XXX

ካለሁበት 31፡ ”ብዙ ትውስታዎቼ ከዛፍና ከጭቃ አያልፉም”

በየሳምንቱ ከዓለም ዙሪያ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ይዞላችሁ የሚቀርበው ‘ካለሁበት’ የተሰኘው አምዳችን ለዛሬ ኑሮውን በሰማይ ያደረገውን አሊዩን ፋይን ያስተዋውቃችኋል።

► Mereja Forum - JOIN US