treasure map: It may be old, but it still leads to treasure. Let's rediscover it together, and help others to do the same. https://www.catholiceducation.org...
by Meleket
03 Apr 2020, 02:55
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!
Replies: 20
Views: 3578

Re: ፍኖተ ጥበብ፡ “La Sapienza del Vangelo” - ጕዕዞ ክርስቲያናዊ ዕቤት - በፍሬያቸው ታውቋችኋላችሁ!

ንኽብሪ ጓሶት ነፍሳትና ዝዀኑ ኣቦታትን ኣዴታትን እምነትናን ፡ ንኽብሪ ለባማትን ውርዙያትን ወለድና ነዙይ ምኽርታት ብጭውነት ጽን ንብሎ ኣሎና! :mrgreen: 16 - ናብ ፈተና ኣይተእትወና ሕይወትካ፡ ኣብዙ ምድራዊ ስደት’ዙይ፡ ካብ ፈተና ናጻ ኪኸውን ኣይኽእልን ኢዩ። ምዕባሌ ዚርከብ ምስ ተፈተንካ ኢዩ፣ ወደይ! ኣገልግሎት ኣምላኽ ኣብ እትጅምረሉ ጊዜ፡ ንፈተና’ውን ተሰናዶ (ሲራ 2፡1 ረአ)። እግዚአብሔር ነፍሳት ከተድኅን ኢሉ እንተደኣ ጸዊዑካ፡ ብፈተናታትን ብስቓይን ...
by Meleket
02 Apr 2020, 12:00
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment
Replies: 7
Views: 819

Re: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment

ኣባው የጠቆሙን የፈረንሳዮቹን ጥናት ከምንጩ ለማንበብ https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf የምርምሩ ርእስና 18ቱ ተመራማሪዎች ደግሞ እነኝህ ናቸው! Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an openlabel non-randomized clinical trial Philip...
by Meleket
02 Apr 2020, 10:54
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment
Replies: 7
Views: 819

Re: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment

አንዱ ጥናት ተምንጩ ሲቀዳ! https://www.nature.com/articles/s41421-020-0156-0?fbclid=IwAR14MbIyGdFYK6CJ1cbvlZ1cTVAw68lUfrequkSoWluBUEDvbNyUpPsBdw0 Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro Jia Liu, Ruiyuan Cao, Mingyue Xu, Xi Wang, Hu...
by Meleket
02 Apr 2020, 10:13
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment
Replies: 7
Views: 819

ኣምላኽ ይተሓወሶ! A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment

A Dominican Microbiologist on a Possible Coronavirus Treatment By Fr. Nicanor Austriaco, O.P., S.T.D, Ph.D. I was struck by the attempts of these New York Times reporters https://www.nytimes.com/2020/03/19/health/coronavirus-drugs-chloroquine.html?action=click&module=Top+Stories&pgtype=Homepage&fbc...
by Meleket
02 Apr 2020, 02:38
Forum: Ethiopian News & Opinion
Topic: ኢሳያስ ምን አለ?
Replies: 1
Views: 686

Re: ኢሳያስ ምን አለ?

ግዜው የጦምም እማደል? ኢሳይያስ 58 ደግሞ ስለ ጦም እንዲህ ይላል! http://www.usccb.org/bible/isaiah/58 Isaiah, chapter 58 REASONS FOR JUDGMENT* 1 Cry out full-throated and unsparingly, lift up your voice like a trumpet blast; Proclaim to my people their transgression, to the house of Jacob their sins.a 2 They seek me da...